Cách để Đổi mật khẩu Facebook

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Nếu quên mật khẩu Facebook của mình, bạn sẽ phải thiết lập lại. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đổi mật khẩu Facebook trên ứng dụng di động hoặc website.

Phương pháp 1 của 2:
Trên ứng dụng di động

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook màu xanh dương với chữ f trắng.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở phía dưới bên phải màn hình iPhone hoặc phía trên bên phải màn hình Android.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào Account Settings (Cài đặt tài khoản).
  • Trên iPhone, bạn nhấn vào Settings (Cài đặt) trước.
 4. 4
  Nhấn vào Security and Login (Đăng nhập và bảo mật).
 5. 5
  Nhấn vào Change password (Đổi mật khẩu). Tùy chọn nằm dưới phần "LOGIN" (Đăng nhập).
 6. 6
  Nhập mật khẩu hiện tại vào trường dữ liệu trên cùng.
 7. 7
  Nhập mật khẩu mới vào trường dữ liệu tiếp theo.
 8. 8
  Nhập lại mật khẩu mới vào trường dữ liệu cuối.
 9. 9
  Nhấn vào Save Changes (Lưu thay đổi). Mật khẩu Facebook của bạn đã được đổi.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Trên máy tính

 1. 1
  Truy cập http://www.facebook.com bằng trình duyệt web.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Settings nằm cuối trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Security and Login ở phía trên bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào Change password.
 6. 6
  Nhập mật khẩu hiện tại vào trường dữ liệu trên cùng.
 7. 7
  Nhập mật khẩu mới vào trường dữ liệu tiếp theo.
 8. 8
  Nhập lại mật khẩu mới vào trường dữ liệu cuối.
 9. 9
  Nhấp vào Save Changes. Mật khẩu Facebook của bạn đã được đổi.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Có thể bạn cũng cần thay đổi địa chỉ email Facebook, thao tác cũng dễ.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 1.023 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo