Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Móc kép là một trong những mũi đan cơ bản và hữu dụng nhất trong kỹ thuật đan len. Một khi bạn đã làm chủ được kiểu móc này – và cũng không mất nhiều thời gian – bạn có thể sử dụng nó để đan áo len, khăn phủ giường, khăn choàng, vật dụng trang trí nhà cửa, và nhiều thứ khác.

Phương pháp 1 của 2:
Móc kép – Kiểu Mỹ

 1. 1
  Móc sợi len từ sau ra trước.
 2. 2
  Lồng móc vào mũi đan bạn muốn. Thông thường, bạn sẽ đưa mũi đan vào lỗ gần móc nhất, hoặc, nếu bạn bắt đầu bằng chuỗi đan cơ bản thì sẽ sử dụng móc kép ở mũi đan thứ tư. Hãy nhìn vào mẫu để đan chính xác.
 3. 3
  Móc sợi len và nhẹ nhàng giữ sợi len qua mũi đan. Hay nói cách khác, hãy kéo sợi len đi qua vòng đan trên cái móc. Giờ bạn sẽ có ba (3) vòng đan trên móc.
 4. 4
  Móc và kéo sợi len đi qua hai (2) vòng đan đầu tiên trên móc.
 5. 5
  Móc và kéo sợi len đi qua hai (2) vòng đan đầu tiên trên móc.
 6. 6
  Bạn đã hoàn thành một (1) mũi đan móc kép kiểu Mỹ. Bạn sẽ thấy còn lại một (1) vòng đan trên móc.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Móc kép – Kiểu Anh

 1. 1
  Lồng móc vào mũi đan bạn muốn. Thông thường, bạn sẽ đưa mũi đan vào lỗ gần móc nhất, hoặc, nếu bạn bắt đầu bằng chuỗi đan cơ bản thì sẽ sử dụng móc kép ở mũi đan thứ hai. Hãy nhìn vào mẫu để đan chính xác.
 2. 2
  Móc sợi len và sau đó xoay cổ móc về phía bạn.
 3. 3
  Kéo sợi len đi qua mũi đan. Giờ bạn sẽ có hai (2) vòng đan trên móc.
 4. 4
  Móc sợi len một lần nữa và kéo sợi len đi qua cả hai vòng đan trên móc.
 5. 5
  Giờ bạn đã đan xong một (1) móc kép kiểu Anh; bạn sẽ thấy còn lại một (1) vòng đan trên móc.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chuỗi đan cơ bản với Móc Kép kiểu Mỹ phải có ba mũi đan, trong khi Móc Kép kiểu Anh chỉ có duy nhất một mũi đan.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 17 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.390 lần.
Trang này đã được đọc 3.390 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo