Đây là bài hướng dẫn bạn cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Gmail. Bạn có thể thực hiện việc này trên phiên bản Gmail của máy tính, iPhone và Android. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể thực hiện yêu cầu đặt lại mật khẩu của Google để thay đổi mật khẩu.

Phương pháp 1 của 5:
Dùng ứng dụng Gmail trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Ứng dụng này hiển thị ở màn hình chính hoặc trong ngăn ứng dụng với biểu tượng bao thư màu đỏ và trắng.
 2. 2
  Chọn ở phía trên góc trái màn hình để mở trình đơn.
 3. 3
  Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt) ở gần cuối trình đơn.
 4. 4
  Chọn tài khoản Gmail. Chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.
 5. 5
  Chọn Manage your Google Account (Quản lý tài khoản Google) ở phía trên trình đơn bên dưới tiêu đề ″Account″ (Tài khoản) để mở cài đặt của tài khoản Google.
 6. 6
  Vuốt sang trái để mở thẻ Security (Bảo mật). Nếu không tìm thấy thẻ này, bạn chạm vào ở bên dưới góc phải, sau đó chọn Security (Bảo mật).
 7. 7
  Kéo xuống và chọn Password (Mật khẩu) bên dưới tiêu đề ″Signing in to Google″ (Đăng nhập vào Google).
 8. 8
  Nhập mật khẩu hiện tại và chọn Next (Tiếp tục) để chuyển sang trang ″Password″ (Mật khẩu).
 9. 9
  Gõ mật khẩu mới vào khung ở phía trên. Đảm bảo mật khẩu hiện tại có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt.
 10. 10
  Gõ mật khẩu mới vào trường ″Confirm new password″ (Xác nhận mật khẩu mới). Bạn nhớ gõ chính xác mật khẩu đã nhập ở khung đầu tiên.
 11. 11
  Chọn nút CHANGE PASSWORD (Đổi mật khẩu) màu xanh dương ở cuối trang. Bây giờ mật khẩu Gmail của bạn đã được thay đổi.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Dùng ứng dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Mở Gmail với biểu tượng bao thư màu đỏ và trắng thường được tìm thấy trên màn hình chính.
 2. 2
  Chọn ở phía trên góc trái màn hình để mở trình đơn.
 3. 3
  Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt) gần cuối trình đơn.
 4. 4
  Chọn tài khoản. Chạm vào tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.
 5. 5
  Chọn Manage your Google Account (Quản lý tài khoản Google) ở đầu trang.
 6. 6
  Chọn Sign in & security (Đăng nhập và bảo mật) ở gần đầu trang.
 7. 7
  Chọn Password (Mật khẩu). Đó là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn. Thao tác này sẽ mở trường đăng nhập.
 8. 8
  Nhập mật khẩu hiện tại và chọn nút Sign in (Đăng nhập) màu xanh dương ở cuối màn hình để mở trang ″Password″.
 9. 9
  Nhập mật khẩu mới hai lần. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới), sau đó nhập lại thêm một lần nữa tại trường "Confirm new password" (Xác nhận mật khẩu mới).
 10. 10
  Chạm vào nút CHANGE PASSWORD (Thay đổi mật khẩu) màu xanh dương ở cuối trang để thay đổi mật khẩu của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Dùng trang cài đặt tài khoản Google trên máy tính

 1. 1
  Mở hộp thư Gmail của bạn. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt web nào trên máy tính để đặt lại mật khẩu.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu theo yêu cầu.
  • Nếu không biết mật khẩu của mình, bạn nên đặt lại mật khẩu.
 2. 2
  Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở phía trên góc phải trang để mở trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào nút Google Account (Tài khoản Google) màu xanh dương trên trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Sign-in & security (Đăng nhập và bảo mật) ở phía trên khung bên trái trang.
 5. 5
  Kéo xuống phần ″Password & sign-in method″ (Mật khẩu và phương pháp đăng nhập) dưới tiêu đề ″Signing in to Google″ (Đăng nhập vào Google).
 6. 6
  Nhấp vào Password (Mật khẩu) ở dưới tiêu đề ″Password & sign-in method″, ở bên trái dòng chữ ghi lần cuối cùng bạn đổi mật khẩu.
 7. 7
  Nhập mật khẩu hiện tại và nhấp Next (Tiếp tục) để mở màn hình ″Password″.
 8. 8
  Gõ mật khẩu mới vào trường đầu tiên. Đảm bảo mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt.
 9. 9
  Gõ mật khẩu mới vào trường ″Confirm new password″ (Xác nhận mật khẩu mới). Bạn nhớ gõ chính xác mật khẩu đã nhập vào trường đầu tiên.
 10. 10
  Nhấp vào nút CHANGE PASSWORD (Thay đổi mật khẩu) màu xanh dương ở cuối trang. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng mật khẩu mới của mình.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Dùng Gmail.com trên máy tính

 1. 1
  Mở hộp thư Gmail. Truy cập https://www.gmail.com/ bằng trình duyệt web của máy tính để mở hộp thư nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn có thể nhập địa chỉ email và mật khẩu theo yêu cầu.
  • Nếu không biết mật khẩu của mình, bạn hãy đặt lại mật khẩu.
 2. 2
  Nhấp vào "Settings" (Cài đặt)
  Tiêu đề ảnh Android7settings.png
  với biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phải hộp thư để mở trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Settings trong danh sách lựa chọn để mở trang Settings.
 4. 4
  Nhấp vào Accounts and Import (Tài khoản và Nhập) ở đầu trang Settings.
  • Nếu không thấy lựa chọn này, bạn dùng "Changing the Password" (Thay đổi mật khẩu) trong Account Settings (Cài đặt tài khoản) được hướng dẫn trong phương pháp thực hiện trên máy tính.
 5. 5
  Nhấp vào Change password (Thay đổi mật khẩu). Bạn sẽ tìm thấy đường dẫn này trong phần "Change account settings" (Thay đổi thiết lập tài khoản).
 6. 6
  Nhập mật khẩu hiện tại. Gõ mật khẩu hiện tại của tài khoản vào khung ở giữa trang.
 7. 7
  Nhấp Next (Tiếp tục) ở cuối trang để mở trang thay đổi mật khẩu.
 8. 8
  Nhập mật khẩu mới hai lần. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới), sau đó nhập lại vào trường "Confirm new password" (Xác nhận mật khẩu mới).
 9. 9
  Nhấp vào nút CHANGE PASSWORD (Thay đổi mật khẩu) màu xanh dương ở cuối trang để thay đổi mật khẩu của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 5:
Đặt lại mật khẩu đã quên

 1. 1
  Mở trang Account Recovery (Khôi phục tài khoản) bằng cách truy cập https://accounts.google.com/signin/recovery trên trình duyệt của máy tính.
  • Nếu sử dụng thiết bị di động như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, bạn sẽ thực hiện việc này bằng trình duyệt web của thiết bị.
 2. 2
  Nhập địa chỉ email của bạn vào trường ở giữa trang.
 3. 3
  Chọn Next (Tiếp tục) ở gần cuối trang.
 4. 4
  Chọn Try another way (Thử cách khác) hai lần. Thực hiện bằng cách nhấp hoặc chạm vào đường dẫn này ở bên dưới góc trái trang hoặc màn hình.
 5. 5
  Chọn Text (Gửi tin nhắn) ở cuối màn hình. Thao tác này sẽ yêu cầu Google gửi mã xác nhận đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký Gmail.
  • Bạn có thể chọn Call (Gọi) nếu muốn nhận cuộc gọi từ Google.
  • Bạn phải xác nhận số điện thoại bằng cách nhập số điện thoại của bạn vào trường ở giữa trang và nhấp Next (Tiếp tục).
 6. 6
  Nhận mã xác nhận. Mở ứng dụng tin nhắn của điện thoại, chọn tin nhắn từ Google và xem mã 6 chữ số trong phần nội dung.
  • Nếu nhận cuộc gọi, bạn hãy bắt máy để nghe mã xác nhận.
 7. 7
  Nhập mã xác nhận. Bạn nhập mã xác nhận với 6 chữ số trong tin nhắn (hoặc cuộc gọi) vào trường ở giữa trang, sau đó nhấp hoặc chọn Next (Tiếp tục).
 8. 8
  Nhập hai lần mật khẩu mà bạn muốn sử dụng. Gõ mật khẩu mà bạn muốn dùng vào trường đầu tiên, sau đó nhập lại vào trường ngay bên dưới. Đảm bảo cả hai lần nhập mật khẩu đều phải giống nhau.
 9. 9
  Chọn nút Change password (Thay đổi mật khẩu) ở cuối trang để thay đổi mật khẩu của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tốt hơn hết bạn nên có tài khoản email thứ hai để có thể liên kết với Gmail của mình và yêu cầu gửi thông tin mật khẩu đến tài khoản này, nếu bạn lỡ quên mật khẩu Gmail.
 • Nếu trình duyệt của bạn đang lưu mật khẩu cũ và chưa lưu mật khẩu mới, bạn hãy mở phần quản lý mật khẩu của trình duyệt và xóa những lần nhập mật khẩu cho Gmail hoặc Google. Như vậy, bạn sẽ được hỏi về việc lưu mật khẩu mới trong lần đăng nhập tiếp theo.

Cảnh báo

 • Nếu không sử dụng điện thoại, bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook

Cách để

Bỏ chặn Ai đó trên Facebook

Cách để

Biết nếu ai đó chặn bạn trên Facebook Messenger

Cách để

Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google

Cách để

Trò chuyện trên Tinder

Cách để

Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web

Cách để

Khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Cách để

Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động

Cách để

Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh

Cách để

Sao chép và dán nội dung trên Facebook

Cách để

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web

Cách để

Tạo một trang web đơn giản với HTML

Cách để

Đặt tên kênh YouTube hay

Cách để

Đặt ảnh về chế độ riêng tư trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.490 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 1.490 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo