Cách để Đổi đuôi mở rộng tập tin

Trong bài viết này:Đổi đuôi mở rộng tập tin trong hầu hết các phần mềmHiển thị đuôi mở rộng tập tin trên WindowsHiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Windows 8Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Mac OS X

Đuôi mở rộng của tập tin giúp máy tính nhận biết rằng đó là tập tin gì và loại phần mềm nào trên máy tính có thể mở tập tin này. Cách dễ nhất để thay đổi đuôi mở rộng tập tin là lưu thành một loại tập tin khác từ trong một phần mềm. Dù việc đổi đuôi mở rộng trong tên tập tin không làm thay đổi loại tập tin nhưng sẽ khiến máy tính thay đổi cách nhận diện tập tin đó. Trong Windows và Mac OS X, đuôi mở rộng tập tin thường được ẩn giấu. Bài viết này hướng dẫn cách lưu tập tin thành một loại tập tin khác trong hầu như mọi phần mềm, đồng thời hướng dẫn cách hiển thị đuôi mở rộng tập tin trong Windows và Mac OS X.

1
Đổi đuôi mở rộng tập tin trong hầu hết các phần mềm

 1. 1
  Mở tập tin bằng phần mềm mặc định.
 2. 2
  Nhấp trình đơn File rồi nhấp Save As (Lưu thành).
 3. 3
  Lựa chọn vị trí lưu tập tin.
 4. 4
  Đặt tên (File name) cho tập tin.
 5. 5
  Trong khung Save As, tìm kiếm trình đơn thả xuống ghi là Save As Type (Lưu dưới dạng) hoặc Format (Định dạng).
 6. 6
  Lựa chọn loại tập tin mới từ trình đơn thả xuống.
 7. 7
  Nhấp Save. Tập tin gốc vẫn được mở trong phần mềm.
 8. 8
  Tìm kiếm tập tin mới tại vị trí đã lựa chọn.

2
Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Windows

 1. 1
  Mở Control Panel. Nhấp trình đơn Start rồi nhấp Control Panel. Nếu đang sử dụng Windows 8, nhấp vào đây.
 2. 2
  Nhấp Appearance and Personalization trong Control Panel.
  • Trong Windows 8, nhấp Options (Tùy chọn) thuộc giao diện Ribbon.
 3. 3
  Nhấp Folder Options (Tùy chọn thư mục).
 4. 4
  Nhấp View trong khung Folder Options.
 5. 5
  Hiển thị đuôi mở rộng tập tin. Trong danh sách Advanced settings (Thiết lập nâng cao), cuộn xuống cho đến khi nhìn thấy Hide extensions for known file types (Ẩn giấu đuôi mở rộng cho các loại tập tin đã biết). Nhấp ô vuông để bỏ tích.
 6. 6
  Nhấp Apply rồi nhấp OK.
 7. 7
  Mở Windows Explorer để xem đuôi mở rộng tập tin.

3
Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Windows 8

 1. 1
  Mở Windows Explorer.
 2. 2
  Nhấp View.
 3. 3
  Trong phần View/Hide (Xem/Ẩn giấu), tích ô File name extensions (đuôi mở rộng tập tin).
 4. 4
  Khi mở cửa sổ Windows Explorer mới, đuôi mở rộng tập tin sẽ xuất hiện.

4
Hiển thị đuôi mở rộng tập tin trên Mac OS X

 1. 1
  Lựa chọn cửa sổ Finder (Bộ tìm kiếm) hoặc mở cửa sổ Finder mới. Bạn cũng có thể nhấp Desktop để chuyển đổi sang Finder.
 2. 2
  Nhấp trình đơn Finder rồi nhấp Preferences (Tùy chỉnh).
 3. 3
  Nhấp Advanced trong cửa sổ Finder Preferences.
 4. 4
  Tích ô Show all filename extensions (Hiển thị toàn bộ đuôi mở rộng tập tin).
 5. 5
  Đóng cửa sổ Finder Preferences.
 6. 6
  Mở cửa sổ Finder mới. Đuôi mở rộng tập tin giờ đã được hiển thị.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 9 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Change a File Extension, Español: cambiar la extensión de un archivo, Italiano: Cambiare l'Estensione di un File, Português: Alterar a Extensão de um Arquivo, Русский: изменить расширение файла, 中文: 更改文件扩展名, Bahasa Indonesia: Mengubah Ekstensi Berkas, Français: modifier l'extension d'un fichier, Deutsch: Die Dateiendung ändern, Nederlands: Een bestandsextensie wijzigen, العربية: تغيير امتداد ملف, ไทย: เปลี่ยนนามสกุลไฟล์, 한국어: 파일 확장자 변경하는 방법, हिन्दी: फाइल एक्सटेंशन (extensions) को बदलें, Türkçe: Dosya Uzantısı Nasıl Değiştirilir, 日本語: ファイルの拡張子を変更する

Trang này đã được đọc 10.775 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?