Cách để Đổi ngôn ngữ bàn phím Mac

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím của máy tính Mac.

Các bước

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple rồi nhấp System Preferences… (Tùy chọn hệ thống). Trình đơn Apple là biểu tượng quả táo màu đen nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào Keyboard (Bàn phím).
 3. 3
  Nhấp Input Sources (Nguồn gõ) ở phía trên cùng hộp thoại.
 4. 4
  Nhấp vào dấu nằm phía dưới khung bên trái của hộp thoại.
 5. 5
  Nhấp vào một ngôn ngữ. Danh sách ngôn ngữ được hiển thị theo trình tự bảng chữ cái.
  • Các ngôn ngữ bàn phím đã được thêm vào đều nằm ở phía trên cùng danh sách.
 6. 6
  Nhấp vào kiểu gõ/bàn phím mong muốn dành cho ngôn ngữ. Kiểu gõ này được hiển thị ở khung bên phải của hộp thoại.
  • Hình ảnh giao diện của bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới khung bên phải khi bạn nhấp vào một nguồn gõ (input source).
 7. 7
  Nhấp vào Add (Thêm).
 8. 8
  Nhấp "Show Input menu in menu bar" (Hiển thị trình đơn gõ trong thanh trình đơn) ở phía dưới cùng hộp thoại. Một lá cờ sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh trình đơn.
 9. 9
  Nhấp vào lá cờ nằm ở phía bên phải của thanh trình đơn.
 10. 10
  Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho bàn phím của mình.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Change the Keyboard Language of a Mac, Español: cambiar el idioma del teclado de una Mac, Deutsch: Tastatursprache beim Mac ändern, Português: Mudar o Idioma do Teclado em um Mac, Italiano: Cambiare la Lingua della Tastiera su Mac, Français: changer la langue de saisie d'un clavier sous Mac, Русский: поменять язык клавиатуры на Mac, 中文: 更改Mac键盘上的语言, Nederlands: De taal van je toetsenbord veranderen op een Mac, Bahasa Indonesia: Mengubah Bahasa Masukan Papan Tik Komputer Mac, Čeština: Jak změnit jazyk klávesnice ve vašem Macovi, ไทย: เปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดของ Mac, العربية: تغيير لغة لوحة المفاتيح لنظام التشغيل ماك, 한국어: 맥의 키보드 언어 변경하는 방법

Trang này đã được đọc 3.353 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?