Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách khóa tài liệu PDF bằng mật khẩu nhằm ngăn người khác mở tập tin khi không nhập đúng mật khẩu. Có vài dịch vụ trực tuyến miễn phí để thực hiện, hoặc bạn có thể sử dụng phiên bản trả phí của Adobe Acrobat Pro (nếu có).

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Với SmallPDF

 1. 1
  Mở trang bảo vệ của SmallPDF. Truy cập https://smallpdf.com/protect-pdf/ bằng trình duyệt web. SmallPDF sẽ cho phép bạn đặt mật khẩu cho tập tin PDF để người khác không mở được nếu như không biết mật khẩu.
 2. 2
  Nhấp vào Choose file (Chọn tập tin). Liên kết màu đỏ này nằm giữa trang. Một cửa sổ sẽ mở ra.
 3. 3
  Chọn tập tin PDF. Truy cập thư mục chứa tập tin PDF mà bạn muốn khóa bằng mật khẩu, sau đó nhấp vào tài liệu.
 4. 4
  Nhấp vào Open (Mở) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin PDF sẽ được tải lên website SmallPDF.
 5. 5
  Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng vào trường dữ liệu "Choose your password" (Chọn mật khẩu), sau đó nhập lại mật khẩu vào trường "Repeat your password" bên dưới.
  • Mật khẩu mà bạn nhập vào hai trường phải trùng nhau thì bạn mới có thể tiếp tục.
 6. 6
  Nhấp vào ENCRYPT PDF → (Mã hóa PDF). Nút màu đỏ này nằm phía dưới trường dữ liệu mật khẩu. Mật khẩu sẽ được áp dụng cho tập tin PDF.
 7. 7
  Nhấp vào Download File Now (Tải tập tin ngay bây giờ). Nút này sẽ hiện ra bên trái trang sau khi mật khẩu của tập tin PDF được áp dụng. Tập tin PDF được khóa mật khẩu sẽ tải về máy tính. Từ bây giờ, mỗi khi bạn muốn mở tập tin PDF này, bạn sẽ phải nhập đúng mật khẩu mà bạn đã đặt.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Với PDF2Go

 1. 1
  Mở website PDF2Go. Truy cập https://www.pdf2go.com/protect-pdf/ bằng trình duyệt web. Giống với SmallPDF, PDF2Go cũng cho phép bạn bảo vệ tập tin PDF bằng mật khẩu; bên cạnh đó, phần mềm này còn khóa chỉnh sửa tài liệu PDF, nghĩa là không ai có thể thay đổi nội dung nếu như không biết cả hai mật khẩu.
 2. 2
  Nhấp vào Choose File. Tùy chọn nằm gần đầu trang. Một cửa sổ sẽ hiện ra.
 3. 3
  Chọn tập tin PDF. Đi đến tập tin PDF mà bạn muốn thêm mật khẩu, sau đó nhấp vào để chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Open ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin PDF sẽ được tải lên website.
 5. 5
  Cuộn xuống phần "Settings" (Cài đặt) ở giữa trang. Bạn sẽ cài mật khẩu tại đây.
 6. 6
  Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu cho tập tin PDF vào khung văn bản "Enter user's password" (Nhập mật khẩu người dùng), sau đó nhập lại mật khẩu vào khung "Repeat user's password" bên dưới. Đây là mật khẩu mà bạn dùng để mở tập tin PDF.
 7. 7
  Tắt các quyền đối với tập tin PDF. Nhấp vào bong bóng No phía dưới tiêu đề "Allow Printing?" (Cho phép in?), "Allow Copying?" (Cho phép sao chép?) và "Allow Modification?" (Cho phép sửa đổi?).
 8. 8
  Cuộn xuống và nhập mật khẩu chỉnh sửa. Nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng để khóa thao tác chỉnh sửa trên tập tin PDF vào khung văn bản "Enter owner's password" (Nhập mật khẩu người sở hữu) và "Repeat owner's password" (Nhập lại mật khẩu người sở hữu) ở gần cuối trang.
 9. 9
  Nhấp vào SAVE CHANGES (Lưu thay đổi). Nút màu xanh lá này nằm cuối trang. PDF2Go sẽ bắt đầu gán mật khẩu cho tập tin PDF.
 10. 10
  Nhấp vào Download File. Nút màu xanh lá nhạt này nằm phía trên bên trái trang. Tập tin PDF được mã hóa sẽ tải về máy tính. Mỗi khi bạn muốn mở hay chỉnh sửa tập tin PDF này, bạn sẽ phải nhập đúng mật khẩu.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Download ZIP File (Tải tập tin ZIP) ở giữa trang nếu muốn tải tài liệu PDF dưới dạng thư mục nén. Đây có thể là tùy chọn duy nhất với tập tin PDF có dung lượng đặc biệt lớn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Với Adobe Acrobat Pro

 1. 1
  Bạn cần đảm bảo rằng mình có phiên bản trả phí của Adobe Acrobat. Bạn không thể chỉnh sửa tập tin PDF (bao gồm việc thêm mật khẩu) khi sử dụng Adobe Reader miễn phí.
 2. 2
  Mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat. Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái, kích Open... (Mở) trong trình đơn thả xuống hiện ra, chọn tập tin PDF rồi nhấp vào Open ở góc dưới bên phải cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào View (Chế độ xem). Tùy chọn trình đơn này nằm đầu cửa sổ Adobe Acrobat (trên Windows) hoặc màn hình (trên Mac). Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Chọn Tools (Công cụ) từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn sẽ bật ra với các tùy chọn bổ sung.
 5. 5
  Chọn Protect (Bảo vệ) trong trình đơn bật ra. Một trình đơn nữa sẽ bật lên.
 6. 6
  Nhấp vào Open trong trình đơn bật lên cuối cùng. Cửa sổ công cụ "Protect" sẽ mở ra.
 7. 7
  Nhấp vào Encrypt ở giữa cửa sổ.[1]
 8. 8
  Nhấp vào Encrypt with Password (Mã hóa bằng mật khẩu). Trang tùy chọn mã hóa sẽ mở ra.
 9. 9
  Tích vào ô "Require a password to open this document" (Yêu cầu mật khẩu để mở tài liệu). Tùy chọn nằm dưới tiêu đề "Document Open" (Mở tài liệu). Trường dữ liệu để nhập mật khẩu sẽ khả dụng.
 10. 10
  Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng vào trường văn bản "Document Open Password" (Mật khẩu mở tài liệu).
 11. 11
  Chọn mức độ tương thích. Nhấp vào khung thả xuống "Compatibility" (Khả năng tương thích) rồi kích vào phiên bản tối thiểu của Adobe Acrobat mà bạn muốn tập tin có thể tương thích.
 12. 12
  Tích vào ô "Encrypt all document contents" (Mã hóa toàn bộ nội dung tài liệu). Tác vụ nằm trong phần "Options" (Tùy chọn). Điều này sẽ ngăn người khác trích xuất thông tin từ tài liệu PDF.
 13. 13
  Nhấp vào OK ở cuối trang.
 14. 14
  Nhập lại mật khẩu khi được yêu cầu. Nhập lại mật khẩu của tài liệu, sau đó nhấp vào OK. Thay đổi của bạn sẽ được xác nhận và áp dụng cho tập tin PDF. Từ bây giờ, bạn sẽ phải nhập mật khẩu này vào mỗi khi muốn xem tài liệu PDF.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi đặt mật khẩu cho tập tin PDF, bạn nên sử dụng những quy tắc tương tự mà bạn thường áp dụng đối với mật khẩu email hoặc máy tính. Điều này sẽ giúp bảo vệ tập tin PDF khỏi những dự đoán dựa vào am hiểu hay may mắn.

Cảnh báo

 • Tập tin PDF có thể mở được bởi phần mềm đặc biệt. Cho dù bạn đã khóa tài liệu PDF bằng mật khẩu thì cũng nên lưu trữ tập tin ở nơi an toàn và riêng tư.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.050 lần.
Chuyên mục: Bảo mật Máy tính
Trang này đã được đọc 1.050 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo