Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách khóa tài liệu Microsoft Word bằng mật khẩu. Bạn có thể thực hiện với Microsoft Word phiên bản Windows và Mac, tuy nhiên bạn không thể khóa tài liệu bằng mật khẩu trên OneDrive.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Trên Windows

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Word mà bạn muốn cài mật khẩu. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
  • Nếu bạn chưa có tài liệu: hãy mở Microsoft Word, nhấp vào Blank document (Tài liệu trống) và tạo tài liệu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tập tin). Thẻ này ở góc trên bên trái cửa sổ Word. Trình đơn File sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Info (Thông tin) nằm đầu cột tùy chọn bên trái cửa sổ.
  • Nếu không có gì thay đổi khi bạn nhấp vào Info thì nghĩa là thẻ Info đang mở.
 4. 4
  Nhấp vào Protect Document (Bảo vệ tài liệu). Tùy chọn có biểu tượng ổ khóa nằm dưới tên tài liệu gần đầu trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Encrypt with Password (Mã hóa bằng mật khẩu). Tùy chọn ở gần đầu trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu mà bạn muốn sử dụng vào trường dữ liệu "Password" nằm giữa cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ bật ra.
 8. 8
  Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấp OK. Mật khẩu bạn chọn sẽ được xác nhận. Sau khi bạn đóng tài liệu, không ai có thể mở lại nếu không nhập đúng mật khẩu.
  • Bạn vẫn có thể xóa tài liệu mà không cần mở hay nhập mật khẩu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tập tin Word mà bạn muốn cài mật khẩu. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
  • Nếu bạn chưa có tài liệu: hãy mở Microsoft Word, nhấp vào Blank document và tạo tài liệu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào Review (Xem trước) Thẻ này nằm đầu cửa sổ Microsoft Word. Khi bạn nhấp vào Review, một thanh công cụ sẽ hiện ra bên dưới dòng thẻ ở đầu cửa sổ.[1]
 3. 3
  Nhấp vào Protect Document. Tùy chọn có hình ổ khóa nằm bên phải thanh công cụ. Một cửa sổ sẽ bật ra.
 4. 4
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu vào trường "Password" nằm đầu cửa sổ. Điều này sẽ ngăn chặn người khác mở tài liệu nếu không nhập đúng mật khẩu.
  • Nếu muốn ngăn người khác tùy chỉnh tài liệu, bạn hãy nhập mật khẩu vào trường văn bản cuối cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ bật ra.
 6. 6
  Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấp OK. Mật khẩu bạn chọn sẽ được xác nhận. Sau khi bạn đóng tài liệu, không ai có thể mở lại nếu không nhập đúng mật khẩu.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn chọn đặt mật khẩu cho cả việc mở và tùy chỉnh tài liệu trên Mac, hãy chắc rằng hai mật khẩu đó là khác nhau.

Cảnh báo

 • Nếu quên mật khẩu, bạn sẽ không thể khôi phục tài liệu.

Bài viết wikiHow có liên quan

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Chuyển đổi Excel sang WordChuyển đổi Excel sang Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Xóa tiêu đề trang thứ haiXóa tiêu đề trang thứ hai
Chèn đường thẳng trong WordChèn đường thẳng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 1.697 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 1.697 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo