Bạn đã bao giờ bị cấm vào diễn đàn vì phát biểu ý kiến cá nhân? Hay bạn hack trò chơi điện tử và giờ không thể tiếp tục chơi. Cấm IP vô cùng phiền phức, đặc biệt là khi nó làm ảnh hưởng tới hoạt động mạng hàng ngày của bạn. Để đổi địa chỉ IP công cộng trên Windows, bạn có thể thiết lập lại modem, kết nối với thiết bị khác hoặc sử dụng proxy/VPN. Bạn có thể đổi địa chỉ IP của máy tính theo mạng, đây là cách hiệu quả để khắc phục vấn đề mạng. Bạn phải thực hiện đổi địa chỉ IP thông qua bộ định tuyến hoặc Windows Network Connections (Kết nối Mạng Windows).

Phương pháp 1 của 2:
Đổi Địa chỉ IP Công cộng

 1. 1
  Rút điện modem. Đa số các nhà cung cấp dịch vụ đều gán IP động có thể thay đổi theo thời gian. Khi ngắt kết nối với modem một lúc, nhiều khả năng máy sẽ được gán địa chỉ mới khi bật modem.
 2. 2
  Đợi 5 phút. Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) sẽ gán địa chỉ IP mới trong vòng 5 phút. Kết nối lại modem và kiểm tra IP công cộng. Nếu IP chưa được đổi, rút điện modem một lần nữa và để qua đêm (hoặc ít nhất 8 tiếng).
 3. 3
  Kết nối với thiết bị khác. Có thể địa chỉ IP được gán dựa theo thiết bị đầu tiên kết nối với modem. Thiết bị đầu tiên thường là bộ định tuyến. Để lấy địa chỉ IP mới, hãy thử kết nối máy tính trực tiếp với modem:
  • Tắt nguồn mọi thiết bị. Để xóa thiết lập cũ của modem, đừng quên tắt nguồn mọi thiết bị liên quan tới mạng, ngắt kết nối modem với bộ định tuyến. Đèn modem sẽ tắt. Chắc chắn rằng đã tắt nguồn máy tính.
  • Máy tính sẽ được kết nối trực tiếp với internet, không thông qua lớp bảo vệ của bộ định tuyến, chỉ trong vài phút. Nhớ bật chương trình diệt virút trước khi tắt máy tính và tiếp tục quá trình.
  • Kết nối modem với máy tính bằng cáp Ethernet. Cắm 2 đầu cáp mạng vào cổng Internet trên modem và cổng Ethernet trên máy tính.
  • Bật modem lên trước. Đợi vài phút để modem khởi động hoàn toàn.
  • Bật máy tính. Đợi máy tính khởi động hoàn toàn và kết nối với internet. Tắt máy ngay khi có kết nối mạng.
  • Kết nối lại bộ định tuyến. Sau khi tắt máy tính, kết nối cổng internet của modem với cổng WAN trên bộ định tuyến bằng cáp mạng. Thiết lập mạng không bị thay đổi nhưng giờ bạn đã có địa chỉ IP công cộng mới.[1]
 4. 4
  Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Một số trường hợp hiếm gặp, nhà cung cấp dịch vụ sẽ gán IP tĩnh. Để đổi địa chỉ IP tĩnh, bạn cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Thông thường, bạn chỉ được đổi địa chỉ IP một lần.[2]
 5. 5
  Ẩn địa chỉ IP với proxy. Sử dụng proxy hoặc VPN (Hệ thống mạng riêng ảo) để hiển thị địa chỉ IP khác của kết nối, thường là IP từ khu vực khác của quốc gia hoặc thế giới. Proxy và VPN đáng tin thường yêu cầu đăng ký hàng tháng.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Đổi Địa chỉ IP Cá nhân

 1. 1
  Làm mới địa chỉ IP cá nhân trong command prompt (dấu nhắc lệnh). Để mở command prompt, nhập “cmd” vào trường Search (Tìm kiếm) trong trình đơn Start (Khởi động). Trên Windows 8, gõ “cmd” khi xuất hiện màn hình Start.
  • Sau khi mở command prompt, nhập lệnh: “ipconfig /release”
  • Sau khi hiển thị thông báo, nhập tiếp lệnh: “ipconfig /renew”
  • Bạn sẽ thấy địa chỉ IP mới và các cài đặt kết nối mạng khác xuất hiện.
 2. 2
  Đổi địa chỉ IP thông qua bộ định tuyến. Bộ định tuyến gán cho mỗi thiết bị trong mạng một địa chỉ IP cá nhân. Bạn có thể đổi địa chỉ IP của từng thiết bị bằng cách mở trang cấu hình của bộ định tuyến.
  • Mở mục LAN Setup (Thiết lập LAN). Phần tiêu đề tùy thuộc vào hãng sản xuất bộ định tuyến. Tìm mục Address Reservation (Để dành Địa chỉ). Ở mục này, bạn có thể gán địa chỉ IP cá nhân vĩnh viễn cho một thiết bị cụ thể. Hãy tạo một đề mục mới.
  • Chọn thiết bị trong danh sách các thiết bị đã kết nối. Nếu không tìm được thiết bị của mình, bạn phải tự nhập địa chỉ MAC và tên thiết bị.
  • Chọn địa chỉ IP. Thông thường, bạn có thể giữ nguyên 3 phần đầu trong địa chỉ IP (thường là 192.168.1). Phần cuối là số cần đổi. Với hầu hết các bộ định tuyến, bạn có thể nhập số từ 1 đến 100, một số khác cho phép bạn nhập số lớn tới 254.
  • Chắc chắn rằng số bạn chọn chưa bị thiết bị khác trong cùng mạng sử dụng. Nếu không sẽ gây xung đột địa chỉ IP mà một thiết bị sẽ mất kết nối.
 3. 3
  Đổi địa chỉ IP thông qua Windows Network Connections. Mở Network Connections. Nhấp chuột vào nút Start (Khởi động), nhấp chuột phải vào Network (Mạng). Chọn Properties (Đặc tính) trong trình đơn. Đây là thao tác mở Network and Sharing Center (Trung tâm Mạng và Chia sẻ). Chọn Manage/View network connections (Quản lý/Hiển thị kết nối mạng) ở khung bên trái.
  • Người dùng Windows 8 có thể nhập từ khóa “network and sharing center” ở màn hình Start và chọn trong danh sách.
  • Người dùng Windows XP có thể nhấp chuột phải vào My Network Places (Địa điểm Mạng của Tôi) trong trình đơn Start và chọn Properties để xem danh sách kết nối.
 4. 4
  Nhấp chuột phải vào kết nối muốn thay đổi. Nhấp chọn Properties. Nếu được yêu cầu mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy gõ mật khẩu hoặc cung cấp thông tin xác nhận.
 5. 5
  Nhấp chuột vào tab Networking (Mạng). Trong mục This connection uses the following items (Kết nối này sử dụng các trường dữ liệu dưới đây), nhấp chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP/IPv4)) hoặc Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6), sau đó nhấp vào nút Properties.
  • Để chỉ định địa chỉ IP cho IPv4, nhấp vào Use the following IP address (Sử dụng địa chỉ IP dưới đây), sau đó nhập địa chỉ IP thiết lập vào trường IP address (địa chỉ IP), Subnet mask (Mặt nạ mạng) và Default gateway (Cổng mặc định).
  • Để chỉ định địa chỉ IP cho IPv6, nhấp vào Use the following IPv6 address (Sử dụng địa chỉ IPv6 sau đây), sau đó nhập địa chỉ IP thiết lập vào trường IPv6 address (Địa chỉ IPv6), Subnet prefix lengthDefault gateway.
  • Địa chỉ IPv4 thường dùng là 192.168.1.2; mạng mặt nạ là 255.255.255.0. Cổng mặc định là địa chỉ của bộ định tuyến. Ví dụ, bạn nhập dãy số như sau:
   • IP Address: 192.168.0.2 tới 192.168.0.12 (cho nhiều máy tính)
   • Subnet Mask: 255.255.255.0
   • Default Gateway: 192.168.0.1
 6. 6
  Nhấp chuột vào OK.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Bạn có thể tự gán địa chỉ IP nhưng nhiều khả năng bạn sẽ bị nhà cung cấp dịch vụ chặn kết nối mạng. Để đổi địa chỉ IP theo cách thủ công, hãy áp dụng các bước trên trong phần Network Connections. Nhập IP tương tự với địa chỉ xuất hiện trong cửa sổ command prompt. Ví dụ, nếu IP xuất hiện trong command prompt là 75.1.2.3, đổi địa chỉ IP thành 75.1.2.4. Bạn phải tự nhập Subnet, Gateway và DNS Server IP addresses (Địa chỉ IP máy chủ DNS). Nếu địa chỉ IP mới khiến máy tính không hoạt động, nhiều khả năng nhà cung cấp đã gán địa chỉ IP đó cho một máy tính khác trong cùng mạng. Bạn phải chuyển sang địa chỉ IP tiếp theo và tiếp tục thử cho tới máy hoạt động. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp khớp MAC hoặc dữ liệu modem với IP được gán. Nếu 2 thứ trên không khớp thì bạn không thể kết nối mạng. Nếu chỉnh IP thông qua bộ định tuyến thay vì máy tính, bạn cần thêm http vào giao diện bộ định tuyến và tự gán IP ở đây. Phương pháp này tương tự như gán IP trên máy tính, và phụ thuộc vào giao diện của bộ định tuyến. Bạn có thể xem hướng dẫn từ trang web của nhà sản xuất.
 • Như đã đề cập lúc trước, bạn chỉ áp dụng được các phương pháp này nếu cả máy tính và mạng đều sử dụng DHCP. Nếu dùng bộ định tuyến và đã kích hoạt DHCP, các bước trên chỉ tác động tới địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng mạng nội bộ (LAN) giữa máy tính và bộ định tuyến đầu tiên "trên đường" kết nối Internet. Để đổi địa chỉ IP công cộng mà bạn dùng để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ, bạn phải đổi địa chỉ IP mà thiết bị (OSI Layer 3) sử dụng để tách biệt máy tính và mạng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sử dụng Tinder

Cách để

Viết email cho giảng viên

Cách để

Dùng Máy tính không cần chuột

Cách để

Tìm email lưu trữ trên Gmail

Cách để

Tìm bình luận của bạn bè trên Facebook

Cách để

Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng

Cách để

Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm

Cách để

Thay đổi hình nền Google

Cách để

Thu nhỏ màn hình trên máy tính

Cách để

Biết ai đó đang online trên Facebook

Cách để

Thay đổi độ nhạy chuột

Cách để

Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy

Cách để

Thay đổi tài khoản Gmail mặc định

Cách để

Xóa lượt thích trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Jack Lloyd
Bài viết này đã cùng viết bởi Jack Lloyd. Bài viết này đã được xem 4.118 lần.
Trang này đã được đọc 4.118 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo