Cách để Đồng bộ hóa Danh bạ Google vào Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đồng bộ hóa danh bạ liên kết với tài khoản Google vào ứng dụng danh bạ hoặc sổ địa chỉ trên thiết bị Android.

Các bước

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts (Tài khoản). Tùy chọn nằm trong phần "Personal" (Cá nhân) của thực đơn.
 3. 3
  Nhấn vào Google.[1]
  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản Google vào thiết bị Android, nhấn vào + Add account (Thêm tài khoản), sau đó chọn Google và tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để thêm và tạo tài khoản Google mới.
 4. 4
  Vuốt công tắc Contacts (Danh bạ) sang vị trí "On" . Google Contacts (Danh bạ Google) sẽ đồng hộ hóa vào ứng dụng danh bạ hoặc sổ địa chỉ trên thiết bị Android.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hãy tùy chỉnh đồng bộ hóa theo định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 525 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo