Cách để Đổi ngôn ngữ bàn phím Mac

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím của máy tính Mac.

Các bước

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple rồi nhấp System Preferences… (Tùy chọn hệ thống). Trình đơn Apple là biểu tượng quả táo màu đen nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào Keyboard (Bàn phím).
 3. 3
  Nhấp Input Sources (Nguồn gõ) ở phía trên cùng hộp thoại.
 4. 4
  Nhấp vào dấu nằm phía dưới khung bên trái của hộp thoại.
 5. 5
  Nhấp vào một ngôn ngữ. Danh sách ngôn ngữ được hiển thị theo trình tự bảng chữ cái.
  • Các ngôn ngữ bàn phím đã được thêm vào đều nằm ở phía trên cùng danh sách.
 6. 6
  Nhấp vào kiểu gõ/bàn phím mong muốn dành cho ngôn ngữ. Kiểu gõ này được hiển thị ở khung bên phải của hộp thoại.
  • Hình ảnh giao diện của bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới khung bên phải khi bạn nhấp vào một nguồn gõ (input source).
 7. 7
  Nhấp vào Add (Thêm).
 8. 8
  Nhấp "Show Input menu in menu bar" (Hiển thị trình đơn gõ trong thanh trình đơn) ở phía dưới cùng hộp thoại. Một lá cờ sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh trình đơn.
 9. 9
  Nhấp vào lá cờ nằm ở phía bên phải của thanh trình đơn.
 10. 10
  Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho bàn phím của mình.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo