Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Mỗi phút có 60 giây, vì thế, việc chuyển đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Chỉ cần chia số giây cho 60 là bạn sẽ có đáp án.

Các bước

 1. 1
  Biết rằng một phút bằng 60 giây. Dù bạn sống ở quốc gia nào trên thế giới, mỗi phút luôn bằng 60 giây.
  • 60 giây trôi qua đồng nghĩa với một phút đã trôi qua.
  • Thêm 60 giây nữa trôi qua (tổng cộng là 120 giây) là 2 phút đã trôi qua.
  • Thêm 180 giây nữa (60+60+60), 3 phút đã trôi qua.
 2. 2
  Chia số giây cho 60 để đổi đơn vị giây thành phút. Mỗi 60 giây đều tương đương với một phút tròn. Khi bạn chia một số, bạn sẽ biết được một con số cần phải nhân thêm bao nhiêu lần để bằng một số khác. Hãy xem xét câu hỏi sau: “360 giây trôi qua tương đương với bao nhiêu phút?” Chúng ta cần biết 60 giây nhân với bao nhiêu thì bằng 360 giây, vì thế, ta sẽ làm phép chia. 360/60 = 6, vì thế câu trả lời là “’6 phút’”.
  • Ví dụ: 240 giây là bằng bao nhiêu phút?
  • 1 phút = 60 giây
  • Lấy 240 / 60
  • Đáp số: 240 giây bằng 4 phút.
 3. 3
  Chuyển đổi phần thập phân về đơn vị giây bằng cách nhân chúng với 60. Đôi khi, số giây sẽ không được chuyển đổi hoàn toàn về phút. Phần thập phân thể hiện số giây còn dư. Ví dụ: 90 giây là bằng 1,5 phút (90/60). Như thế nghĩa là ta có 90 giây bằng 1 phút “cộng” một nửa phút (0,5 phút). Để đổi thành giây, chỉ cần nhân phần thập phân với 60. Đáp án: 90 giây bằng 1 phút và 30 giây (0,5 x 60).
  • Ví dụ: 7600 giây là bao nhiêu phút?
  • 7600 / 60 = 126.6 phút
  • 0.6 x 60 = 36 giây
  • Đáp số: 7600 giây bằng 126 phút và 36 giây
 4. 4
  Kiểm tra lại bằng cách nhân đáp số với 60. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ có được con số bằng đúng số giây ban đầu. Hãy nhìn vào ví dụ trước, bạn thấy rằng 126,6 x 60 = 7600, vì thế, đáp số trên là đúng.
 5. 5
  Thử luyện tập thêm. Hãy luyện thêm cách chuyển đổi này với những ví dụ sau. Đáp án nằm ở dưới cùng.
  • 1)Đổi 45667 giây thành phút
   • Đáp số: 761 phút và 7 giây
  • 2)Đổi 99800 giây thành phút
   • Đáp số: 1663 phút và 20 giây
  • 3)Đổi 4454457555 giây thành phút
   • Đáp số: 74240959 phút và 15 giây
 6. 6
  Chia số phút cho 60 một lần nữa để đổi giây thành tiếng. Một tiếng là bằng 60 phút, vì thế chúng ta cũng làm theo cách tương tự là chia cho 60 để biết có bao nhiêu giây trong một tiếng đồng hồ.
  • Ví dụ: 7200 giây là bao nhiêu tiếng?
  • 7200 / 60 = 120 phút.
  • 120 / 60 = 2 tiếng
  • Đáp số: 7200 giây bằng 2 tiếng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu con số mà bạn cần chuyển đổi có đơn vị là phút, hãy làm ngược lại để có được số giây.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 75.601 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 75.601 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo