Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đổi công cụ tìm kiếm của trình duyệt web. Bạn có thể đổi công cụ tìm kiếm trên những trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer và Safari. Lưu ý: quá trình này không liên quan đến việc thay đổi trình duyệt web mặc định của máy tính. Nếu máy tính bị phần mềm độc hại xâm nhập, bạn cần xóa chương trình độc hại trước thì mới có thể đổi công cụ tìm kiếm của trình duyệt.

Phương pháp 1 của 8:
Google Chrome trên máy tính

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  Google Chrome.
  Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ Google Chrome. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống phần "Search engine" (Công cụ tìm kiếm). Phần này nằm bên dưới mục "Appearance" (Giao diện ) trên trang Settings của Chrome.
 5. 5
  Nhấp vào khung thả xuống chứa công cụ tìm kiếm
  Tiêu đề ảnh Android7dropdown.png
  .
  Tùy chọn này nằm bên phải tiêu đề "Search engine used in the address bar" (Công cụ tìm kiếm được sử dụng trong thanh địa chỉ).
 6. 6
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấp vào một trong những tùy chọn được liệt kê bên dưới khung thả xuống để đặt làm công cụ tìm kiếm mới. Từ bây giờ, bất kỳ thao tác tìm kiếm nào được thực hiện trong thanh địa chỉ đầu cửa sổ Chrome đều sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm này.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 8:
Google Chrome trên điện thoại

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  Google Chrome.
  Nhấn vào vào biểu tượng ứng dụng Chrome hình quả cầu màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ Google Chrome. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấn vào tùy chọn Settings nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Search Engine phía dưới tiêu đề "Basics" (Cơ bản) ở gần đầu màn hình.
 5. 5
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấn vào một trong những công cụ tìm kiếm trên trang. Dấu tích màu xanh sẽ hiện ra bên phải công cụ tìm kiếm đang hoạt động.
 6. 6
  Nhấn vào DONE (Xong) ở góc trên bên phải màn hình. Từ bây giờ, Chrome sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm được chọn mỗi khi bạn nhập từ khóa vào thanh địa chỉ.
  • Trên Android, bạn cần nhấn vào phím trở lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 8:
Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình quả cầu xanh với chú cáo cam quấn quanh.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ Firefox. Một trình đơn thả xuống sẽ bật ra.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn). Nút này nằm gần giữa trình đơn thả xuống.
  • Trên Mac, bạn nhấp vào Preferences… (Tùy chỉnh) ở bước này.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Search (Tìm kiếm). Tùy chọn này nằm phía trên bên trái trang Options (hoặc Preferences).
 5. 5
  Nhấp vào khung thả xuống chứa công cụ tìm kiếm. Khung này nằm phía dưới tiêu đề "Default Search Engine" (Công cụ tìm kiếm mặc định) ở đầu trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Công cụ tìm kiếm ở đây thường là Google.
 6. 6
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấp vào công cụ tìm kiếm trong trình đơn thả xuống để áp dụng cho Firefox. Từ bây giờ, Firefox sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm được chọn mỗi khi bạn nhập thông tin vào thanh địa chỉ.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 8:
Firefox trên điện thoại

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình quả cầu xanh với chú cáo cam quấn quanh.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng (iPhone) hoặc (Android). Nút này nằm cuối màn hình iPhone hoặc góc trên bên phải màn hình thiết bị Android. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào tùy chọn Settings nằm cuối trình đơn.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Search ở gần đầu trang.
 5. 5
  Nhấn vào công cụ tìm kiếm hiện tại ở đầu trang. Công cụ tìm kiếm này thường là Google.
  • Bỏ qua bước này trên Android.
 6. 6
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấn vào công cụ tìm kiếm mà bạn muốn đặt làm mặc định mới. Dấu tích màu xanh sẽ hiện ra cạnh công cụ được chọn, từ giờ Firefox sẽ sử dụng tùy chọn này khi bạn tìm kiếm trong thanh địa chỉ.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 8:
Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Microsoft Edge màu xanh đậm với chữ "e" trắng bên trên.
  • Trong một số trường hợp, Edge sẽ có hình chữ "e" màu xanh đậm.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Settings nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào View advanced settings (Xem cài đặt nâng cao). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn Settings.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấp vào Change search engine (Thay đổi công cụ tìm kiếm). Tùy chọn này nằm ở nửa dưới màn hình.
 6. 6
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấp vào công cụ tìm kiếm mà bạn muốn đặt làm mặc định.
 7. 7
  Nhấp vào Set as default (Đặt làm mặc định). Nút này nằm gần cuối cửa sổ. Tùy chọn trên sẽ trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của Microsoft Edge đối với những từ khóa được nhập vào thanh địa chỉ trong tương lai.
  Quảng cáo

Phương pháp 6 của 8:
Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Internet Explorer hình chữ "e" màu xanh nhạt với dải băng màu vàng.
 2. 2
  Nhấp vào dấu
  Tiêu đề ảnh Android7dropdown.png
  nằm trong thanh URL, ngay bên phải biểu tượng kính lúp.
  Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Add (Thêm) ở góc dưới bên phải trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Chọn công cụ tìm kiếm. Cuộn xuống và nhấp vào nút Add nằm cạnh công cụ tìm kiếm mà bạn chọn.
  • Không phải tiện ích bổ sung nào trên trang này cũng là công cụ tìm kiếm.
 5. 5
  Nhấp vào Add khi tùy chọn hiện ra. Tùy chọn vừa rồi sẽ được thêm vào danh sách công cụ tìm kiếm khả dụng trên Internet Explorer.
 6. 6
  Nhấp vào Settings
  Tiêu đề ảnh IE11settings.png
  .
  Biểu tượng bánh răng này nằm ở góc trên bên phải cửa sổ Internet Explorer.
 7. 7
  Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống. Cửa sổ Internet Options sẽ mở ra.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ Programs (Chương trình). Thẻ này nằm phía trên bên phải cửa sổ Internet Options.
 9. 9
  Nhấp vào Manage add-ons (Quản lý tiện ích bổ sung). Mục này nằm trong nhóm tùy chọn "Manage add-ons" ở giữa cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp vào thẻ Search Providers (Nhà cung cấp công cụ tìm kiếm). Tùy chọn này nằm phía trên bên trái cửa sổ Internet Options.
 11. 11
  Tìm và chọn công cụ tìm kiếm. Nhấp vào công cụ tìm kiếm mong muốn. Đây là tùy chọn mà bạn đã thêm vào trước đó.
 12. 12
  Nhấp vào Set as default ở phía dưới bên phải cửa sổ.
 13. 13
  Nhấp vào Close (Đóng) rồi chọn OK. Cả hai tùy chọn này đều nằm cuối cửa sổ bật lên tương ứng. Công cụ mà bạn chọn sẽ được đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định của Internet Explorer.
  Quảng cáo

Phương pháp 7 của 8:
Safari trên máy tính

 1. 1
  Mở Safari. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Safari hình la bàn màu xanh và nằm trong thanh Dock của Mac.
 2. 2
  Nhấp vào mục trình đơn Safari nằm phía trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ bật ra.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences…. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Search ở giữa, phía trên cửa sổ Preferences.
 5. 5
  Nhấp vào khung thả xuống "Search engine" ở gần đầu trang Search.
 6. 6
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấp vào công cụ tìm kiếm mà bạn muốn đặt làm mặc định trên Safari.
  Quảng cáo

Phương pháp 8 của 8:
Safari trên điện thoại

 1. 1
  Mở ứng dụng
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings của iPhone.
  Ứng dụng màu xám với hình bánh răng này thường nằm trên màn hình Home.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Safari. Tùy chọn này nằm ở 1/3 phía dưới trên trang Settings.
 3. 3
  Nhấn vào Search Engine. Tùy chọn này nằm đầu trang.
 4. 4
  Chọn công cụ tìm kiếm. Nhấn vào dịch vụ tìm kiếm mà bạn muốn sử dụng. Dấu tích màu xanh sẽ hiển thị bên phải tùy chọn hiện tại.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Những công cụ tìm kiếm phổ biến ở Việt Nam bao gồm Google, Bing, Yahoo và Cốc Cốc.
 • Cụm từ "công cụ tìm kiếm" và "trình duyệt web" thường dễ nhầm lẫn, nhưng chúng không giống nhau: trình duyệt web là chương trình để truy cập Internet, còn công cụ tìm kiếm là dịch vụ web được sử dụng cho việc tìm kiếm nội dung trực tuyến trên trình duyệt.

Cảnh báo

 • Nếu công cụ tìm kiếm của trình duyệt vẫn tự đổi lại cho dù bạn đã thay đổi, rất có thể máy tính đã bị nhiễm phần mềm độc hại.

Bài viết wikiHow có liên quan

Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Sử dụng PadletSử dụng Padlet
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang webKhắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Kết nối PC với mạngKết nối PC với mạng
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di độngKết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động
Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Đặt Chế độ ẩn với Ai đó trên FacebookĐặt Chế độ ẩn với Ai đó trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 697 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo