Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt để iPhone nhắc về những sự kiện quan trọng tại thời điểm nhất định hay khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí.

Phần 1 của 3:
Tạo lời nhắc mới

 1. 1
  Mở ứng dụng Reminders (phiên bản tiếng Việt là Lời nhắc). Nhấn vào biểu tượng Reminders trên màn hình Home của iPhone để chạy ứng dụng Reminders.
 2. 2
  Mở danh sách Reminders. Nếu bạn có một danh sách khác đang mở sẵn, hãy nhấn vào cụm danh sách ở cuối màn hình. Chọn danh sách "Reminders", hoặc nhấn vào "New List" (Danh sách mới) phía trên cùng.
 3. 3
  Nhấn vào dòng trống để tạo lời nhắc. Sử dụng bàn phím để nhập sự kiện hay hành động mà bạn cần được nhắc nhở.
 4. 4
  Mở cài đặt lời nhắc. Nhấn vào hình ⓘ ở bên phải dòng lời nhắc để điều chỉnh thiết lập.
  Quảng cáo

Phần 2 của 3:
Thiết lập lời nhắc thời gian

 1. 1
  Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind Me On a Day (Nhắc tôi vào ngày) sang vị trí On.
 2. 2
  Nhấn vào ngày và giờ hiển thị.
 3. 3
  Sử dụng bánh xe hiện ra để thiết lập thời gian mà bạn muốn được nhắc.
  Quảng cáo

Phần 3 của 3:
Thiết lập lời nhắc vị trí

 1. 1
  Vuốt công tắc bên cạnh dòng Remind Me At a Location (Nhắc tôi tại vị trí) sang vị trí On.
 2. 2
  Nhấn vào vị trí hiển thị bên dưới.
 3. 3
  Thiết lập vị trí. Chọn vị trí hiện tại hoặc nhập địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Chọn "When I arrive" (Khi tôi đến) hoặc "When I leave" (Khi tôi đi) để xác định thời điểm mà bạn sẽ được thông báo. Trở lại với cài đặt lời nhắc bằng cách nhấn vào nút "Details" (Chi tiết) ở góc trên, bên phải.
 4. 4
  Lưu lời nhắc. Nhấn vào nút Done để đặt nhắc nhở của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bằng cách nhấn vào Show More (Hiển thị thêm), bạn còn có thể đặt thứ tự ưu tiên của lời nhắc, thêm lời nhắc vào danh sách nhắc nhở khác hoặc thêm ghi chú vào đó.
 • Bạn có thể cài nhắc nhở cho những thời điểm cụ thể bằng cách nhấn vào tùy chọn Repeat (Lặp lại) khi tạo lời nhắc.

Cảnh báo

 • Nếu bạn cài lời nhắc để nhắc nhở khi bạn đến hoặc rời khỏi một địa chỉ thì bạn cần chắc rằng mình đã bật Location Services (Dịch vụ định vị).

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tắt Voice Control trên iPhone

Cách để

Tin cậy ứng dụng trên iPhone

Cách để

Kích hoạt chế độ im lặng trên iPhone

Cách để

Xoay màn hình trên iPhone

Cách để

Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOS

Cách để

Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad

Cách để

Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone

Cách để

Điều chỉnh âm lượng báo thức trên iphone

Cách để

Gỡ khóa kích hoạt iCloud trên iPhone hoặc iPad

Cách để

Sửa iPhone bị ngấm nước

Cách để

Bật dịch vụ định vị trên iPhone hay iPad

Cách để

Tải video TikTok dài hơn trên iPhone hoặc iPad
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 57.011 lần.
Trang này đã được đọc 57.011 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo