Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phân số và số thập phân chỉ đơn giản là hai cách biểu diễn số nhỏ hơn một.[1] Vì bất kỳ số nào nhỏ hơn một có thể được biểu diễn bằng một phân số hoặc một số thập phân nên các phương trình toán học cụ thể sẽ giúp bạn tìm ra dạng thập phân tương đương của một phân số và ngược lại.

Phần 1
Phần 1 của 4:

Tìm hiểu về phân số và số thập phân

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm hiểu về các bộ phận cấu thành một phân số và chúng đại diện cho điều gì. Phân số bao gồm ba bộ phận: tử số là số ở trên của phân số,[2] dấu gạch chéo nằm giữa các số và mẫu số là số ở dưới.[3]
  • Mẫu số đại diện cho tổng số phần bằng nhau. Ví dụ, một chiếc bánh pizza có thể được cắt thành 8 miếng. Mẫu số của chiếc bánh pizza sẽ là "8". Nếu bạn cắt cùng một chiếc bánh pizza thành 12 miếng, thì mẫu số sẽ là 12. Dù bằng cách nào, chúng đều đại diện cho cùng một tổng, chỉ là cắt ra số phần khác nhau.[4]
  • Tử số đại diện cho một phần, hoặc một số phần của tổng. Một miếng bánh pizza sẽ được biểu thị bằng tử số "1". Bốn miếng sẽ được biểu thị bằng tử số "4".
 2. 2
  Hiểu được giá trị mà một số thập phân đại diện. Số thập phân không sử dụng dấu gạch chéo để chỉ ra phần nào của tổng mà chúng đại diện. Thay vào đó, dấu thập phân nằm ở bên trái của các số biểu thị rằng các số này nhỏ hơn một. Với một số thập phân, tổng được coi là 10, 100, 1000, v.v., tùy thuộc vào số lượng khoảng trống ở bên phải của số thập phân.
  • Số thập phân cũng thường được đọc theo cách tương tự như phân số. Ví dụ: 0,05 thường được đọc to thành "năm phần trăm", giống như 5/100. Phân số được biểu thị bằng các số nằm bên phải dấu thập phân.
 3. 3
  Hiểu được mối quan hệ giữa phân số và số thập phân. Phân số và số thập phân chỉ là các cách biểu diễn khác nhau của bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn một. Việc cả hai được sử dụng cho nhiều thứ giống nhau có nghĩa là bạn sẽ phải thường xuyên chuyển đổi để thêm, bớt hoặc so sánh chúng.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 4:

Đổi phân số thành số thập phân dùng phép tính chia

Tải về bản PDF
 1. 1
  Hãy coi phân số như là một bài toán. Cách dễ nhất để đổi một phân số thành số thập phân là coi phân số như là phép tính chia, với số ở trên chia cho số ở dưới.[5]
  • Ví dụ, phân số 2/3 cũng có thể viết là 2 chia cho 3.
 2. 2
  Chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số đó. Bạn có thể tính nhẩm trong đầu, đặc biệt nếu tử số và mẫu số là bội số của nhau, hoặc với máy tính nếu là phép chia số lớn.
  • Một cách đơn giản để làm điều này là chỉ cần đặt số chia (ví dụ: 2 là số chia trong phép chia 1 cho 2) ở dưới và số bị chia (1 là số bị chia trong phép chia 1 cho 2) ở trên. Vì vậy, 1 chia cho 2 sẽ bằng một nửa (1/2).
 3. 3
  Kiểm tra lại kết quả phép tính. Nhân số thập phân tương ứng bạn có được bằng mẫu số của phân số ban đầu. Bạn sẽ được kết quả là tử số của phân số đó.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 4:

Đổi phân số có mẫu số là "bội số của 10"

Tải về bản PDF
 1. 1
  Hãy thử một cách khác để đổi phân số thành số thập phân. Điều này sẽ giúp bạn hiểu mối quan hệ giữa phân số và số thập phân, cũng như cải thiện các kỹ năng toán học cơ bản khác của bạn.[6]
 2. 2
  Hiểu được ý nghĩa của mẫu số là bội số của 10. Mẫu số "bội số của 10" là mẫu số bao gồm bất kỳ số dương nào có thể nhân với bội số của 10. Các số 1.000 hoặc 1.000.000 là bội số của 10, nhưng trong hầu hết các ứng dụng thực tế của phương pháp này, có lẽ bạn sẽ chỉ sử dụng các số như 10 hoặc 100.
 3. 3
  Học cách phát hiện các phân số dễ chuyển đổi nhất. Phân số có 5 là mẫu số là một ứng cử viên rõ ràng, nhưng các phân số có mẫu số là 25 cũng dễ dàng chuyển đổi. Các số có mẫu số là bội số của 10 đều rất dễ chuyển đổi.
 4. 4
  Nhân phân số với một phân số khác. Phân số thứ hai này có mẫu số mà khi hai mẫu số được nhân với nhau sẽ tạo ra bội số của 10. Số ở trên của phân số thứ hai này (tử số) sẽ giống như mẫu số của nó. Điều đó có nghĩa là giá trị phân số thứ hai bằng một.
  • Đó là một quy tắc cơ bản trong toán học, nhân bất cứ thứ gì với số một không làm thay đổi giá trị của nó. Điều này có nghĩa là khi chúng ta nhân phân số ban đầu mà chúng ta có với phân số có giá trị bằng một thì phân số đó sẽ không thay đổi giá trị, đơn giản chỉ là thay đổi cách chúng ta biểu thị giá trị đó.
  • Ví dụ, phân số 2/2 thực sự chỉ là 1 (vì 2 chia cho chính nó bằng 1). Nếu bạn đang cố gắng đổi 1/5 thành một phân số có mẫu số là 10, bạn sẽ nhân phân số này với 2/2. Kết quả sẽ là 2/10.[7]
  • Để nhân hai phân số, chỉ cần nhân thẳng qua. Nhân cả hai tử số với nhau và ghi kết quả của phép nhân tử số đó. Tiếp theo, nhân các mẫu số và ghi kết quả của phép nhân mẫu số đó. Bạn sẽ có một phân số mới.
 5. 5
  Chuyển phân số "bội số của 10" thành số thập phân. Lấy tử số của phân số mới này và viết lại với dấu thập phân vào phía cuối. Bây giờ hãy nhìn vào mẫu số và đếm xem có bao nhiêu số không. Tiếp theo, di chuyển dấu thập phân ở tử số được viết lại sang bên trái số khoảng trống bằng với số không trong mẫu số.
  • Chẳng hạn, bạn có số 2/10. Mẫu số có một số không. Vì vậy, ta hãy bắt đầu bằng cách viết lại "2" thành "2." (điều này không làm thay đổi giá trị của số đó) và di chuyển dấu thập phân sang trái một khoảng trống. Ta có kết quả là "0,2".
  • Bạn sẽ nhanh chóng học được cách này với tất cả các số có mẫu số đơn giản. Làm một vài lần, bạn sẽ thấy việc đó trở nên khá dễ dàng. Bạn chỉ cần tìm một phân số có mẫu số là bội số của 10 (hoặc một mẫu số có thể dễ dàng tạo thành một) và đổi tử số thành số thập phân.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 4:

Ghi nhớ các số thập phân tương ứng phân số quan trọng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Chuyển đổi những phân số phổ biến mà bạn sử dụng thường xuyên thành số thập phân. Bạn có thể làm điều này bằng cách chia tử số cho mẫu số (số ở trên cho số ở dưới), như đã được thực hiện trong phần đầu tiên của bài viết này.
  • Những phân số cơ bản để đổi sang số thập phân mà bạn nên học thuộc lòng là 1/4 = 0,25, 1/2 = 0,5 và 3/4 = 0,75.
  • Nếu muốn đổi phân số nhanh, bạn chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm trên internet để tìm câu trả lời. Ví dụ: bạn có thể nhập "số thập phân của 1/4" hoặc một cụm từ tương tự.
 2. 2
  Tạo thẻ thông tin với phân số ở một mặt và số thập phân tương đương ở mặt kia. Thực hành những điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ các phân số và số thập phân tương đương.
 3. 3
  Nhớ lại trong đầu số thập phân tương đương của phân số. Cách này có thể rất hữu ích đối với các phân số bạn sử dụng thường xuyên.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Tính phương saiTính phương sai
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Chuyển đổi từ độ sang radianChuyển đổi từ độ sang radian
Tính số đo gócTính số đo góc
Tính hệ số góc, tung và hoành độ gốc của đường thẳngTính hệ số góc, tung và hoành độ gốc của đường thẳng
Làm tròn SốLàm tròn Số
Đổi từ Số Thập phân sang Nhị phânĐổi từ Số Thập phân sang Nhị phân
Dễ dàng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm bậc haiDễ dàng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm bậc hai
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Tính khoảng tin cậyTính khoảng tin cậy
Phân tích nhân tử đa thức bậc baPhân tích nhân tử đa thức bậc ba
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Grace Imson, MA
Cùng viết bởi:
Giáo viên toán, Đại học Thành phố San Francisco
Bài viết này đã được cùng viết bởi Grace Imson, MA. Grace Imson là giáo viên toán với hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy. Grace hiện tại là giáo viên dạy toán của Đại học Thành phố San Francisco và trước đây làm việc ở khoa toán của Đại học Saint Louis. Bà đã dạy toán ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Bà có bằng thạc sĩ về giáo dục của Đại học Saint Louis, chuyên ngành quản lý và giám sát trong giáo dục. Bài viết này đã được xem 159.228 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 159.228 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo