Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Mỗi phút có 60 giây, vì thế, việc chuyển đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Chỉ cần chia số giây cho 60 là bạn sẽ có đáp án.

Các bước

 1. 1
  Biết rằng một phút bằng 60 giây. Dù bạn sống ở quốc gia nào trên thế giới, mỗi phút luôn bằng 60 giây.
  • 60 giây trôi qua đồng nghĩa với một phút đã trôi qua.
  • Thêm 60 giây nữa trôi qua (tổng cộng là 120 giây) là 2 phút đã trôi qua.
  • Thêm 180 giây nữa (60+60+60), 3 phút đã trôi qua.
 2. 2
  Chia số giây cho 60 để đổi đơn vị giây thành phút. Mỗi 60 giây đều tương đương với một phút tròn. Khi bạn chia một số, bạn sẽ biết được một con số cần phải nhân thêm bao nhiêu lần để bằng một số khác. Hãy xem xét câu hỏi sau: “360 giây trôi qua tương đương với bao nhiêu phút?” Chúng ta cần biết 60 giây nhân với bao nhiêu thì bằng 360 giây, vì thế, ta sẽ làm phép chia. 360/60 = 6, vì thế câu trả lời là “’6 phút’”.
  • Ví dụ: 240 giây là bằng bao nhiêu phút?
  • 1 phút = 60 giây
  • Lấy 240 / 60
  • Đáp số: 240 giây bằng 4 phút.
 3. 3
  Chuyển đổi phần thập phân về đơn vị giây bằng cách nhân chúng với 60. Đôi khi, số giây sẽ không được chuyển đổi hoàn toàn về phút. Phần thập phân thể hiện số giây còn dư. Ví dụ: 90 giây là bằng 1,5 phút (90/60). Như thế nghĩa là ta có 90 giây bằng 1 phút “cộng” một nửa phút (0,5 phút). Để đổi thành giây, chỉ cần nhân phần thập phân với 60. Đáp án: 90 giây bằng 1 phút và 30 giây (0,5 x 60).
  • Ví dụ: 7600 giây là bao nhiêu phút?
  • 7600 / 60 = 126.6 phút
  • 0.6 x 60 = 36 giây
  • Đáp số: 7600 giây bằng 126 phút và 36 giây
 4. 4
  Kiểm tra lại bằng cách nhân đáp số với 60. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ có được con số bằng đúng số giây ban đầu. Hãy nhìn vào ví dụ trước, bạn thấy rằng 126,6 x 60 = 7600, vì thế, đáp số trên là đúng.
 5. 5
  Thử luyện tập thêm. Hãy luyện thêm cách chuyển đổi này với những ví dụ sau. Đáp án nằm ở dưới cùng.
  • 1)Đổi 45667 giây thành phút
   • Đáp số: 761 phút và 7 giây
  • 2)Đổi 99800 giây thành phút
   • Đáp số: 1663 phút và 20 giây
  • 3)Đổi 4454457555 giây thành phút
   • Đáp số: 74240959 phút và 15 giây
 6. 6
  Chia số phút cho 60 một lần nữa để đổi giây thành tiếng. Một tiếng là bằng 60 phút, vì thế chúng ta cũng làm theo cách tương tự là chia cho 60 để biết có bao nhiêu giây trong một tiếng đồng hồ.
  • Ví dụ: 7200 giây là bao nhiêu tiếng?
  • 7200 / 60 = 120 phút.
  • 120 / 60 = 2 tiếng
  • Đáp số: 7200 giây bằng 2 tiếng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu con số mà bạn cần chuyển đổi có đơn vị là phút, hãy làm ngược lại để có được số giây.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi từ độ sang radianChuyển đổi từ độ sang radian
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Đổi radian sang độĐổi radian sang độ
Làm tròn SốLàm tròn Số
Tính phương saiTính phương sai
Tính Bậc của Đa thứcTính Bậc của Đa thức
Đổi phút sang giờĐổi phút sang giờ
Tính Thể tích Hình lập phươngTính Thể tích Hình lập phương
Tìm diện tích hình tứ giácTìm diện tích hình tứ giác
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phânChuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
Đổi phân số thành số thập phânĐổi phân số thành số thập phân
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 67.825 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 67.825 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo