Cách để Đổi cỡ chữ trên máy tính

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên máy tính WindowsTrên máy tính MacTrên Google ChromeTrên FirefoxTrên Microsoft EdgeTrên Safari

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đổi kích thước văn bản trên máy tính Windows hoặc Mac, cũng như cách đổi cỡ chữ trên trình duyệt web của máy tính.

1
Trên máy tính Windows

 1. 1
  Mở Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 2. 2
  Mở phần cài đặt Settings . Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới bên trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp vào System (Hệ thống). Biểu tượng màn hình máy tính này ở phía trên bên trái cửa sổ Settings.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Display (Hiển thị) ở góc trên bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào khung thả xuống "Change the size of text, apps, and other items" (Đổi kích thước văn bản, ứng dụng và mục khác). Tùy chọn này nằm gần giữa cửa sổ Settings. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào một kích thước. Trong khung thả xuống hiện ra, bạn nhấp vào tỉ lệ phần trăm mà bạn muốn phóng to.
  • Kích thước nhỏ nhất mà bạn có thể chọn là 100%.
  • Một số văn bản sẽ không thay đổi kích thước cho đến khi máy tính khởi động lại.
 7. 7
  Bạn nên cân nhắc việc sử dụng Magnifier. Magnifier là tính năng cho phép bạn phóng to để xem các mục trên màn hình mà không thay đổi cài đặt khác:
  • Nhấn Win++ để kích hoạt Magnifier (bạn cũng có thể nhập magnifier vào trình đơn Start và nhấp vào Magnifier để mở).
  • Nhấp vào dấu - để thu nhỏ tối đa là 100%.
  • Nhấp vào dấu + để phóng to tối đa là 1600%.
  • Đặt con trỏ chuột ở một trong các góc màn hình để xoay màn hình.

2
Trên máy tính Mac

 1. 1
  Mở Finder. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng Finder hình mặt người màu xanh dương trên thanh Dock của máy tính Mac.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ View (Chế độ xem) ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Show View Options (Hiển thị tùy chọn chế độ xem). Tùy chọn nằm trong trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào khung thả xuống "Text size" (Kích thước văn bản). Tùy chọn ở gần đầu cửa sổ bật lên View Options.
 5. 5
  Chọn kích thước văn bản. Trong trình đơn thả xuống hiện ra, hãy nhấp vào cỡ chữ mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu bạn thay đổi chế độ xem của Finder thành định dạng khác, bạn sẽ cần thực hiện lại quá trình này.
 6. 6
  Thay đổi kích thước thanh bên. Nếu bạn muốn tùy chọn menu của Finder trở nên to hơn, tiến hành như sau:
  • Nhấp vào Apple menu .
  • Nhấp vào System Preferences... (Tùy chỉnh hệ thống) trong trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào General (Chung).
  • Nhấp vào khung thả xuống "Sidebar icon size" (Kích thước biểu tượng thanh bên).
  • Nhấp vào một kích thước (chẳng hạn: Medium – trung bình).
 7. 7
  Bạn có thể cân nhắc sử dụng tính năng "Zoom" trên máy tính Mac. Máy tính Mac có trợ năng cho phép chúng ta phóng to mà không cần thay đổi cài đặt hệ thống. Để sử dụng, bạn cần bật Zoom:
  • Nhấp vào Apple menu .
  • Nhấp vào System Preferences....
  • Nhấp vào Accessibility (Trợ năng).
  • Nhấp vào Zoom.
  • Tích vào ô "Use keyboard shortcuts to zoom" (Sử dụng phím tắt bàn phím để phóng to/thu nhỏ).
  • Sử dụng tổ hợp phím Option+ Command+8 để kích hoạt tính năng Zoom, sau đó nhấn Option+ Command++ để phóng to và Option+ Command+- để thu nhỏ.

3
Trên Google Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome. Kích hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.
  • Lưu ý: nếu muốn thay đổi kích thước tùy chọn menu của trình duyệt web, bạn cần sử dụng tính năng Magnifier (Windows) hoặc Zoom (Mac).
 2. 2
  Thay đổi cỡ chữ trên trang web cụ thể. Nếu bạn chỉ cần phóng to/thu nhỏ một trang web nào đó, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt. Cách này chỉ áp dụng được với trang web mà bạn muốn phóng to/thu nhỏ, sau đó có thể bạn cần thực hiện lại thao tác nếu như bạn xóa cookie của trình duyệt:
  • Truy cập trang web mà bạn muốn đổi cỡ chữ.
  • Nhấn giữ Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac).
  • Phóng to bằng cách nhấn dấu + trong lúc giữ phím Ctrl hoặc Command.
  • Thu nhỏ bằng cách nhấn dấu - trong lúc giữ phím Ctrl hoặc Command.
 3. 3
  Nhấp vào dấu ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Settings. Tùy chọn nằm gần giữa trình đơn thả xuống. Trang Settings sẽ hiện ra.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào khung thả xuống "Font size" (Cỡ chữ). Tùy chọn này nằm trong nhóm tùy chọn "Appearance" (Hiển thị) ở gần đầu trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 6. 6
  Chọn cỡ chữ mà bạn muốn sử dụng. Trên trình đơn thả xuống, nhấp vào loại kích thước (ví dụ Medium) thể hiện mức độ mà bạn muốn phóng to/thu nhỏ.
 7. 7
  Khởi động lại Chrome. Để tiến hành, bạn đóng Chrome và mở lại. Điều này sẽ đảm bảo các trang mở ra với cỡ chữ mà bạn muốn.

4
Trên Firefox

 1. 1
  Mở Firefox. Kích hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh.
  • Lưu ý: nếu bạn muốn thay đổi kích thước các tùy chọn menu của trình duyệt web thì bạn cần sử dụng tính năng Magnifier (Windows) hoặc Zoom (Mac).
 2. 2
  Đổi cỡ chữ trên trang web cụ thể. Nếu bạn chỉ muốn phóng to/thu nhỏ một trang web nào đó, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt. Điều này sẽ chỉ áp dụng trên trang mà bạn thực hiện thao tác, và bạn sẽ phải phóng to/thu nhỏ lại nếu xóa cookie của trình duyệt:
  • Truy cập trang web mà bạn muốn đổi cỡ chữ.
  • Nhấn giữ Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac).
  • Phóng to bằng cách nhấn dấu + trong lúc giữ phím Ctrl hoặc Command.
  • Phóng to bằng cách nhấn dấu - trong lúc giữ phím Ctrl hoặc Command.
 3. 3
  Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Options (Tùy chọn) từ trong trình đơn thả xuống. Trang Options sẽ hiện ra.
  • Trên máy tính Mac, nhấp vào Preferences trong trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Cuộn xuống đến phần "Language and Appearance" (Hiển thị và ngôn ngữ). Tùy chọn nằm gần đầu trang Options.
 6. 6
  Nhấp vào Advanced… (Nâng cao). Tùy chọn nằm phía dưới bên phải phần "Language and Appearance". Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 7. 7
  Bỏ chọn ô "Allow pages to choose their own fonts" (Cho phép trang chọn phông chữ riêng). Tùy chọn nằm gần cuối cửa sổ bật lên.
 8. 8
  Nhấp vào khung thả xuống "Minimum font size" (Cỡ chữ tối thiểu). Tùy chọn nằm giữa cửa sổ bật lên. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 9. 9
  Nhấp vào cỡ chữ. Trên trình đơn thả xuống, nhấp vào kích thước tối thiểu mà bạn muốn sử dụng cho văn bản trên trình duyệt.
 10. 10
  Nhấp vào OK cuối cửa sổ.
  • Nếu bạn chọn kích thước lớn hơn 24, Firefox sẽ cảnh báo bạn rằng một số trang có thể không sử dụng được.
 11. 11
  Khởi động lại Firefox. Đóng và mở lại Firefox. Điều này nhằm chắc rằng cài đặt được áp dụng với toàn bộ trang Firefox trong tương lai.

5
Trên Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Kích hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Microsoft Edge hình chữ "e" màu xanh (hoặc trắng).
  • Lưu ý: nếu bạn muốn đổi kích thước tùy chọn menu của trình duyệt web, bạn cần sử dụng tính năng Magnifier của máy tính.
 2. 2
  Nhấp vào dấu ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Phóng to hoặc thu nhỏ. Trong phần "Zoom" trên trình đơn thả xuống, bạn nhấp vào dấu - để thu nhỏ và nhấp vào dấu + để phóng to.
  • Khác với nhiều trình duyệt web, khi bạn sử dụng trình đơn này để phóng to hay thu nhỏ một trang web trên Edge, những trang web khác đã truy cập cũng sẽ thay đổi kích cỡ theo.

6
Trên Safari

 1. 1
  Mở Safari. Kích hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Safari hình la bàn màu xanh nằm trên thanh Dock của Mac.
  • Lưu ý: nếu bạn muốn thay đổi kích thước các tùy chọn menu của trình duyệt web thì bạn cần sử dụng tính năng Zoom trên máy tính Mac.
 2. 2
  Đổi cỡ chữ trên trang cụ thể. Nếu bạn chỉ muốn phóng to/thu nhỏ trang web nào đó, bạn có thể sử dụng các tổ hợp phím. Thay đổi sẽ chỉ áp dụng trên trang web đó và bạn sẽ phải thực hiện lại thao tác nếu như xóa cookie của trình duyệt:
  • Truy cập trang web mà bạn muốn đổi cỡ chữ.
  • Nhấn giữ Ctrl (Windows) hoặc Command (Mac).
  • Phóng to bằng cách nhấn dấu + trong lúc nhấn giữ phím Ctrl hoặc Command.
  • Thu nhỏ bằng cách nhấn dấu - trong lúc nhấn giữ phím Ctrl hoặc Command.
  • Bạn có thể nhấp vào tùy chọn View và chọn Actual Size (Kích thước thực) từ trong trình đơn thả xuống để trả về kích thước trang web ban đầu.
 3. 3
  Nhấp vào Safari. Tùy chọn menu này ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Preferences…. Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống Safari.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Advanced ở phía trên bên phải cửa sổ Preferences.
 6. 6
  Tích vào ô "Never use font sizes smaller than" (Không bao giờ sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn so với). Ô này nằm trong danh sách tùy chọn "Accessibility".
 7. 7
  Nhấp vào khung thả xuống "9" nằm bên phải dòng "Never use font sizes smaller than". Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 8. 8
  Chọn kích thước văn bản. Nhấp vào kích thước trong trình đơn thả xuống để sử dụng làm cỡ chữ mặc định của trình duyệt.
 9. 9
  Khởi động lại Safari. Để tiến hành, bạn tắt và mở lại Safari. Điều này nhằm đảm bảo cài đặt về cỡ chữ sẽ được áp dụng xuyên suốt trên trình duyệt của bạn.

Lời khuyên

 • Việc sử dụng tính năng Magnifier hoặc Zoom của máy tính là cách nhanh chóng để phóng to nội dung trên màn hình mà không cần chỉnh sửa lại thiết lập của bất kỳ tính năng nào trên máy tính.

Cảnh báo

 • Đáng tiếc là chúng ta không thể thu nhỏ bằng cách sử dụng trình đơn Settings trên máy tính Windows; kích thước văn bản nhỏ nhất mà bạn có thể chọn là 100%.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Change Font Size on a Computer, Русский: изменить размер шрифта на компьютере, Español: cambiar el tamaño de las letras en una computadora, Italiano: Cambiare la Dimensione dei Font sul Tuo Computer, Português: Mudar o Tamanho da Fonte do Computador, Français: changer la taille de la police sur un ordinateur, 中文: 更改电脑的字体大小, Bahasa Indonesia: Mengubah Ukuran Font di Komputer, Deutsch: Die Schriftgröße auf einem Computer ändern, Nederlands: De grootte van het lettertype wijzigen op een computer, العربية: تغيير حجم الخط على جهاز الكمبيوتر, ไทย: เปลี่ยนขนาดฟอนต์ในคอมพิวเตอร์, 한국어: 컴퓨터에서 폰트 크기를 변경하는 방법, हिन्दी: कंप्यूटर पर फॉन्ट साइज़ बदलें (Change Font Size on a Computer), 日本語: パソコンのフォントサイズを変更する

Trang này đã được đọc 1.202 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?