Cách để Đặt lời nhắc trên iPhone

Trong bài viết này:Tạo lời nhắc mớiThiết lập lời nhắc thời gianThiết lập lời nhắc vị trí

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để iPhone nhắc về những sự kiện quan trọng tại thời điểm nhất định hay khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí.

Phần 1
Tạo lời nhắc mới

 1. 1
  Mở ứng dụng Reminders (phiên bản tiếng Việt là Lời nhắc). Nhấn vào biểu tượng Reminders trên màn hình Home của iPhone để chạy ứng dụng Reminders.
 2. 2
  Mở danh sách Reminders. Nếu bạn có một danh sách khác đang mở sẵn, hãy nhấn vào cụm danh sách ở cuối màn hình. Chọn danh sách "Reminders", hoặc nhấn vào "New List" (Danh sách mới) phía trên cùng.
 3. 3
  Nhấn vào dòng trống để tạo lời nhắc. Sử dụng bàn phím để nhập sự kiện hay hành động mà bạn cần được nhắc nhở.
 4. 4
  Mở cài đặt lời nhắc. Nhấn vào hình ⓘ ở bên phải dòng lời nhắc để điều chỉnh thiết lập.

Phần 2
Thiết lập lời nhắc thời gian

 1. 1
  Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind Me On a Day (Nhắc tôi vào ngày) sang vị trí On.
 2. 2
  Nhấn vào ngày và giờ hiển thị.
 3. 3
  Sử dụng bánh xe hiện ra để thiết lập thời gian mà bạn muốn được nhắc.

Phần 3
Thiết lập lời nhắc vị trí

 1. 1
  Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind Me At a Location (Nhắc tôi tại vị trí) sang vị trí On.
 2. 2
  Nhấn vào vị trí hiển thị bên dưới.
 3. 3
  Thiết lập vị trí. Chọn vị trí hiện tại hoặc nhập địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Chọn "When I arrive" (Khi tôi đến) hoặc "When I leave" (Khi tôi đi) để xác định thời điểm mà bạn sẽ được thông báo. Trở lại với cài đặt lời nhắc bằng cách nhấn vào nút "Details" (Chi tiết) ở góc trên, bên phải.
 4. 4
  Lưu lời nhắc. Nhấn vào nút Done để đặt nhắc nhở của bạn.

Lời khuyên

 • Bằng cách nhấn vào Show More (Hiển thị thêm), bạn còn có thể đặt thứ tự ưu tiên của lời nhắc, thêm lời nhắc vào danh sách nhắc nhở khác hoặc thêm ghi chú vào đó.
 • Bạn có thể cài nhắc nhở cho những thời điểm cụ thể bằng cách nhấn vào tùy chọn Repeat (Lặp lại) khi tạo lời nhắc.

Cảnh báo

 • Nếu bạn cài lời nhắc để nhắc nhở khi bạn đến hoặc rời khỏi một địa chỉ thì bạn cần chắc rằng mình đã bật Location Services (Dịch vụ định vị).

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Điện thoại thông minh Apple iOS

Ngôn ngữ khác:

English: Set a Reminder on an iPhone, Español: configurar un recordatorio en un iPhone, Italiano: Impostare un Promemoria su iPhone, Português: Criar um Lembrete em um iPhone, Русский: установить напоминание на iPhone, Deutsch: Eine Erinnerung auf einem iPhone setzen, Bahasa Indonesia: Mengatur Pengingat di iPhone, Nederlands: Een herinnering toevoegen op een iPhone, العربية: ضبط رسائل تذكير على هاتف الآيفون, Français: créer un rappel d'évènement sur un iPhone, 中文: 在iPhone上设置提醒, ไทย: สร้าง Reminder เตือนความจำใน iPhone, 日本語: iPhoneのリマインダーを設定する

Trang này đã được đọc 36.131 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?