Cách để Đổi giây sang phút

Mỗi phút có 60 giây, vì thế, việc chuyển đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Chỉ cần chia số giây cho 60 là bạn sẽ có đáp án.

Các bước

 1. 1
  Biết rằng một phút bằng 60 giây. Dù bạn sống ở quốc gia nào trên thế giới, mỗi phút luôn bằng 60 giây.
  • 60 giây trôi qua đồng nghĩa với một phút đã trôi qua.
  • Thêm 60 giây nữa trôi qua (tổng cộng là 120 giây) là 2 phút đã trôi qua.
  • Thêm 180 giây nữa (60+60+60), 3 phút đã trôi qua.
 2. 2
  Chia số giây cho 60 để đổi đơn vị giây thành phút. Mỗi 60 giây đều tương đương với một phút tròn. Khi bạn chia một số, bạn sẽ biết được một con số cần phải nhân thêm bao nhiêu lần để bằng một số khác. Hãy xem xét câu hỏi sau: “360 giây trôi qua tương đương với bao nhiêu phút?” Chúng ta cần biết 60 giây nhân với bao nhiêu thì bằng 360 giây, vì thế, ta sẽ làm phép chia. 360/60 = 6, vì thế câu trả lời là “’6 phút’”.
  • Ví dụ: 240 giây là bằng bao nhiêu phút?
  • 1 phút = 60 giây
  • Lấy 240 / 60
  • Đáp số: 240 giây bằng 4 phút.
 3. 3
  Chuyển đổi phần thập phân về đơn vị giây bằng cách nhân chúng với 60. Đôi khi, số giây sẽ không được chuyển đổi hoàn toàn về phút. Phần thập phân thể hiện số giây còn dư. Ví dụ: 90 giây là bằng 1,5 phút (90/60). Như thế nghĩa là ta có 90 giây bằng 1 phút “cộng” một nửa phút (0,5 phút). Để đổi thành giây, chỉ cần nhân phần thập phân với 60. Đáp án: 90 giây bằng 1 phút và 30 giây (0,5 x 60).
  • Ví dụ: 7600 giây là bao nhiêu phút?
  • 7600 / 60 = 126.6 phút
  • 0.6 x 60 = 36 giây
  • Đáp số: 7600 giây bằng 126 phút và 36 giây
 4. 4
  Kiểm tra lại bằng cách nhân đáp số với 60. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ có được con số bằng đúng số giây ban đầu. Hãy nhìn vào ví dụ trước, bạn thấy rằng 126,6 x 60 = 7600, vì thế, đáp số trên là đúng.
 5. 5
  Thử luyện tập thêm. Hãy luyện thêm cách chuyển đổi này với những ví dụ sau. Đáp án nằm ở dưới cùng.
  • 1)Đổi 45667 giây thành phút
   • Đáp số: 761 phút và 7 giây
  • 2)Đổi 99800 giây thành phút
   • Đáp số: 1663 phút và 20 giây
  • 3)Đổi 4454457555 giây thành phút
   • Đáp số: 74240959 phút và 15 giây
 6. 6
  Chia số phút cho 60 một lần nữa để đổi giây thành tiếng. Một tiếng là bằng 60 phút, vì thế chúng ta cũng làm theo cách tương tự là chia cho 60 để biết có bao nhiêu giây trong một tiếng đồng hồ.
  • Ví dụ: 7200 giây là bao nhiêu tiếng?
  • 7200 / 60 = 120 phút.
  • 120 / 60 = 2 tiếng
  • Đáp số: 7200 giây bằng 2 tiếng.

Lời khuyên

 • Nếu con số mà bạn cần chuyển đổi có đơn vị là phút, hãy làm ngược lại để có được số giây.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Convert Seconds to Minutes, Español: convertir los segundos en minutos, Русский: перевести секунды в минуты, Italiano: Convertire i Secondi in Minuti, Português: Converter Segundos em Minutos, Deutsch: Sekunden in Minuten umwandeln, Français: convertir des secondes en minutes, Bahasa Indonesia: Mengubah Detik menjadi Menit, Nederlands: Seconden omrekenen naar minuten, 中文: 将秒转换成分钟, العربية: تحويل الثواني إلى دقائق, ไทย: แปลงวินาทีให้เป็นนาที

Trang này đã được đọc 3.120 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?