Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bạn đã tạo ra video của riêng mình và đã tải nó lên YouTube. Bạn có muốn đổi sang giấy phép Creative Commons[1] Ghi công – CC BY (Creative Commons Attribution) để mọi người có thể quen thuộc hơn với việc tự do sử dụng lại video đó mà không gặp phải trở ngại nào về vấn đề bản quyền tác giả không? Bài viết này sẽ giúp bạn tiến hành việc đó.

Phần 1
Phần 1 của 1:
Xác định và đổi giấy phép video của bạn trên YouTube

 1. 1
  Mở chương trình YouTube. Giả sử bạn đã có một tài khoản thư điện tử Gmail và đang sử dụng YouTube, và bạn cũng đã tải lên đó một vài video gia đình tự ghi lên YouTube. Bây giờ bạn muốn kiểm tra xem các video đó mang giấy phép gì. Trước hết, hãy đi tới địa chỉ https://www.youtube.com/ để mở YouTube trên trình duyệt máy tính.
 2. 2
  Mở trình đơn bên lề trái của YouTube. Trong màn hình của chương trình YouTube, hãy nhấn vào biểu tượng (☰) ở góc trái trên cùng màn hình YouTube để mở ra trình đơn lề trái của YouTube.
 3. 3
  Đi tới kênh của riêng bạn trên YouTube. Hãy nhấn vào dòng My Channel (Kênh của tôi) trong trình đơn lề trái của YouTube để mở ra kênh của bạn, nơi liệt kê các video của bạn đã được đăng tải.
 4. 4
  Mở ra danh sách liệt kê các video của bạn. Nhấn vào Video Manager (trình quản lý video), là cụm từ cuối cùng trong thanh trình đơn ở đỉnh màn hình, ngay bên dưới trường Search (Tìm kiếm) để mở ra danh sách các video bạn đã tải lên trên kênh YouTube.
 5. 5
  Chọn video bạn dự kiến sẽ kiểm tra giấy phép. Trong danh sách được sắp xếp theo cách mỗi video nằm trên một hàng, như ví dụ ở đây, bạn nhìn thấy 3 video và không có video nào có dấu hiệu mang giấy phép Creative Commons cả. Hãy chọn video bạn muốn kiểm tra và/hoặc đổi giấy phép rồi nhấn vào Edit (Sửa đổi) để mở ra cửa sổ, nơi bạn có thể chơi video đó.
 6. 6
  Mở cửa sổ nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép. Hãy nhấn vào Advanced settings (Các thiết lập nâng cao) để mở ra cửa sổ có đầy đủ thông tin mô tả của video được chọn, nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép.
 7. 7
  Kiểm tra và đổi giấy phép. Trong màn hình với đầy đủ các thông tin mô tả video bạn vừa chọn, hãy đi tới mục License and rights ownership (Chủ sở hữu của giấy phép và các quyền) với một hộp combo nằm ngay bên dưới.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Với giấy phép CC BY, người sử dụng không chỉ có khả năng sử dụng lại video mà còn có thể làm bất kỳ điều gì với nó, kể cả thương mại hóa, miễn là thừa nhận ghi công cho tác giả, và nếu ở đâu đó viết về video đó, thì người sử dụng cần tạo ra một đường liên kết tới giấy phép CC BY được gán cho video đó.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun ProjectTìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloudTìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud
Viết bài trên wikihow.vnViết bài trên wikihow.vn
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Tìm video được cấp phép mở trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên Vimeo
Chọn giấy phép Creative CommonsChọn giấy phép Creative Commons
Chọn, lọc và tìm nhạc được cấp phép mở trên MUSOPENChọn, lọc và tìm nhạc được cấp phép mở trên MUSOPEN
Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOERTìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Creative CommonsTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Creative Commons
Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Nhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên VimeoNhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên Vimeo
Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsGhi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Duyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOABDuyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOAB
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 13.415 lần.
Trang này đã được đọc 13.415 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo