Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách chia sẻ thư mục với máy tính khác trên hệ thống mạng của mình. Việc này cho phép mọi máy tính trên hệ thống mạng truy cập và thay đổi tập tin trong thư mục được chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ và truy cập thư mục trên hệ điều hành Windows và Mac; tuy nhiên, máy tính chứa thư mục được chia sẻ và máy tính có quyền truy cập thư mục phải sử dụng chung một mạng Internet không dây (hoặc có dây). Nếu chỉ muốn đồng bộ một thư mục trên máy tính với một thư mục nội bộ hoặc ổ đĩa flash, bạn có thể dùng chương trình FreeFileSync.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Chia sẻ thư mục trên hệ điều hành Windows

 1. 1
  Tạo thư mục mà bạn muốn đồng bộ (nếu cần). Nếu muốn đồng bộ một thư mục mới thay vì dùng thư mục có sẵn, bạn tạo folder theo cách sau:
  • Đến nơi mà bạn muốn tạo thư mục (chẳng hạn như màn hình chính).
  • Nhấp phải vào một khoảng trống.
  • Chọn New (Mới)
  • Nhấp vào Folder (Thư mục)
  • Đặt tên cho thư mục.
  • Ấn Enter.
  • Thêm các tập tin vào thư mục bằng cách kéo và thả chúng vào biểu tượng thư mục.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Chọn thư mục. Tìm đến nơi chứa thư mục mà bạn muốn đồng bộ, sau đó nhấp chọn thư mục.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ) ở phía trên góc trái thư mục. Thao tác này làm hiển thị một thanh công cụ ở phía trên cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Specific people… (Người cụ thể…) trong phần "Sharing" (Chia sẻ) của thanh công cụ để mở một cửa sổ mới.
 7. 7
 8. 8
  Nhấp vào Everyone (Mọi người) trong danh sách lựa chọn.
 9. 9
  Nhấp vào Add (Thêm) ở bên phải khung lựa chọn. Thao tác này sẽ cho phép mọi người trên hệ thống mạng truy cập vào thư mục đã chọn.
 10. 10
  Cho phép người khác thêm hoặc xóa tập tin. Nhấp vào Read (Xem) bên phải Everyone, sau đó nhấp vào Read/Write (Xem/Chỉnh sửa) trong danh sách lựa chọn.
 11. 11
  Nhấp vào Share ở bên dưới cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào Done (Hoàn tất) ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ đóng cửa sổ và thư mục của bạn bây giờ đã được chia sẻ với các máy tính khác trên hệ thống mạng.
 13. 13
  Đảm bảo máy tính khác cũng sử dụng chung một hệ thống mạng. Để đồng bộ thư mục giữa hai máy tính, cả hai thiết bị phải sử dụng chung một hệ thống mạng không dây.
 14. 14
  Truy cập vào thư mục được chia sẻ từ một máy tính khác. Sau khi bạn đã chia sẻ thư mục, máy tính khác có thể xem được nội dung bên trong thư mục đó và thêm (hoặc xóa) tập tin:
  • Windows — Mở File Explorer, nhấp vào tên của máy tính khác tại cột bên trái của thư mục (có lẽ trước tiên bạn cần phải kéo thanh trượt xuống) và mở thư mục.
  • Mac — Mở Finder, nhấp vào tên của máy tính ở bên dưới góc trái cửa sổ và mở thư mục.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Chia sẻ thư mục trên hệ điều hành Mac

 1. 1
  Tạo thư mục mà bạn muốn đồng bộ (nếu cần). Nếu muốn đồng bộ thư mục mới thay vì dùng thư mục có sẵn, bạn tạo thư mục theo cách sau:
  • Đến nơi mà bạn muốn tạo thư mục (chẳng hạn như màn hình chính).
  • Nhấp vào File (Tệp)
  • Nhấp vào New Folder (Thư mục mới)
  • Đặt tên cho thư mục.
  • Ấn Return.
  • Thêm tập tin vào thư mục bằng cách kéo và thả chúng vào biểu tượng thư mục.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên danh sách lựa chọn để mở cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chía sẻ) ở bên phải cửa sổ System Preferences.
 5. 5
  Nhấp vào File Sharing (Chia sẻ tập tin) ở bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Thêm thư mục vào danh sách "Shared Folders" (Thư mục đã chia sẻ). Nhấp vào bên dưới danh sách "Shared Folders", chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào Add (Thêm) ở bên dưới góc phải màn hình.[1]
 7. 7
  Cho phép người khác thêm hoặc xóa tập tin. Nhấp vào Custom (Chỉnh sửa) bên phải dòng "Everyone" (Mọi người) trong danh sách "Users" (Người dùng), sau đó chọn Read & Write (Xem và Chỉnh sửa) trong danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Nhấp vào Options… (Lựa chọn…) bên dưới góc phải cửa sổ để mở một cửa sổ mới.
 9. 9
  Đánh dấu vào hai ô vuông. Cả hai ô vuông cần đánh dấu đều ở gần phía trên cửa sổ.[2]
  • Nếu muốn chia sẻ thư mục với máy tính Windows, bạn đánh dấu vào ô trong cửa sổ "Windows Sharing" (Chia sẻ với Windows).
 10. 10
  Nhấp vào Done (Hoàn tất) ở bên dưới cửa sổ để lưu thay đổi và bật chế độ chia sẻ tập tin trên máy Mac.
  • Nếu việc chia sẻ tập tin chưa được bật, bạn có thể đánh dấu vào ô bên trái dòng File Sharing ở phần bên trái của cửa sổ.
 11. 11
  Đảm bảo máy tính khác cũng sử dụng chung một hệ thống mạng. Để đồng bộ thư mục giữa hai máy tính, cả hai thiết bị phải sử dụng chung một hệ thống mạng không dây.
 12. 12
  Truy cập vào thư mục được chia sẻ từ một máy tính khác. Sau khi bạn đã chia sẻ thư mục, máy tính khác có thể xem được nội dung bên trong thư mục đó và thêm (hoặc xóa) tập tin:
  • Mac — Mở Finder, nhấp vào tên của máy tính Mac ở bên dưới góc trái cửa sổ và mở thư mục.
  • Windows — Mở File Explorer, nhấp vào tên của máy tính khác tại cột bên trái của thư mục (có lẽ trước tiên bạn cần phải kéo thanh trượt xuống) và mở thư mục.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng FreeFileSync

 1. 1
  Tải FreeFileSync. Truy cập trang FreeFileSync tại địa chỉ https://freefilesync.org/, nhấp vào nút Download (Tải về) màu xanh lá ở gần bên dưới cửa sổ, kéo thanh trượt xuống đến tiêu đề "Download FreeFileSync" (Tải FreeFileSync) và nhấp vào đường dẫn dành cho hệ điều hành của bạn.
  • Ví dụ, bạn nhấp vào Download FreeFileSync 10.0 Windows Setup nếu dùng hệ điều hành Windows hoặc Download FreeFileSync 10.0 macOS khi dùng hệ điều hành Mac.
 2. 2
  Cài đặt FreeFileSync. Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng máy tính Windows hay Mac, quá trình này có thể khác nhau:
  • Windows — Nhấp đúp vào tập tin EXE đã tải về, nhấp Yes (Đồng ý) khi được hỏi và nhấp Next (Tiếp tục) đến khi quá trình cài đặt bắt đầu.
  • Mac — Nhấp đúp vào thư mục ZIP đã tải về để mở và giải nén, nhấp đúp vào tập tin PKG trong thư mục đã giải nén, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. 3
  Gắn bộ nhớ ngoài vào máy tính (nếu cần). Nếu muốn đồng bộ tập tin với USB hoặc ổ cứng gắn ngoài để bất kỳ thay đổi nào trên thư mục đều được tự động đồng bộ khi kết nối bộ nhớ, bạn gắn bộ nhớ ngoài vào một trong các cổng USB của máy tính.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn muốn đồng bộ thư mục với một thư mục khác trên máy tính.
  • Trên máy Mac, bạn cần ổ đĩa flash USB-C (Thunderbolt 3) hoặc bộ nhớ gắn ngoài, hay bộ chuyển đổi USB 3.0 sang USB-C.
 4. 4
  Mở FreeFileSync. Nhấp đúp vào ứng dụng FreeFileSync với hai mũi tên màu xanh lá tạo thành hình tròn và màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.
 5. 5
  Nhấp vào New (Mới) ở phía trên góc trái cửa sổ FreeFileSync để xóa thông tin trong cửa sổ FreeFileSync.
 6. 6
  Thêm thư mục mà bạn muốn đồng bộ tập tin. Phía trên phần giữa của cửa sổ FreeFileSync, bạn nhấp vào Browse (Tìm), sau đó tìm và nhấp vào thư mục mà bạn muốn đồng bộ tập tin rồi nhấp tiếp Select Folder (Chọn thư mục).
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Choose (Chọn).
 7. 7
  Thêm nơi đồng bộ. Đây là nơi mà tập tin thư mục của bạn sẽ đồng bộ (chẳng hạn như ổ đĩa flash). Nhấp vào Browse trên phần ngoài cùng bên phải của cửa sổ FreeFileSync, nhấp vào thư mục hoặc bộ nhớ mà bạn muốn sử dụng, chọn Select Folder (trên Windows) hoặc Choose (trên Mac).
 8. 8
  Nhấp vào Compare (So sánh) phía trên cột của thư mục đầu tiên. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các tập tin tại mỗi thư mục.[3]
 9. 9
  Nhấp vào hình tam giác bên phải biểu tượng bánh răng màu xanh lá. Biểu tượng này ở trên cột dành cho bộ nhớ hoặc thư mục mà bạn muốn đồng bộ với thư mục của mình. Sau khi nhấp vào, màn hình sẽ hiển thị một danh sách lựa chọn.
 10. 10
  Nhấp vào Mirror -> (Sao chép) trong danh sách lựa chọn. Lựa chọn Mirror sẽ đảm bảo mọi tập tin trong thư mục đầu tiên đều được tự động sao chép vào thư mục thứ hai.
  • Lưu ý rằng mọi tập tin trong thư mục thứ hai sẽ bị xóa nếu không trùng với tập tin trong thư mục đầu tiên.
  • Nếu muốn đồng bộ các thư mục theo hai chiều để không có tập tin nào bị xóa, bạn nhấp vào <- Two way -> (Hai chiều).
 11. 11
  Nhấp vào Synchronize (Đồng bộ) ở phía trên góc phải cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào Start (Bắt đầu) khi được hỏi. Tập tin trong thư mục đầu tiên sẽ được sao chép sang thư mục thứ hai.
 13. 13
  Lưu cấu hình FreeFileSync. Nếu muốn đồng bộ thư mục trong tương lai, bạn cần lưu thiết lập vào một tập tin cấu hình bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào Save As (Lưu dưới dạng) với biểu tượng mũi tên vòng tròn màu xanh lá ở phía trên góc trái cửa sổ.
  • Nhập tên cho cấu hình.
  • Chọn nơi lưu.
  • Nhấp Save (Lưu).
 14. 14
  Thực hiện lại quá trình đồng bộ khi cần. Khi đến lúc tái đồng bộ thư mục với thư mục đã đồng bộ trước đó, bạn chỉ việc tìm và nhấp đúp vào tập tin cấu hình đã lưu. Thao tác này sẽ mở FreeFileSync và chạy quá trình đồng bộ.
  • Nếu bạn di chuyển hoặc thay đổi tên của thư mục hoặc bộ nhớ ngoài đã dùng, việc đồng bộ tập tin sẽ không hiệu quả và bạn phải thiết lập lại cấu hình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể tạo ổ đĩa mạng từ một thư mục trên máy tính. Thao tác này sẽ tạo một thư mục để các máy tính trên hệ thống mạng của bạn có thể kết nối.

Cảnh báo

 • Việc di chuyển tập tin ra ngoài thư mục đã chia sẻ trên máy tính ban đầu sẽ không cho phép các máy tính đã kết nối mạng truy cập vào tập tin đó.

Bài viết wikiHow có liên quan

Dùng thẻ màu chữ trên HTMLDùng thẻ màu chữ trên HTML
Chép tài liệu từ máy tính sang USBChép tài liệu từ máy tính sang USB
Lưu Google DocLưu Google Doc
Gỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩuGỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩu
Thêm nhiều đích đến trên Google Maps
Thêm tập tin PDF vào Kindle của bạnThêm tập tin PDF vào Kindle của bạn
Chèn phụ đề vào phim/video trên VLCChèn phụ đề vào phim/video trên VLC
Kết nối máy tính với TV thông minh LGKết nối máy tính với TV thông minh LG
Dùng TV làm màn hình máy tínhDùng TV làm màn hình máy tính
Chuyển dữ liệu từ USB vào máy tínhChuyển dữ liệu từ USB vào máy tính
Nhập biểu tượng EuroNhập biểu tượng Euro
Tự Tạo PodcastTự Tạo Podcast
Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGASử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGA
Tạo và sửa video trong YouTube Video EditorTạo và sửa video trong YouTube Video Editor
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.764 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 1.764 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo