Cách để Đổi mật khẩu máy tính bằng Command Prompt

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Mở Command PromptThay đổi mật khẩu

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi mật khẩu máy tính bằng tài khoản administrator (quản trị) thông qua Command Prompt. Nếu không thể truy cập vào tài khoản quản trị của máy tính thì bạn sẽ không thể đổi mật khẩu. Đối với máy tính Mac, bạn có thể đặt lại mật khẩu máy tính bằng cách sử dụng Terminal.

Phần 1
Mở Command Prompt

 1. 1
  Mở trình đơn Start của máy tính. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở góc phải phía dưới màn hình, hoặc nhấn phím Win trên bàn phím. Trình đơn Start sẽ mở ra với con trỏ chuột trong khung "Search" (Tìm kiếm).
 2. 2
  command prompt vào khung "Search". Bước này sẽ tìm kiếm chương trình Command Prompt trong máy tính. Bạn sẽ thấy cửa sổ hiện ra ở phía trên trình đơn tìm kiếm.
  • Trên Windows 8, bạn có thể kích hoạt thanh "Search" bằng cách đưa con chuột vào góc phải phía trên màn hình và nhấp vào biểu tượng kính lúp khi thấy xuất hiện.
  • Nếu dùng Windows XP, bạn sẽ nhấp vào chương trình Run ở bên phải trình đơn Start.
 3. 3
  Nhấp phải vào Command Prompt. Chương trình có dạng khung màu đen; thao tác nhấp phải sẽ mở trình đơn thả xuống.
  • Nếu sử dụng Windows XP, bạn sẽ gõ cmd vào cửa sổ Run.
 4. 4
  Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị). Nút nằm gần phía trên trình đơn thả xuống. Bước này sẽ mở Command Prompt bằng quyền quản trị.
  • Bạn sẽ cần xác nhận lựa chọn này bằng cách nhấp vào Yes khi được yêu cầu.
  • Nếu sử dụng Windows XP, bạn sẽ nhấp vào OK để mở Command Prompt.

Phần 2
Thay đổi mật khẩu

 1. 1
  net user vào Command Prompt. Bạn cần phải thêm dấu cách vào giữa hai từ.
 2. 2
  Nhấn Enter. Bước này sẽ hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản người dùng được đăng ký trên máy tính.
 3. 3
  Tìm tên tài khoản mà bạn muốn tùy chỉnh. Nếu bạn đang thay đổi mật khẩu tài khoản riêng của mình, tên tài khoản sẽ ở dưới mục "Administrator" nằm trên phần đầu bên trái cửa sổ Command Prompt; nếu không, tên tài khoản có thể ở bên dưới mục "Guest" nằm trên phần đầu bên phải.
 4. 4
  net user [name] * vào Command Prompt. Bạn sẽ thay [name] bằng tên tài khoản muốn đổi mật khẩu.
  • Khi gõ tên tài khoản, bạn phải gõ chính xác khi tên xuất hiện trong phần tên tài khoản của Command Prompt.
 5. 5
  Nhấp vào Enter. Bước này sẽ kích hoạt lệnh; bạn sẽ thấy dòng chữ mới xuất hiện với nội dung "Type a password for the user:".
  • Thay vào đó, nếu bạn thấy các dòng chữ bắt đầu bằng "The syntax of this command is:", hãy gõ net user Administrator * đối với tài khoản quản trị hoặc net user Guest * đối với tài khoản khách.
 6. 6
  Gõ mật khẩu mới. Con trỏ sẽ không di chuyển trong lúc bạn thực hiện bước này, do đó bạn phải cẩn thận không được nhấn phím Caps Lock.
 7. 7
  Nhấn Enter. Bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu.
 8. 8
  Gõ lại mật khẩu. Một lần nữa, mật khẩu sẽ không hiện ra khi bạn gõ, vì thế bạn nên thực hiện bước này một cách từ từ.
 9. 9
  Nhấn Enter. Khi hai mật khẩu được nhập trùng khớp nhau, bạn sẽ thấy "The command completed successfully" xuất hiện phía dưới phần nhập mật khẩu thứ hai. Trong lần đăng nhập máy tính tiếp theo, bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới để tiếp tục.

Lời khuyên

 • Nếu không có tài khoản quản trị, bạn sẽ hoàn toàn không thể sử dụng Command Prompt.
 • Nếu bạn không thể truy cập bằng quyền quản trị viên, hãy truy cập vào chế độ phục hồi (recovery), sẽ có một dòng lệnh dành cho quản trị viên.
 • Nếu bạn ngắt điện máy tính mà không tắt máy đúng cách (shut down), hãy khởi động vào chế độ phục hồi và bỏ dở nửa chừng, máy sẽ đưa ra thông báo lỗi và xuất hiện một địa chỉ bên dưới màn hình dẫn đến một tập tin văn bản, nó sẽ được mở bằng notepad. Cách này sẽ đưa bạn đến trình đơn File. Từ đó bạn có thể đặt tên lại Command Prompt thành sticky keys. Khi bạn nhấn phím Shift 5 lần máy sẽ tải command prompt thay vì stickey keys. Bây giờ bạn có thể đặt lại tài khoản quản trị nếu tài khoản bị khóa không thể truy cập vào.

Cảnh báo

 • Không bao giờ thay đổi mật khẩu máy tính mà bạn không được phép thực hiện.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Hệ Điều hành PC / Windows

Ngôn ngữ khác:

English: Change a Computer Password Using Command Prompt, Italiano: Cambiare la Password di Windows dal Prompt dei Comandi, Español: cambiar la contraseña de una computadora usando el Símbolo del sistema, Deutsch: Ein Computer Passwort mit dem Prompt Befehl ändern, Português: Mudar a Senha de um Computador Usando o Prompt de Comando, Русский: изменить пароль при помощи командной строки, Français: modifier le mot de passe d'un ordinateur à l'aide de l'Invite de commandes, 中文: 用命令提示符更改电脑密码, Nederlands: Het wachtwoord van Windows wijzigen vanaf de opdrachtprompt, Bahasa Indonesia: Mengganti Kata Sandi Komputer Melalui Baris Perintah, العربية: تغيير كلمة المرور الخاصة بجهاز الكمبيوتر من خلال سطر الأوامر, ไทย: เปลี่ยนรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ด้วย Command Prompt, 한국어: 명령 프롬프트로 컴퓨터 비밀번호 변경하는 방법, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट के जरिये किसी कंप्यूटर का पासवर्ड बदलें, 日本語: コマンドプロンプトを使ってWindowsパソコンのパスワードを変更する, Türkçe: Komut İstemi'ni Kullanarak Bir Bilgisayarın Şifresi Nasıl Değiştirilir

Trang này đã được đọc 5.174 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?