Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi đăng nhập vào máy Mac bằng tài khoản Apple ID, nhiều khả năng bạn có thể dùng nó để đặt lại mật khẩu quản trị. Nếu không được, bạn có thể dùng Recovery Mode (Chế độ khôi phục) trên máy Mac để mở tiện ích Reset Password (Đặt lại mật khẩu). Bạn cũng có thể đặt lại mật khẩu bằng tài khoản quản trị khác trên máy tính. Trong trường hợp biết mật khẩu, bạn có thể đặt lại từ trình đơn Users & Groups (Người dùng & nhóm).

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng Apple ID

 1. 1
  Thử nhập sai mật khẩu ba lần. Nếu từng bật tính năng bảo mật này trong lần thiết lập tài khoản ban đầu, lúc này bạn có thể sử dụng Apple ID để đặt lại mật khẩu. Cách này chỉ dùng được trong trường hợp tính năng trên đã được bật sẵn.
  • Nếu truy cập được máy Mac, bạn có thể bật thiết lập này bằng cách nhấp vào trình đơn Apple và chọn "System Preferences" (Tùy chọn hệ thống). Nhấp vào tùy chọn "Users & Groups" rồi chọn tài khoản của bạn. Nhấn vào nút hình ổ khóa để mở các tùy chọn thiết lập rồi chọn "Allow user to reset password using Apple ID" (Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu bằng Apple ID).
 2. 2
  Nhấp vào liên kết xuất hiện để đặt lại mật khẩu. Liên kết này sẽ xuất hiện sau khi bạn nhập sai mật khẩu ba lần. Nếu tùy chọn trên không xuất hiện thì nghĩa là tính năng này chưa được bật cho tài khoản của bạn và bạn sẽ phải dùng đến phương pháp khác.
 3. 3
  Nhập mật khẩu Apple ID của bạn. Để đặt lại mật khẩu quản trị, bạn cần nhập mật khẩu Apple ID. Đó là Apple ID liên kết với tài khoản người dùng máy Mac của bạn.
 4. 4
  Tạo mật khẩu quản trị mới. Sau khi nhập mật khẩu Apple ID, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu quản trị mới. Để làm vậy, bạn cần nhập mật khẩu mới hai lần.
 5. 5
  Dùng mật khẩu mới sau khi khởi động lại máy. Tạo mật khẩu mới xong, bạn sẽ phải khởi động lại máy tính. Khi máy tính khởi động lại, hãy đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn mới tạo.
 6. 6
  Tạo chuỗi khóa mới. Sau khi đăng nhập bằng mật khẩu mới, nhiều khả năng bạn sẽ được thông báo không thể truy cập vào chuỗi khóa. Đó là vì chuỗi khóa này chỉ được bảo mật bằng mật khẩu quản trị ban đầu và vì lý do an toàn, bạn không thể truy cập bằng mật khẩu mới. Bạn sẽ phải tạo chuỗi khóa mới cho mật khẩu. [1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Recovery Mode

 1. 1
  Khởi động lại máy tính. Nếu không thể thay đổi mật khẩu bằng Apple ID, bạn có thể dùng Recovery Mode. Bạn cần truy cập vào Recovery Mode khi máy tính đang khởi động.
 2. 2
  Nhấn giữ . Command+R ngay khi bạn nghe thấy âm báo. Tiếp tục giữ các phím cho đến khi thanh tải xuất hiện. Máy Mac sẽ được khởi động ở chế độ khôi phục. Có thể sẽ phải mất một lúc để máy tính tải xong. [2]
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn "Utilities" (Tiện ích) nằm trên thanh công cụ ở đầu màn hình và chọn "Terminal".
 4. 4
  .resetpassword và nhấn Return. Tiện ích Reset Password sẽ được mở.
 5. 5
  Chọn ổ cứng của bạn. Nếu trên máy Mac có nhiều ổ cứng, bạn sẽ phải chọn ổ mà hệ điều hành đang được cài trên đó. Thường thì đó là ổ "Macintosh HD".
 6. 6
  Chọn tài khoản người dùng mà bạn muốn đổi mật khẩu. Dùng trình đơn thả xuống để chọn tài khoản người dùng của bạn.
 7. 7
  Tạo mật khẩu quản trị mới bằng cách nhập hai lần.
 8. 8
  Nhập gợi ý mật khẩu (không bắt buộc). Gợi ý này sẽ xuất hiện khi bạn gặp khó khăn trong việc đăng nhập.
 9. 9
  Nhấn "Save" (Lưu) để lưu mật khẩu mới của bạn. Mật khẩu này sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại máy tính.
 10. 10
  Nhấp vào trình đơn Apple và chọn "OS X Utilities" (Tiện ích OS X) → "Quit OS X Utilities" (Thoát). Chọn khởi động lại máy tính khi được yêu cầu. Máy tính sẽ được khởi động lại và mật khẩu mới của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực.
 11. 11
  Đăng nhập bằng mật khẩu mới. Sau khi khởi động lại máy Mac, hãy chọn tài khoản người dùng của bạn và đăng nhập bằng mật khẩu mới.[3]
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Dùng tài khoản quản trị khác

 1. 1
  Đăng nhập bằng tài khoản quản trị phụ. Với phương pháp này, tài khoản thứ hai cần được cấp quyền quản trị và bạn cũng phải biết mật khẩu quản trị của tài khoản đó.
  • Nếu đang đăng nhập bằng tài khoản của mình, bạn hãy đăng xuất và chọn tài khoản quản trị khác.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Apple và chọn "System Preferences". Trình đơn thiết lập hệ thống sẽ được mở.
 3. 3
  Chọn "Users & Groups". Mọi người dùng trên máy tính sẽ được hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào ổ khóa ở cuối cửa sổ để thay đổi thiết lập Users & Groups. Bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu quản trị tài khoản mà bạn đang sử dụng.
 5. 5
  Chọn tài khoản ban đầu. Tài khoản này được liệt kê trong trình đơn bên trái. Tùy chọn thiết lập tài khoản của bạn sẽ xuất hiện.
 6. 6
  Nhấp vào nút "Reset Password" để tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.
 7. 7
  Tạo mật khẩu quản trị mới cho tài khoản ban đầu. Ở đây, bạn sẽ phải nhập hai lần để xác nhận mật khẩu. Nhấn "Change Password" (Đổi mật khẩu) để lưu.
 8. 8
  Đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản ban đầu bằng mật khẩu mới. Lúc này, bạn đã có thể đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn vừa mới tạo ở trên.
 9. 9
  Tạo chuỗi khóa mới. Khi đăng nhập bằng mật khẩu mới, bạn sẽ được yêu cầu cập nhật mật khẩu hoặc tạo mới chuỗi khóa. Vì không nhớ mật khẩu cũ để cập nhật nên ở đây bạn sẽ phải tạo chuỗi khóa mới. [4]
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Đổi khi biết mật khẩu

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple và chọn "System Preferences". Tùy chọn thiết lập hệ thống sẽ được mở. Phương pháp này chỉ dùng được khi bạn biết mật khẩu cũ. Nếu quên mật khẩu, bạn hãy dùng những phương pháp khác được trình bày trong bài viết này.
 2. 2
  Chọn "Users & Groups" để thay đổi thiết lập người dùng trên máy tính của bạn.
 3. 3
  Nhấp vào ổ khóa ở góc dưới bên trái và nhập mật khẩu hiện tại. Lúc này, bạn đã có thể tiến hành thay đổi thiết lập.
 4. 4
  Chọn tài khoản người dùng của bạn và nhấn "Change Password". Cửa sổ mới cho phép bạn đổi mật khẩu sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Nhập mật khẩu cũ vào trường đầu tiên. Đây là mật khẩu mà bạn đang dùng.
 6. 6
  Tạo mật khẩu mới. Bạn sẽ phải nhập hai lần để xác nhận. Nhấn "Change Password" để lưu mật khẩu mới.
 7. 7
  Thêm gợi ý (không bắt buộc). Bạn có thể thêm gợi ý dành cho mật khẩu: gợi ý này sẽ xuất hiện khi bạn gặp khó khăn trong đăng nhập. Bạn nên thực hiện bước này để tránh được những rắc rối của việc đặt lại mật khẩu khi quên.
 8. 8
  Bắt đầu sử dụng mật khẩu mới ngay. Mật khẩu mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ phải dùng nó mỗi khi được yêu cầu nhập mật khẩu.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Viết mật khẩu ở nơi kín đáo nào đó (chẳng hạn như mặt trong bìa sách) để không bị khóa ngoài.
 • Nếu bật tính năng FileVault, bạn sẽ không thể mở tiện ích "reset password" khi không có mã xác thực và mật khẩu được cấp khi thiết lập FileVault. Thiếu những thông tin này, việc khôi phục tập tin là không thể.

Bài viết wikiHow có liên quan

Kiểm tra địa chỉ IP trên LinuxKiểm tra địa chỉ IP trên Linux
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Đăng nhập WeChat trên PC hoặc MacĐăng nhập WeChat trên PC hoặc Mac
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Sử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPadSử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPad
Lưu hình ảnh vào MacBookLưu hình ảnh vào MacBook
Mở máy tính MacMở máy tính Mac
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Xem lịch sử trình duyệt trên máy MacXem lịch sử trình duyệt trên máy Mac
Đảo chiều cuộn chuột trên máy MacĐảo chiều cuộn chuột trên máy Mac
Tạm thời tháo phím khỏi MacbookTạm thời tháo phím khỏi Macbook
Thay đổi Passcode iPhone hoặc iPod TouchThay đổi Passcode iPhone hoặc iPod Touch
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 5.910 lần.
Trang này đã được đọc 5.910 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo