Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách đổi hình nền trống hoặc màu trắng đơn thuần trong tài liệu Microsoft Word thành dấu mờ hoặc màu sắc khác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Thêm Dấu mờ Có sẵn

 1. 1
  Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền xanh dương.
  • Nếu bạn muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn thì chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu.
  • Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab "Home" (Trang chủ) và "Insert" (Chèn thêm) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục "Page Color" (Màu Trang) và "Page Borders" (Viền Trang).
 5. 5
  Nhấp chuột vào các mẫu dấu mờ. Bạn có thể chọn bất kỳ mẫu có sẵn nào để áp dụng vào tài liệu đang mở:
  • "CONFIDENTIAL" (Bí mật).
  • "DO NOT COPY" (Cấm sao chép).
  • "ASAP" (Nhanh nhất có thể).
  • "URGENT" (Khẩn cấp).
 6. 6
  Nhập văn bản vào tài liệu như bình thường. Dấu mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập vào sẽ nằm trên dấu mờ.
  • Bạn có thể xóa dấu mờ bằng cách nhấp chuột vào Remove Watermark (Gỡ bỏ Dấu mờ) ở phía cuối trình đơn thả xuống trong mục biểu mẫu dấu mờ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Thêm Ảnh Mờ Tùy chỉnh

 1. 1
  Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền xanh dương.
  • Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu.
  • Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab "Home" (Trang chủ) và "Insert" (Chèn thêm) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục "Page Color" (Màu Trang) và "Page Borders" (Viền Trang).
 5. 5
  Nhấp chuột vào Custom Watermark (Dấu mờ Tùy chỉnh). Tùy chọn này nằm ở phần gần trung tâm trình đơn "Watermarks" (Dấu mờ). Nhấp chuột vào đây để mở cửa sổ "Printed Watermark" (Dấu mờ Được in).
 6. 6
  Nhấp chuột vào vòng tròn bên cạnh "Picture watermark" (Ảnh mờ). Nút này nằm ngay đầu cửa sổ "Printed Watermark".
 7. 7
  Nhấp chuột vào Select Picture (Chọn Ảnh). Bạn tìm nút này ngay dưới mục "Picture watermark".
 8. 8
  Nhấp chuột vào From a File (Từ Tệp). Đây là tùy chọn ở ngay đầu cửa sổ "Printed Watermark". Nhấp chuột vào đây để mở thư mục lưu trữ ảnh mặc định trên máy tính (ví dụ "Photos") để chọn tệp.
  • Bạn có thể chọn Bing hoặc OneDrive trong trình đơn này nếu muốn tìm kiếm hoặc sử dụng ảnh trên dịch vụ lưu trữ đám mây.
 9. 9
  Nhấp chọn ảnh. Đây là thao tác chọn ảnh làm ảnh mờ.
 10. 10
  Nhấp chuột vào Insert (Chèn). Nút này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là thao tác đưa bạn quay lại cửa sổ "Printed Watermark".
 11. 11
  Nhấp chuột vào OK. Bạn tìm nút này ở dưới cùng màn hình. Bức ảnh được chọn sẽ xuất hiện ở nền tài liệu.
  • Bạn có thể thay đổi kích thước bằng cách nhấp vào hộp thoại "Auto" (Tự động) và chọn phần trăm (ví dụ 200), hoặc bỏ chọn hộp thoại "Washout" (rửa trôi) để bức ảnh không bị trong suốt.
 12. 12
  Nhập văn bản vào tài liệu như bình thường. Ảnh mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập sẽ nằm trên ảnh được chọn. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn nếu ảnh quá tối hoặc quá sáng để hiện thị văn bản một cách đầy đủ.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Thêm Chữ Mờ Tùy chỉnh

 1. 1
  Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền xanh dương.
  • Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu.
  • Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab "Home" (Trang chủ) và "Insert" (Chèn thêm) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục "Page Color" (Màu Trang) và "Page Borders" (Viền Trang).
 5. 5
  Nhấp chuột vào Custom Watermark (Dấu mờ Tùy chỉnh). Tùy chọn này nằm ở phần gần trung tâm trình đơn "Watermarks" (Dấu mờ). Nhấp chuột vào đây để mở cửa sổ "Printed Watermark" (Dấu mờ Được in).
 6. 6
  Nhấp chuột vào vòng tròn bên cạnh "Text watermark" (Chữ mờ). Nút này nằm ở phần chính giữa, cạnh trái cửa sổ "Printed Watermark".
 7. 7
  Nhập chữ mờ vào hộp thoại "Text" (Văn bản). Hộp thoại này nằm gần chính giữa cửa sổ, được điền mặc định "ASAP". Bạn có tùy chỉnh các mục sau đây:
  • Font - Kiểu chữ mờ.
  • Size - Kích thước chữ mờ. Mục "Auto" (Tự động) sẽ tự động đổi kích thước chữ là cài đặt mặc định.
  • Color - Màu sắc chữ mờ.
  • Layout - Bạn có thể nhấp chuột vào Diagonal (Đường chéo) hoặc Horizontal (Đường ngang) để định hướng chữ mờ.
  • Bạn có thể bỏ tích hộp thoại "Semitransparent" (Nửa trong suốt) để chữ mờ hiển thị rõ ràng.
 8. 8
  Nhấp chuột vào OK. Bạn có tìm nút này ở dưới cùng màn hình. Chữ mờ tùy chỉnh cửa bạn sẽ được áp dụng vào nền tài liệu.
 9. 9
  Nhập văn bản như bình thường. Chữ mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập được đặt trên chữ mờ.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Thêm Ảnh Nền

 1. 1
  Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền xanh dương.
  • Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu.
  • Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab "Home" (Trang chủ) và "Insert" (Chèn thêm) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Page Color (Màu Trang). Nút này nằm phía trên bên phải thanh công cụ đầu trang Word.
 5. 5
  Nhập chuột vào Fill Effects (Hiệu ứng Che phủ). Tùy chọn này nằm dưới cùng của trình đơn thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào tab Picture (Ảnh). Bạn tìm tab này ở đầu trang "Fill Effects".
 7. 7
  Nhấp vào Select Picture (Chọn Ảnh). Nút này nằm ngay đầu trang.
 8. 8
  Nhấp chuột vào From a File (Từ Tệp). Đây là tùy chọn nằm đầu trang "Printed Watermark". Nhấp vào tùy chọn chọn này để mở thư mục lưu trữ ảnh mặc định trên máy tính (ví dụ "Photos") để chọn tệp.
  • Bạn có thể chọn Bing hoặc OneDrive từ trình đơn nếu muốn tìm kiếm và sử dụng ảnh từ dịch vụ lưu trữ đám mây.
 9. 9
  Nhấp chuột vào ảnh. Đây là thao tác chọn ảnh.
 10. 10
  Nhấp chuột vào Insert (Chèn).
 11. 11
  Nhấp vào OK. Nút này nằm dưới cùng màn hình, đây là thao tác áp dụng ảnh vừa chọn Iàm hình nền tài liệu.
  • Khác với ảnh mờ, ảnh nền này không trong suốt.
 12. 12
  Nhập văn bản như bình thường. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn nếu ảnh quá sáng hoặc quá tối để hiện thị văn bản một cách đầy đủ.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Thay đổi Màu Nền

 1. 1
  Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ "W" màu trắng trên nền xanh dương.
  • Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu.
  • Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab "Home" (Trang chủ) và "Insert" (Chèn thêm) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Page Color (Màu Trang). Nút này nằm phía trên bên phải thanh công cụ đầu trang Word.
 5. 5
  Nhấp chuột vào màu bạn muốn. Đây là thao tác chọn màu nền. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn, nếu cần thiết.
  • Nếu muốn tự pha màu, nhấp chuột vào mục More Colors (Nhiều Màu hơn) ở dưới tùy chọn màu sắc. Bạn có thể nhấp chuột và kéo thanh trượt lên xuống dốc màu để tùy chỉnh màu sắc.
  • Bạn có thể nhấp chuột vào Fill Effects để thêm mẫu hoặc kết cấu tiền đề cho nền tài liệu.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tìm hình ảnh phù hợp, được sử dụng miễn phí trên mạng internet với giấy phép Creative Commons.

Cảnh báo

 • Không được sử dụng ảnh có bản quyền làm nền tài liệu bạn định đem đi in hay đóng góp. Nếu có thể, hãy tự tạo hình ảnh hoặc đăng ảnh tự chụp lên.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Xóa trang trắng trong Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.484 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 2.484 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo