Cách để Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Trong bài viết này:Xác định và đổi giấy phép video của bạn trên YouTubeTham khảo

Bạn đã tạo ra video của riêng mình và đã tải nó lên YouTube. Bạn có muốn đổi sang giấy phép Creative Commons[1] Ghi công – CC BY (Creative Commons Attribution) để mọi người có thể quen thuộc hơn với việc tự do sử dụng lại video đó mà không gặp phải trở ngại nào về vấn đề bản quyền tác giả không? Bài viết này sẽ giúp bạn tiến hành việc đó.

Xác định và đổi giấy phép video của bạn trên YouTube

 1. 1
  Mở chương trình YouTube. Giả sử bạn đã có một tài khoản thư điện tử Gmail và đang sử dụng YouTube, và bạn cũng đã tải lên đó một vài video gia đình tự ghi lên YouTube. Bây giờ bạn muốn kiểm tra xem các video đó mang giấy phép gì. Trước hết, hãy đi tới địa chỉ https://www.youtube.com/ để mở YouTube trên trình duyệt máy tính.
 2. 2
  Mở trình đơn bên lề trái của YouTube. Trong màn hình của chương trình YouTube, hãy nhấn vào biểu tượng (☰) ở góc trái trên cùng màn hình YouTube để mở ra trình đơn lề trái của YouTube.
 3. 3
  Đi tới kênh của riêng bạn trên YouTube. Hãy nhấn vào dòng My Channel (Kênh của tôi) trong trình đơn lề trái của YouTube để mở ra kênh của bạn, nơi liệt kê các video của bạn đã được đăng tải.
 4. 4
  Mở ra danh sách liệt kê các video của bạn. Nhấn vào Video Manager (trình quản lý video), là cụm từ cuối cùng trong thanh trình đơn ở đỉnh màn hình, ngay bên dưới trường Search (Tìm kiếm) để mở ra danh sách các video bạn đã tải lên trên kênh YouTube.
 5. 5
  Chọn video bạn dự kiến sẽ kiểm tra giấy phép. Trong danh sách được sắp xếp theo cách mỗi video nằm trên một hàng, như ví dụ ở đây, bạn nhìn thấy 3 video và không có video nào có dấu hiệu mang giấy phép Creative Commons cả. Hãy chọn video bạn muốn kiểm tra và/hoặc đổi giấy phép rồi nhấn vào Edit (Sửa đổi) để mở ra cửa sổ, nơi bạn có thể chơi video đó.
 6. 6
  Mở cửa sổ nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép. Hãy nhấn vào Advanced settings (Các thiết lập nâng cao) để mở ra cửa sổ có đầy đủ thông tin mô tả của video được chọn, nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép.
 7. 7
  Kiểm tra và đổi giấy phép. Trong màn hình với đầy đủ các thông tin mô tả video bạn vừa chọn, hãy đi tới mục License and rights ownership (Chủ sở hữu của giấy phép và các quyền) với một hộp combo nằm ngay bên dưới.
  • Bạn sẽ thấy giấy phép Standard YouTube License (Giấy phép tiêu chuẩn của YouTube) nằm sẵn trong hộp combo đó. Điều này cho thấy, khi bạn tải video lần đầu lên YouTube, thì đây là giấy phép mặc định của video trên YouTube.
  • Hãy nhấn chuột để mở hộp combo và bạn sẽ thấy, ngoài giấy phép ở trên, còn một giấy phép nữa, là: Creative Commons Attribution – CC BY (Creative Commons Ghi công). Điều này cho thấy:
   • Video trên YouTube chỉ có 2 loại giấy phép: (1) Standard YouTube License (Giấy phép tiêu chuẩn của YouTube); và (2) CC BY.
   • Hãy đổi từ giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang CC BY rồi nhấn nút Save changes (Lưu các thay đổi) màu xanh nước biển nằm ở phía trên cùng bên phải màn hình để lưu lại sự thay đổi giấy phép đó.
  • Quay ngược về màn hình với 3 video được xếp mỗi video một hàng như được nêu ở trên và bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện dấu hiệu giấy phép CC BY nằm bên phải cạnh tên của video bạn vừa đổi giấy phép. Nếu bạn để con trỏ chuột lại gần thì bạn sẽ thấy hiện lên dòng chữ: Creative Commons (reuse allowed) - Creative Commons (được phép sử dụng lại). Việc đổi giấy phép đã thành công.

Lời khuyên

 • Với giấy phép CC BY, người sử dụng không chỉ có khả năng sử dụng lại video mà còn có thể làm bất kỳ điều gì với nó, kể cả thương mại hóa, miễn là thừa nhận ghi công cho tác giả, và nếu ở đâu đó viết về video đó, thì người sử dụng cần tạo ra một đường liên kết tới giấy phép CC BY được gán cho video đó.

Bài viết có liên quan

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Chọn giấy phép Creative Commons

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở tiếng Việt của Nhóm Cánh Buồm

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax

Cách để

Nhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên Vimeo

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Pexels

Cách để

Tìm nhạc được cấp phép mở bằng trang tìm kiếm của Creative Commons

Cách để

Tìm bài hát và nhạc được cấp phép mở trên Jamendo

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Giấy phép Creative Commons (CC) | OER

Trang này đã được đọc 4.399 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?