Cách để Đổi radian sang độ

Radian và độ đều là đơn vị đo của góc. Như bạn đã biết, một đường tròn có 2π radian, tương đương với 360°; cả hai giá trị này đều tượng trưng cho "một lần đi quanh" đường tròn. Vì vậy, 1π radian tượng trưng cho 180° trên đường tròn, điều này khiến 180/π trở thành công cụ chuyển đổi hoàn hảo từ radian sang độ. Để đổi radian sang độ, bạn chỉ cần nhân giá trị radian với 180/π. Nếu bạn muốn biết cách tính và hiểu khái niệm trong cách tính đó, hãy đọc bài viết dưới đây.

Các bước

 1. 1
  Hiểu rằng 1π radian bằng 180 độ. Trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi, bạn phải biết π radian = 180°, tương đương với nửa đường tròn. Điều này quan trọng vì bạn sẽ sử dụng 180/π làm công cụ chuyển đổi. Đó là vì 1 radian bằng 180/π độ.[1]
 2. 2
  Nhân radian cho 180/π để có số đo theo độ. Chỉ đơn giản thế thôi! Giả sử bạn đang có π/12 radian. Để đổi sang độ, bạn phải nhân nó với 180/π và rút gọn khi cần thiết. Dưới đây là cách thực hiện:[2]
  • π/12 x 180/π =
  • 180π/12π ÷ 12π/12π =
  • 15°
  • π/12 radian = 15°
 3. 3
  Thực hành với một vài ví dụ. Nếu bạn muốn tính thành thạo hơn thì phải tập chuyển từ radian sang độ cho nhiều ví dụ hơn nữa. Đây là một số bài tập bạn có thể làm:
  • Ví dụ 1: 1/3π radian = π/3 x 180/π = 180π/3π ÷ 3π/3π = 60°
  • Ví dụ 2: 7/4π radian = 7π/4 x 180/π = 1260π/4π ÷ 4π/4π = 315°
  • Ví dụ 3: 1/2π radian = π /2 x 180/π = 180π /2π ÷ 2π/2π = 90°
 4. 4
  Nhớ rằng "radian" khác với "π radian". 2π radian và 2 radian là khác nhau hoàn toàn. Như bạn biết, 2π radian bằng 360 độ nhưng nếu bạn có 2 radian, sau đó bạn muốn chuyển nó sang độ thì sẽ phải thực hiện phép tính 2 x 180/π. Bạn sẽ nhận được 360/π hay 114,5°. Đây là một đáp án khác, vì nếu bạn không làm việc với π radian thì π sẽ không triệt tiêu trong phương trình, do đó dẫn đến một giá trị khác.[3]

Lời khuyên

 • Khi nhân, bạn hãy để nguyên số pi đi theo radian vì ký hiệu này không phải là số thập phân, như vậy bạn sẽ dễ dàng triệt tiêu nó trong quá trình tính toán.
 • Nhiều máy tính vẽ đồ thị có hàm số để chuyển đổi đơn vị, hoặc bạn có thể tải chương trình để chuyển đổi. Hỏi giáo viên xem máy tính cầm tay của bạn có hàm số đó hay không.

Những thứ bạn cần

 • Bút bi hay bút chì
 • Giấy
 • Máy tính cầm tay

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 12 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Convert Radians to Degrees, Deutsch: Radiant in Winkelgrade umwandeln, Italiano: Convertire i Radianti in Gradi, Español: convertir radianes a grados, Português: Converter Radianos em Graus, Русский: конвертировать радианы в градусы, Français: convertir des radians en degrés, Bahasa Indonesia: Mengubah Radian Menjadi Derajat, Nederlands: Radialen omzetten naar graden, العربية: التحويل من راديان إلى درجة, 中文: 将弧度转换成角度, 日本語: ラジアンを度に変換する, Türkçe: Radyan Dereceye Nasıl Dönüştürülür, ไทย: แปลงเรเดียนเป็นองศา, हिन्दी: रेडियन को डिग्री में बदलें (Convert Radians to Degrees), 한국어: 라디안을 각도로 바꾸는 법

Trang này đã được đọc 960 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?