Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách nhận email từ Gmail ngay tại ứng dụng Outlook 2016 trên máy tính Windows hoặc Mac. Nếu chưa cài đặt Outlook trên máy tính, trước tiên bạn phải mua và cài đặt Microsoft Office 365.

Phần 1
Phần 1 của 5:

Bật IMAP trên Gmail

 1. 1
  Mở Gmail bằng cách truy cập https://www.gmail.com/ từ trình duyệt của máy tính.
  • Nếu chưa đăng nhập tài khoản Gmail, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.
  • Nếu đăng nhập sai tài khoản, bạn có thể chuyển sang một tài khoản Gmail khác bằng cách nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản ở phía trên góc phải trang, nhấp vào Add account (Thêm tài khoản) rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Settings ở giữa danh sách lựa chọn để mở trang này.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Forwarding and POP/IMAP (Chuyển tiếp và POP/IMAP) ở đầu trang Settings.
 5. 5
  Đánh dấu vào ô "Enable IMAP" (Bật IMAP) trong phần "IMAP Access" (Quyền truy cập qua IMAP) của trang Settings.
  • Ô này có thể đã được đánh dấu. Nếu vậy, bạn hãy chuyển sang bước bật xác minh hai bước trong bài viết này.
 6. 6
  Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi) màu xám ở cuối trang. Thao tác này sẽ bật IMAP cho hộp thư Gmail của bạn và cho phép email hiển thị trong Outlook.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 5:

Bật xác minh hai bước cho Gmail

 1. 1
  Nhấp vào "Google Apps" (Các ứng dụng của Google với biểu tượng ⋮⋮⋮ ở phía trên góc phải trang Gmail để mở danh sách lựa chọn.
 2. 2
  Nhấp vào My Account (Tài khoản của tôi) với biểu tượng cái khiên trong danh sách lựa chọn để mở trang Tài khoản Google.
 3. 3
  Nhấp vào tiêu đề Sign-in and security (Đăng nhập và bảo mật) ở góc trái trang.
 4. 4
  Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn 2-Step Verification (Xác minh 2 bước) ở gần bên dưới góc phải trang.
 5. 5
  Nhấp vào nút GET STARTED (Bắt đầu) màu xanh dương ở bên dưới góc phải trang.
  • Có thể bạn phải kéo xuống một chút để thấy nút này.
 6. 6
  Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào địa chỉ email.
 7. 7
  Nhấp NEXT (Tiếp tục) ở cuối trang.
 8. 8
  Nhấp vào nút TRY IT NOW (Thử ngay) màu xanh dương ở phía dưới góc phải trang. Thao tác này sẽ gửi thông báo đến số điện thoại.
  • Nếu không thấy điện thoại hiển thị trên trang này, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Gmail trên ứng dụng Google (trên iPhone) hoặc đăng nhập tài khoản Google trong phần Settings (Cài đặt) trên điện thoại Android.
  • Trên iPhone, bạn cần tải ứng dụng Google miễn phí trên App Store.
 9. 9
  Thực hiện theo hướng dẫn. Mở hướng dẫn trên điện thoại bằng cách vuốt màn hình sang phải khi điện thoại đang khóa hoặc chạm vào hướng dẫn khi điện thoại đã mở khóa, sau đó chọn YES (Đồng ý) hoặc ALLOW (Cho phép).
 10. 10
  Kiểm tra số điện thoại của bạn. Xem số điện thoại ở đầu trang; nếu số đó trùng với số khôi phục đã chọn, bạn có thể tiếp tục.
  • Nếu số điện thoại không đúng, bạn cần thay đổi trước khi tiếp tục.
 11. 11
  Nhấp vào nút SEND (Gửi) màu xanh dương ở bên dưới góc phải trang. Google sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã cung cấp.
 12. 12
  Nhập mã xác minh. Lấy mã từ trong nội dung tin nhắn của điện thoại, sau đó gõ vào trường ở giữa trang.
 13. 13
  Nhấp nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.
 14. 14
  Nhấp nút TURN ON (Bật) màu xanh dương ở bên phải trang. Thao tác này sẽ bật Xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail của bạn. Bây giờ thì Xác minh 2 bước đã được thiết lập, bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 5:

Tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail

 1. 1
  Nhấp vào "Google Apps" (Các ứng dụng của Google) với biểu tượng ⋮⋮⋮ ở phía trên góc phải trang Gmail một lần nữa để mở danh sách lựa chọn.
 2. 2
  Nhấp vào My Account (Tài khoản của tôi) với biểu tượng cái khiên trong danh sách lựa chọn để mở trang Tài khoản Google.
 3. 3
  Nhấp vào Sign-in and security (Đăng nhập và bảo mật) ở bên trái trang.
 4. 4
  Kéo xuống và nhấp vào App passwords (Mật khẩu ứng dụng) ở bên phải trang, phía trên phần mà bạn bật Xác minh 2 bước.
 5. 5
  Nhập mật khẩu của tài khoản khi được yêu cầu. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Gmail.
 6. 6
  Nhấp vào NEXT (Tiếp tục) ở bên dưới trường mật khẩu.
 7. 7
  Nhấp vào khung dữ liệu Select app (Chọn ứng dụng) màu xám ở bên trái trang để mở danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Nhấp vào Other (Custom name) ((Tên) khác) ở cuối danh sách lựa chọn để mở thêm một trường nhập dữ liệu.
 9. 9
  Nhập tên.Outlook (hoặc ứng dụng tương tự) vào khung nhập dữ liệu.
 10. 10
  Nhấp vào nút GENERATE (Tạo) màu xanh dương ở bên phải trang. Thao tác này sẽ tạo mã 12 ký tự chữ bên phải trang; bạn có thể dùng mã này để đăng nhập Outlook.
 11. 11
  Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn. Nhấp và kéo con trỏ chuột qua phần mã trên nền màu vàng, sau đó ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac) để sao chép mã.
  • Bạn cũng có thể nhấp phải vào mã đã chọn và nhấp Copy (Sao chép).
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 5:

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook

 1. 1
  Mở ứng dụng Outlook trên máy tính. Biểu tượng của ứng dụng Outlook là hộp màu xanh với bao thư màu trắng ở phía sau chữ "o" màu trắng.
  • Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn cần nhập địa chỉ email Microsoft, nhập mật khẩu khi được yêu cầu và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
  • Ứng dụng Outlook có giao diện khác trang web Outlook.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên bên trái cửa sổ ứng dụng Outlook để mở một danh sách lựa chọn.[1]
  • Nếu không có lựa chọn File ở phía trên góc trái cửa sổ Outlook thì có thể là bạn đang sử dụng trang web Outlook hoặc phiên bản Outlook không cho phép thêm tài khoản khác.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Tools (Công cụ) ở phía trên màn hình.[2]
 3. 3
  Nhấp vào Add Account (Thêm tài khoản) ở phía trên góc trái trang File của Outlook để mở danh sách lựa chọn.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Accounts... (Tài khoản) trong danh sách lựa chọn Tools.
 4. 4
  Nhập địa chỉ Gmail. Gõ địa chỉ của tài khoản Gmail mà bạn muốn đồng bộ với Outlook.
 5. 5
  Nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới trường nhập địa chỉ email.
 6. 6
  Nhập mật khẩu ứng dụng. Nhấp vào trường "Password" (Mật khẩu), sau đó ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac) để nhập mật khẩu ứng dụng mà bạn đã sao chép trước đó.
  • Bạn cũng có thể nhấp phải vào trường "Password" và nhấp Paste (Dán) trong danh sách lựa chọn để thực hiện việc này.
 7. 7
  Nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới cửa sổ. Tài khoản Gmail sẽ bắt đầu được tích hợp vào ứng dụng Outlook.
 8. 8
  Nhấp vào OK khi được yêu cầu. Đây là dấu hiệu cho biết tài khoản Gmail đã được kết nối với ứng dụng Outlook. Bạn sẽ thấy tên tài khoản Gmail ở bên trái cửa sổ Outlook.
  • Trước tiên có lẽ bạn cần bỏ chọn ô "Also set up Outlook on my phone" (Cũng thiết lập Outlook trên điện thoại của tôi).
  Quảng cáo
Phần 5
Phần 5 của 5:

Nhập danh bạ Google

 1. 1
  Tải danh bạ Gmail. Truy cập https://www.google.com/contacts/ từ trinh duyệt web, đăng nhập bằng địa chỉ Gmail và mật khẩu khi được yêu cầu và thực hiện như sau:
  • Nhấp vào ô ở phía trên góc trái trang để chọn toàn bộ danh bạ.
  • Nhấp vào danh sách lựa chọn More (Thêm).
  • Nhấp vào Export... (Xuất) trong danh sách lựa chọn.
  • Đánh dấu vào ô "All contacts" (Toàn bộ danh bạ).
  • Đánh dấu vào ô "Outlook CSV format" (Định dạng Outlook CSV). Nếu sử dụng máy Mac, bạn đánh dấu vào ô "vCard format" (Định dạng vCard).
  • Nhấp vào Export ở bên dưới cửa sổ.
 2. 2
  Mở cửa sổ Outlook. Bạn cần mở Outlook để nhập danh bạ vào đó.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ phải nhấp vào các tập tin vCard đã tải về, nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái màn hình, chọn Open With (Mở bằng), nhấp vào Outlook và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Thao tác này sẽ nhập danh bạ Gmail của bạn.
  • Nếu đã đóng Outlook, bạn cần mở lại ứng dụng này trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Nhấp vào File ở phía trên góc trái cửa sổ Outlook để mở trình đơn File.
 4. 4
  Nhấp vào Open & Export (Mở và xuất) trong trình đơn File để mở trang Import/Export (Nhập/Xuất).
 5. 5
  Nhấp vào Import/Export ở giữa trang để mở phần hướng dẫn Import/Export.
 6. 6
  Nhấp vào lựa chọn Import from another program or file (Nhập từ một chương trình hoặc tập tin khác) ở giữa cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào Comma Separated Value (Phân cách các giá trị bằng dấu phẩy) ở gần phía trên cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào Next (Tiếp tục).
 10. 10
  Nhấp vào Browse … (Duyệt) ở phía trên bên phải cửa sổ.
 11. 11
  Chọn tập tin danh bạ đã tải về. Truy cập nơi lưu tập tin danh bạ đã tải về, sau đó nhấp để chọn tập tin.
 12. 12
  Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Các tập tin danh bạ sẽ được tải lên.
 13. 13
  Nhấp vào Next (Tiếp tục). Bạn cũng có thể chọn lựa chọn tạo bản sao cho danh bạ (chẳng hạn như Allow duplicates to be created (Cho phép tạo bản sao)) ở giữa cửa sổ trước khi tiếp tục.
 14. 14
  Chọn thư mục "Contacts" (Danh bạ). Kéo màn hình lên hoặc xuống đến khi bạn tìm thấy thư mục Contacts (Danh bạ) trong cửa sổ, sau đó nhấp để chọn.[3]
  • Bạn thường tìm thấy thư mục Contacts gần phía trên cửa sổ.
  • Thư mục Contacts không giống thư mục thực tế.
 15. 15
  Nhấp vào Next (Tiếp tục).
 16. 16
  Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở bên dưới cửa sổ để nhập danh bạ vào Outlook.
  • Sau khi hoàn tất, bạn có thể xem danh bạ Outlook bằng cách nhấp vào Address Book (Sổ danh bạ) trong phần "Find" (Tìm kiếm) ở phía trên cửa sổ Outlook.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • "Xác minh 2 bước" là phiên phản xác thực 2 yếu tố của Google. Điều đó có nghĩa là khi đăng nhập vào tài khoản Gmail trên máy tính mới, bạn cần xác minh việc đăng nhập thông qua 2 bước xác minh trên điện thoại.
 • Phiên bản mới nhất của Danh bạ Google không hỗ trợ việc xuất danh bạ nên bạn cần dùng phiên bản cũ để thực hiện việc này.

Cảnh báo

 • Việc đánh dấu "Read" (Đã đọc) trên ứng dụng Outlook sẽ không tự động đánh dấu "Read" cho các email mới trong Gmail.
 • Gmail không cho phép email đính kèm tập tin .exe. Ngoài ra, tập tin đính kèm có dung lượng tối đa là 25 MB.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 41.124 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 41.124 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo