Cách để Đặt mật khẩu cho tài liệu Microsoft Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacTham khảo

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách khóa tài liệu Microsoft Word bằng mật khẩu. Bạn có thể thực hiện với Microsoft Word phiên bản Windows và Mac, tuy nhiên bạn không thể khóa tài liệu bằng mật khẩu trên OneDrive.

1
Trên Windows

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Word mà bạn muốn cài mật khẩu. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
  • Nếu bạn chưa có tài liệu: hãy mở Microsoft Word, nhấp vào Blank document (Tài liệu trống) và tạo tài liệu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tập tin). Thẻ này ở góc trên bên trái cửa sổ Word. Trình đơn File sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Info (Thông tin) nằm đầu cột tùy chọn bên trái cửa sổ.
  • Nếu không có gì thay đổi khi bạn nhấp vào Info thì nghĩa là thẻ Info đang mở.
 4. 4
  Nhấp vào Protect Document (Bảo vệ tài liệu). Tùy chọn có biểu tượng ổ khóa nằm dưới tên tài liệu gần đầu trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Encrypt with Password (Mã hóa bằng mật khẩu). Tùy chọn ở gần đầu trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu mà bạn muốn sử dụng vào trường dữ liệu "Password" nằm giữa cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ bật ra.
 8. 8
  Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấp OK. Mật khẩu bạn chọn sẽ được xác nhận. Sau khi bạn đóng tài liệu, không ai có thể mở lại nếu không nhập đúng mật khẩu.
  • Bạn vẫn có thể xóa tài liệu mà không cần mở hay nhập mật khẩu.

2
Trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Word mà bạn muốn cài mật khẩu. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
  • Nếu bạn chưa có tài liệu: hãy mở Microsoft Word, nhấp vào Blank document và tạo tài liệu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào Review (Xem trước) Thẻ này nằm đầu cửa sổ Microsoft Word. Khi bạn nhấp vào Review, một thanh công cụ sẽ hiện ra bên dưới dòng thẻ ở đầu cửa sổ.[1]
 3. 3
  Nhấp vào Protect Document. Tùy chọn có hình ổ khóa nằm bên phải thanh công cụ. Một cửa sổ sẽ bật ra.
 4. 4
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu vào trường "Password" nằm đầu cửa sổ. Điều này sẽ ngăn chặn người khác mở tài liệu nếu không nhập đúng mật khẩu.
  • Nếu muốn ngăn người khác tùy chỉnh tài liệu, bạn hãy nhập mật khẩu vào trường văn bản cuối cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ bật ra.
 6. 6
  Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấp OK. Mật khẩu bạn chọn sẽ được xác nhận. Sau khi bạn đóng tài liệu, không ai có thể mở lại nếu không nhập đúng mật khẩu.

Lời khuyên

 • Nếu bạn chọn đặt mật khẩu cho cả việc mở và tùy chỉnh tài liệu trên Mac, hãy chắc rằng hai mật khẩu đó là khác nhau.

Cảnh báo

 • Nếu quên mật khẩu, bạn sẽ không thể khôi phục tài liệu.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Password Protect a Microsoft Word Document, Italiano: Proteggere con una Password un Documento di Microsoft Word 2007, Español: ponerle una contraseña a un documento Word, Deutsch: MSWord2007 Dokumente mit Passwort schützen, Português: Proteger com Senha um Documento do Word, Русский: защитить паролем документ Microsoft Word, Bahasa Indonesia: Melindungi Dokumen Microsoft Word dengan Kata Sandi, 中文: 用密码保护微软Word文档, Nederlands: Een Worddocument beveiligen met een wachtwoord, Français: protéger un document Word avec un mot de passe, Čeština: Jak zaheslovat dokument Microsoft Word, العربية: حماية مستند مايكروسوفت وورد بكلمة مرور, 日本語: Word文書をパスワードで保護する, ไทย: เข้ารหัสเอกสาร Microsoft Word, हिन्दी: एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करें, 한국어: 워드 문서에 비밀번호 설정하는 방법, Türkçe: Microsoft Word Belgesi Parolayla Nasıl Korunur

Trang này đã được đọc 358 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?