Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn đặt lại mật khẩu đã mất của tài khoản Microsoft Outlook. Hiện tại, Microsoft Outlook là nhà cung cấp dịch vụ email chính thức cho bất kỳ địa chỉ email nào có đuôi "@hotmail.com", vì vậy bạn sẽ dùng Outlook để đặt lại mật khẩu của tài khoản Hotmail, Live và/hoặc Outlook.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Trên điện thoại

 1. 1
  Mở Outlook bằng cách chạm vào ứng dụng Outlook với biểu tượng chữ "O" màu xanh dương trong ô màu trắng.
 2. 2
  Chạm vào Get Started (Bắt đầu). Bỏ qua bước này nếu bạn đã mở sẵn Outlook.
  • Bạn chỉ nên đặt lại mật khẩu Outlook khi chưa từng đăng nhập vào Outlook trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng, hoặc nếu tài khoản của bạn mới được đổi mật khẩu.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email vào trường nhập dữ liệu ở giữa trang.
 4. 4
  Chạm vào Add account (Thêm tài khoản) bên dưới trường địa chỉ email để truy cập trang nhập mật khẩu.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đăng nhập vào Outlook sau khi đặt lại mật khẩu hoặc cài đặt lại ứng dụng Outlook.
 5. 5
  Chạm vào đường dẫn Forgot my password (Đã quên mật khẩu) ở gần bên dưới màn hình.
 6. 6
  Đánh dấu vào ô "I forgot my password" (Tôi đã quên mật khẩu) ở đầu trang.
 7. 7
  Chạm vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới màn hình.
 8. 8
  Nhập mã xác minh. Chạm vào ô "Enter the characters you see" (Nhập các ký tự mà bạn thấy), rồi nhập các ký tự trong ô chứa mã ở phía trên trường nhập dữ liệu.
  • Bạn có thể chạm vào New (Mới) bên cạnh ô chứa mã để xem mã mới.
  • Lưu ý, các chữ cái và chữ số trong ô chứa mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 9. 9
  Chọn Next.
 10. 10
  Chạm vào lựa chọn khôi phục tài khoản. Bạn có thể chọn Email hoặc Text (Tin nhắn) tại đây.
  • Nếu chưa đăng ký số điện thoại khôi phục tài khoản, bạn chỉ thấy lựa chọn Email tại đây.
  • Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản hoặc số điện thoại khôi phục, hãy chọn I don't have any of these (Tôi không có những thông tin này), chọn Next, rồi nhập địa chỉ email khôi phục và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Đây là thao tác giúp bạn khôi phục tài khoản.
 11. 11
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Hãy chạm vào trường nhập dữ liệu bên dưới lựa chọn khôi phục đã chọn và nhập địa chỉ email của bạn (nếu bạn chọn Email) hoặc 4 chữ số cuối trong số điện thoại của bạn (nếu bạn chọn Text) để xác minh danh tính của mình.
 12. 12
  Chạm vào Send code (Gửi mã) bên dưới góc phải trang. Đây là thao tác gửi mã khôi phục đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
 13. 13
  Nhận mã khôi phục theo cách sau:
  • Email - Mở tài khoản email khôi phục, chọn email từ "Microsoft account team" (Nhóm quản lý tài khoản Microsoft) và xem mã bên cạnh tiêu đề "Security code" (Mã bảo mật).
  • Text - Mở ứng dụng tin nhắn của điện thoại, chạm vào tin nhắn được gửi từ Microsoft (thường là số điện thoại 6 chữ số) và xem mã trong tin nhắn.
 14. 14
  Nhập mã khôi phục. Chạm vào trường "Enter the code" (Nhập mã), rồi nhập mã nhận được từ địa chỉ email hoặc số điện thoại và chọn Next (Tiếp tục). Nếu nhập đúng mã, bạn sẽ được đưa đến trang đặt lại mật khẩu.
 15. 15
  Nhập mật khẩu mới. Hãy gõ khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới) và "Reenter password" (Nhập lại mật khẩu), rồi chọn Next.
 16. 16
  Chọn Next (Tiếp tục) khi được hỏi. Đây là thao tác đưa bạn trở về trang đăng nhập để bạn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu mới.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Trên máy tính

 1. 1
  Mở trang đặt lại mật khẩu bằng cách truy cập https://account.live.com/resetpassword.aspx từ trình duyệt web.
 2. 2
  Đánh dấu vào ô "I forgot my password" (Tôi đã quên mật khẩu) ở đầu trang.
 3. 3
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 4. 4
  Nhập địa chỉ email. Hãy gõ địa chỉ Hotmail, Live, hoặc Outlook mà bạn muốn đặt lại mật khẩu tại bước này.
  • Bạn cũng có thể nhập số điện thoại hoặc tên đăng nhập Skype nếu thông tin này có liên quan đến tài khoản của bạn.
 5. 5
  Nhập mã xác minh. Bạn sẽ nhập mã trong ô bên dưới trường địa chỉ email vào trường "Enter the characters you see" (Nhập các ký tự mà bạn thấy) ở gần cuối trang.
  • Bạn có thể nhấp vào New (Mới) bên cạnh ô chứa mã để xem mã mới.
  • Lưu ý, chữ cái và chữ số trong ô chứa mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 6. 6
  Nhấp Next.
 7. 7
  Chọn lựa chọn đặt lại tài khoản bằng cách nhấp vào Text (Tin nhắn) hoặc Email trên trang này.
  • Nếu chưa đăng ký số điện thoại khôi phục tài khoản, bạn chỉ thấy lựa chọn Email tại đây.
  • Nếu bạn chưa đăng ký địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục tài khoản, hãy chọn I don't have any of these (Tôi không có những thông tin này) và nhấp Next, rồi nhập địa chỉ email khôi phục và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Đây là thao tác giúp bạn khôi phục tài khoản.
 8. 8
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại. Hãy nhập địa chỉ email của bạn vào trường bên dưới lựa chọn Email, hoặc nhập 4 chữ số cuối trong số điện thoại của bạn vào trường bên dưới lựa chọn Text.
 9. 9
  Nhấp vào nút Send code (Gửi mã) màu xanh dương ở cuối trang. Đây là thao tác gửi mã khôi phục đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
 10. 10
  Nhận mã khôi phục theo cách sau:
  • Email - Mở địa chỉ email khôi phục, chọn email từ "Microsoft account team" (Nhóm quản lý tài khoản Microsoft) và xem mã bên cạnh tiêu đề "Security code" (Mã bảo mật).
  • Text - Mở ứng dụng tin nhắn của điện thoại, chạm vào tin nhắn được gửi từ Microsoft (thường là số điện thoại 6 chữ số) và xem mã trong tin nhắn.
 11. 11
  Nhập mã khôi phục. Hãy nhập mã vào trường ở giữa trang, rồi nhấp Next. Khi nhập đúng mã vừa nhận được, bạn sẽ được đưa đến trang đặt lại mật khẩu.
 12. 12
  Nhập mật khẩu mới. Bạn sẽ gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới) và "Reenter password" (Nhập lại mật khẩu), rồi chọn Next.
 13. 13
  Nhấp Next khi được hỏi. Đây là thao tác đưa bạn trở về trang đăng nhập để bạn có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu mới.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Không có địa chỉ email hoặc số điện thoại hỗ trợ để liên lạc khi bạn gặp vấn đề liên quan đến tài khoản, chẳng hạn như quên mật khẩu, nhưng hướng dẫn đặt lại mật khẩu trong bài viết này đủ để hỗ trợ cho bạn.

Cảnh báo

 • Nếu bạn không truy cập tài khoản Hotmail trong nhiều năm, có lẽ tài khoản đã bị vô hiệu hóa bởi Microsoft.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 24.465 lần.
Trang này đã được đọc 24.465 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo