Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa của album nhạc trên Groove và Windows Media Player. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng một số máy tính Windows 10 không có sẵn Windows Media Player. Nếu bạn muốn chỉnh sửa tập tin nhạc MP3 sao cho có siêu dữ liệu của ảnh thu nhỏ, bạn có thể dùng thêm vài công cụ chỉnh sửa thẻ MP3 khác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Thêm ảnh bìa vào Groove theo cách thủ công

 1. 1
  Tìm và tải ảnh bìa album. Bạn cần mở trình duyệt web yêu thích, rồi tìm kiếm bằng tên album và từ khóa "album art" (chẳng hạn như "divide album art"), chọn ảnh mà bạn muốn tải về và nhấp phải vào đó, rồi nhấp vào lựa chọn Save (Lưu) trong trình đơn nhấp phải đang hiển thị.
  • Trên một số trình duyệt và/hoặc công cụ tìm kiếm, bạn phải chọn thẻ Images (Ảnh) ở gần đầu trang để xem danh sách ảnh bìa của album.
  • Có thể trình duyệt sẽ yêu cầu bạn chỉ định thư mục tải về trên máy tính. Nếu vậy, bạn sẽ nhấp vào thư mục Desktop ở bên trái cửa sổ đang hiển thị.
 2. 2
 3. 3
  Nhập groove. Thao tác này sẽ tìm kiếm ứng dụng Groove Music trên máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào Groove Music. Đó là biểu tượng CD ở phía trên cửa sổ Start. Ứng Groove Music liền được mở sau cú nhấp chuột.
 5. 5
  Nhấp vào My music (Nhạc của tôi). Đây là thẻ ở phía trên góc trái cửa sổ Groove. Màn hình sẽ cho bạn thấy danh sách nhạc hiện có trong Groove.
  • Nếu bạn không thấy lựa chọn này, trước tiên hãy nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào thẻ Albums. Lựa chọn này ở gần phía trên cửa sổ Groove.
 7. 7
  Chọn album. Nhấp vào album mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Bạn không thể chỉnh sửa ảnh bìa của từng bài hát.
 8. 8
  Nhấp vào Edit info (Chỉnh sửa thông tin). Đó là thẻ ở gần đầu trang album. Thao tác này sẽ mở cửa sổ "Edit Album Info" (Chỉnh sửa thông tin album) cho album đã chọn.
  • Với những bài hát không hiển thị tên album hoặc album có tên "Unknown Album" (Album chưa được đặt tên), bạn sẽ không thấy nút "Edit info" (Chỉnh sửa thông tin). Thay vào đó, trước tiên bạn phải nhấp phải vào bài hát, rồi nhấp vào Edit Info và nhập tên mới vào "Album Title" (Tên album), và nhấp Save (Lưu).
 9. 9
  Nhấp vào ảnh bìa của album. Đó là ảnh hình vuông ở phía trên góc trái cửa sổ "Edit Album Info". Cửa sổ File Explorer liền xuất hiện trên màn hình.
  • Nếu album không có ảnh bìa, ô vuông ảnh bìa sẽ được bỏ trống và chỉ có biểu tượng bút chì ở phía dưới góc trái.
 10. 10
  Chọn ảnh. Nhấp vào ảnh mà bạn đã tải về trước đó, hoặc nhấp vào ảnh có sẵn trên máy tính.
  • Nếu cửa sổ File Explorer hiển thị thư mục khác không có ảnh bìa cần dùng, trước tiên bạn cần nhấp vào thư mục muốn dùng ở bên trái cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp vào Open (Mở). Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ thêm ảnh vào album.
 12. 12
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là nút ở bên dưới cửa sổ "Edit Album Info". Bây giờ album của bạn sẽ hiển thị ảnh bìa mới khi được mở.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Thêm ảnh bìa vào Windows Media Player theo cách trực tuyến

 1. 1
  Đảm bảo bạn đã mua nhạc. Chương trình Windows Media Player hiếm khi hỗ trợ các cập nhật tự động khi bạn chưa mua nhạc.
 2. 2
  Đảm bảo máy tính có kết nối mạng internet. Để Windows Media Player tự động tìm kiếm bìa album, máy tính Windows cần được kết nối với mạng internet. Khi bạn có thể truy cập trang web nào đó, Windows Media Player cũng có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trực tuyến.
 3. 3
 4. 4
  Nhập windows media player. Nếu con trỏ chuột không hiển thị tại trường nhập dữ liệu ở bên dưới cửa sổ Start, trước tiên bạn phải nhấp vào trường đó.
 5. 5
  Nhấp vào Windows Media Player. Đó là ô màu xanh dương có nút "Play" (Phát) màu cam và trắng hiển thị ở phía trên trình đơn Start. Chương trình Windows Media Player sẽ mở ra khi bạn nhấp vào đó.
 6. 6
  Nhấp vào Library (Thư viện). Đây là thẻ ở phía trên góc trái cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Music (Nhạc). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ Windows Media Player.
 8. 8
  Tìm album mà bạn muốn cập nhật. Kéo thanh cuộn trong thư viện đến khi bạn tìm được album cần chỉnh sửa.
  • Những album không có ảnh bìa sẽ có biểu tượng nốt nhạc trên nền màu xám.
 9. 9
  Nhấp phải vào ảnh bìa album. Ảnh bìa album hiển thị bên trái danh sách bài hát. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện trên màn hình.
  • Nếu chuột của bạn không có nút nhấp phải, hãy nhấp vào thành bên phải của chuột, hoặc dùng hai ngón tay để nhấp chuột.
  • Nếu máy tính sử dụng bàn rê chuột thay vì chuột, bạn sẽ dùng hai ngón tay chạm vào bàn rê chuột hoặc ấn bên dưới góc phải bàn rê chuột.
 10. 10
  Nhấp vào Update album info (Cập nhật thông tin album). Đó là lựa chọn ở giữa trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ tìm kiếm ảnh bìa album trên mạng; ảnh tìm được sẽ trở thành ảnh bìa của album.
  • Nếu không tìm được ảnh bìa, bạn sẽ phải thêm ảnh bìa theo cách thủ công.
  • Ảnh bìa album sẽ hiển thị sau vài phút, và đôi khi bạn cần khởi động lại Windows Media Player.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Thêm ảnh bìa vào Windows Media Player theo cách thủ công

 1. 1
  Tìm và tải ảnh bìa album. Bạn cần mở trình duyệt web yêu thích, rồi tìm kiếm bằng tên album và từ khóa "album art" (chẳng hạn như "divide album art"), chọn ảnh mà bạn muốn tải về và nhấp phải vào đó, rồi nhấp vào lựa chọn Save (Lưu) trong trình đơn nhấp phải đang hiển thị.
  • Trên một số trình duyệt và/hoặc công cụ tìm kiếm, bạn phải chọn thẻ Images (Ảnh) ở gần đầu trang để xem danh sách ảnh bìa của album.
  • Có thể trình duyệt sẽ yêu cầu bạn chỉ định thư mục tải về trên máy tính. Nếu vậy, bạn sẽ nhấp vào thư mục Desktop ở bên trái cửa sổ đang hiển thị.
 2. 2
  Sao chép ảnh bìa đã tải về. Mở thư mục lưu ảnh bìa (chẳng hạn như thư mục Downloads), chọn ảnh bìa bằng cách nhấp vào đó, ấn Ctrl+C để sao chép ảnh.
  • Bạn có thể nhấp phải vào ảnh và nhấp vào Copy (Sao chép) để thực hiện việc này.
 3. 3
 4. 4
  Nhập windows media player. Nếu con trỏ chuột không hiển thị tại trường nhập dữ liệu ở bên dưới cửa sổ Start, trước tiên bạn phải nhấp vào trường đó.
 5. 5
  Nhấp vào Windows Media Player. Đó là ô màu xanh dương có nút "Play" (Phát) màu cam và trắng hiển thị ở phía trên trình đơn Start. Chương trình Windows Media Player sẽ mở ra khi bạn nhấp vào đó.
 6. 6
  Nhấp vào Library (Thư viện). Đây là thẻ ở phía trên góc trái cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Music (Nhạc). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ Windows Media Player.
 8. 8
  Tìm album cần cập nhật. Kéo thanh cuộn trong thư viện đến khi bạn tìm được album cần chỉnh sửa.
  • Album không có ảnh bìa sẽ hiển thị biểu tượng nốt nhạc trên nền màu xám.
 9. 9
  Nhấp phải vào ảnh bìa. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 10. 10
  Nhấp vào Paste album art (Dán ảnh bìa). Đó là lựa chọn ở giữa trình đơn. Bạn sẽ thấy ảnh đó trở thành ảnh bìa của album.
  • Ảnh bìa của album sẽ được cập nhật sau vài giây.
  • Nếu bạn không thấy lựa chọn Paste album art, hãy thử tải và sao chép ảnh bìa có phiên bản nhỏ hơn.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Chỉnh sửa thẻ bằng MP3Tag

 1. 1
  Tải và cài đặt MP3Tag. Đây là chương trình miễn phí cho phép bạn chỉnh sửa toàn bộ thẻ của tập tin MP3 cùng lúc, bao gồm ảnh bìa. Để tải và cài đặt MP3Tag, bạn cần thực hiện như sau:
  • Truy cập https://www.mp3tag.de/en/download.html bằng trình duyệt của máy tính.
  • Nhấp vào đường dẫn mp3tagv287asetup.exe ở giữa trang.
  • Nhấp đúp vào tập tin cài đặt MP3Tag.
  • Nhấp vào chương trình cài đặt MP3Tag đến khi bạn cài đặt xong MP3Tag.
 2. 2
  Mở MP3Tag. Nhấp đúp vào ứng dụng MP3Tag với biểu tượng kim cương và dấu chọn. Cửa sổ MP3Tag liền xuất hiện trên màn hình.
 3. 3
  Thêm nhạc vào MP3Tag. Chương trình MP3Tag sẽ tự động tìm kiếm tập tin MP3 cần dùng trên máy tính, nhưng bạn cũng có thể mở tập tin bằng cách nhấp và kéo chúng vào cửa sổ MP3Tag.
  • Bạn cũng có thể mở nhạc trong MP3Tag bằng cách nhấp phải vào tập tin MP3, rồi nhấp vào Mp3tag trong trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Chọn bài hát. Tại cửa sổ chính, nhấp vào tên bài hát mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Bạn có thể chọn nhiều bài hát cùng lúc bằng cách ấn phím Ctrl trong khi nhấp vào từng bài hát cần chỉnh sửa.
 5. 5
  Nhấp phải vào ô ảnh bìa. Bạn sẽ thấy ô này ở bên dưới góc trái cửa sổ. Màn hình sẽ xuất hiện một trình đơn.
  • Ô này sẽ không hiển thị ảnh nếu bài hát đã chọn không có ảnh bìa.
  • Nếu chuột của bạn không có nút nhấp phải, hãy nhấp vào thành bên phải của chuột, hoặc dùng hai ngón tay để nhấp chuột.
  • Nếu máy tính sử dụng bàn rê chuột thay vì chuột, bạn sẽ dùng hai ngón tay chạm vào bàn rê chuột hoặc ấn bên dưới góc phải bàn rê chuột.
 6. 6
  Nhấp vào Remove cover (Xóa ảnh bìa). Lựa chọn này ở phía trên trình đơn. Ảnh bìa hiện tại sẽ biến mất.
 7. 7
  Nhấp phải vào ô ảnh bìa. Đây là ô từng hiển thị ảnh bìa cũ. Trình đơn sẽ xuất hiện sau cú nhấp chuột.
 8. 8
  Nhấp vào Add cover… (Thêm ảnh bìa…). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn đang hiển thị. Cửa sổ File Explorer liền mở ra.
 9. 9
  Chọn ảnh. Truy cập thư mục lưu ảnh mà bạn muốn dùng, rồi nhấp vào ảnh.
 10. 10
  Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ chọn ảnh và thêm vào bài hát đã chọn.
 11. 11
  Nhấp vào biểu tượng "Save" (Lưu). Biểu tượng đĩa mềm này hiển thị ở phía trên góc trái cửa sổ. Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng tập tin MP3 đã hiển thị ảnh bìa do bạn chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Thêm thẻ cố định

 1. 1
  Tìm hiểu cách thức hoạt động của phương pháp này. Nếu bạn muốn đảm bảo bài hát sẽ hiển thị ảnh đã chọn khi được mở bằng chương trình như VLC, bạn có thể dùng công cụ chuyển đổi trực tuyến để thêm ảnh vào tập tin MP3.
  • Một số chương trình như VLC nhận diện việc gắn thẻ của công cụ chuyển đổi qua các lựa chọn gắn thẻ (chẳng hạn như Groove hoặc MP3Tag).
 2. 2
  Mở trang TagMP3. Truy cập http://tagmp3.net/change-album-art.php bằng trình duyệt của máy tính. Đây là trang web cho phép bạn chép ảnh vào siêu dữ liệu của tập tin MP3; điều đó có nghĩa là thông tin bìa của tập tin MP3 sẽ hiển thị trong hầu hết chương trình nghe nhìn.
  • Nếu sử dụng TagMP3 để thêm ảnh bìa vào tập tin MP3, bạn không thể thay đổi ảnh bìa bằng công cụ chỉnh sửa thẻ khác.
 3. 3
  Nhấp vào Browse Files (Duyệt tập tin). Bạn sẽ thấy nút màu tím này ở giữa cửa sổ. Cửa sổ File Explorer liền xuất hiện trên màn hình.
 4. 4
  Chọn bài hát. Truy cập thư mục lưu tập tin MP3 mà bạn muốn thêm ảnh bìa, rồi nhấp vào tập tin MP3.
  • Nếu bạn muốn chỉnh sửa thẻ cho nhiều bài hát, hãy ấn phím Ctrl trong khi nhấp vào từng bài hát cần xử lý.
 5. 5
  Nhấp vào Open (Mở). Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Bài hát đã chọn sẽ được tải lên trang web.
 6. 6
  Nhấp vào Choose file (Chọn tập tin). Bạn sẽ thấy nút màu xám này ở bên dưới ảnh bìa hiện tại (hoặc ô ảnh bìa trống) trong phần "Album Art" (Ảnh bìa).
  • Bạn phải lặp lại bước này và hai bước tiếp theo cho mỗi tập tin MP3 cần chỉnh sửa.
 7. 7
  Chọn ảnh. Truy cập thư mục lưu ảnh mà bạn muốn dùng làm ảnh bìa, rồi nhấp vào ảnh đó để chọn.
 8. 8
  Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ thêm ảnh vào TagMP3, nhưng ảnh sẽ không hiển thị trong cửa sổ xem trước ảnh bìa.
 9. 9
  Chép ảnh vào tập tin MP3. Kéo thanh cuộn xuống cuối trang và nhấp vào DONE! GENERATE NEW MP3 (Xong! Tạo MP3 mới), rồi chờ quá trình gắn thẻ hoàn tất.
 10. 10
  Tải tập tin MP3. Nhấp vào Download File 1 (Tải tập tin 1) để tải tập tin MP3 vừa được gắn thẻ xuống máy tính.
  • Lúc này tập tin MP3 có tên với loạt chữ cái và số ngẫu nhiên; tuy nhiên, thông tin đúng sẽ hiển thị khi tập tin được mở trong Windows Media Player, iTunes, Groove và VLC.
  • Nếu bạn đã tải lên nhiều tập tin cùng lúc, hãy nhấp vào Download File 2 (Tải tập tin 2) và cứ thế tiếp tục.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các bước này cũng hiệu quả với phiên bản Windows Media Player trên Windows 7 (nếu có trên máy tính).

Cảnh báo

 • Microsoft đã dừng hỗ trợ chương trình Windows Media Player, nên việc cập nhật ảnh bìa tự động không còn hiệu quả với mọi album.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 28.348 lần.
Trang này đã được đọc 28.348 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo