Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để đặt lại mật khẩu Apple ID đã quên bằng việc sử dụng iPhone hay máy tính Mac, hoặc dùng số điện thoại đã đăng ký Apple ID. Nếu biết mật khẩu của Apple ID hiện tại, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc địa chỉ email của Apple ID.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Đặt lại mật khẩu bằng iPhone hoặc máy tính Mac

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở iForgot bằng cách truy cập https://iforgot.apple.com/ từ trình duyệt của máy tính. Đây là dịch vụ đặt lại mật khẩu.
 2. 2
  Nhập địa chỉ email Apple ID. Tại trường "name@example.com" ở gần giữa trang, bạn sẽ nhập địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản Apple ID.
 3. 3
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.
 4. 4
  Nhập số điện thoại. Hãy nhập số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký Apple ID.
 5. 5
  Nhấp vào Continue.
 6. 6
  Xem thông báo hiển thị trên thiết bị của bạn. Đây là thông báo hướng dẫn cách cho phép bạn dùng iPhone hoặc máy tính Mac để đặt lại mật khẩu Apple ID.
 7. 7
  Mở khóa màn hình iPhone. Nếu màn hình iPhone đã bị khóa, hãy nhập mật mã của bạn và ấn nút Home hoặc dùng dấu vân tay Touch ID.
 8. 8
  Chọn Allow (Cho phép) khi được yêu cầu. Thao tác này sẽ hiển thị phần mật khẩu iCloud của ứng dụng Setting (Cài đặt).
  • Nếu vì lý do nào đó mà bước này không hiển thị, hãy mở Settings (Cài đặt), chạm vào tên của bạn, chọn Password & Security (Mật khẩu và Bảo mật), rồi chọn Change Password (Thay đổi mật khẩu) trước khi tiếp tục.
 9. 9
  Nhập mật mã của iPhone. Hãy nhập mật mã mà bạn dùng để mở khóa iPhone.
 10. 10
  Nhập mật khẩu mới. Bạn sẽ nhập mật khẩu muốn đặt cho tài khoản Apple ID tại trường phía trên, rồi nhập lại vào trường bên dưới trường này.
 11. 11
  Chạm vào Change (Thay đổi) ở phía trên góc phải màn hình.
 12. 12
  Chờ mật khẩu hoàn tất quá trình thiết lập. Bước này có thể mất khoảng vài phút và có lẽ bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu trong khoảng thời gian này. Khi bạn thấy dòng Change Password (Thay đổi mật khẩu) hiển thị ở phía trên màn hình, mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Đặt lại mật khẩu mà không dùng iPhone

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở iForgot bằng cách truy cập https://iforgot.apple.com/ từ trình duyệt của máy tính. Đây là dịch vụ đặt lại mật khẩu của Apple.
 2. 2
  Nhập địa chỉ email Apple ID. Tại trường "name@example.com" ở giữa trang, bạn sẽ nhập địa chỉ email dùng để đăng nhập vào tài khoản Apple ID.
 3. 3
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) ở cuối trang.
 4. 4
  Nhập số điện thoại. Hãy nhập số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký Apple ID của mình.
 5. 5
  Nhấp vào Continue.
 6. 6
  Nhấp vào đường dẫn "Are you unable to find another iOS device to use?" (Có phải bạn không thể tìm một thiết bị iOS khác để dùng?). Lựa chọn này sử dụng số điện thoại của bạn và thông tin khác để xác minh tài khoản Apple ID, nhưng có thể mất vài ngày để hoàn thành.
 7. 7
  Nhấp vào Continue Anyway (Vẫn tiếp tục) khi được hỏi. Việc nhấp vào nút này sẽ đưa bạn đến bước đầu tiên của quá trình khôi phục tài khoản.
 8. 8
  Nhận mã xác minh. Kiểm tra tin nhắn của số điện thoại mà bạn đã nhập trước đó, mở tin nhắn từ Apple và xem mã 6 chữ số trong phần nội dung.
 9. 9
  Nhập mã xác minh. Hãy nhập mã 6 chữ số vào trường ở giữa trang trên trình duyệt máy tính.
 10. 10
  Nhấp vào Continue.
 11. 11
  Chờ tin nhắn từ Apple. Tùy thuộc vào loại điện thoại mà bạn đang dùng, tình trạng của tài khoản và chính Apple ID, quá trình này sẽ khác nhau, nhưng việc thực hiện theo các bước sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu Apple ID.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Thay đổi mật khẩu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở trang Apple ID bằng cách truy cập https://appleid.apple.com/ từ trình duyệt web.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Hãy nhập địa chỉ email Apple ID vào trường đầu tiên, rồi nhập mật khẩu tại trường thứ hai và nhấp vào .
 3. 3
  Kéo thanh cuộn xuống phần "Security" (Bảo mật) ở giữa trang.
 4. 4
  Nhấp vào Change Password… (Thay đổi mật khẩu) bên dưới tiêu đề "PASSWORD" (Mật khẩu) trong phần "Security" (Bảo mật).
 5. 5
  Nhập mật khẩu hiện tại. Tại trình đơn đang hiển thị, bạn sẽ nhập mật khẩu Apple ID vào trường đầu tiên.
 6. 6
  Nhập mật khẩu mới. Hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn dùng vào trường ở giữa, rồi nhập lại vào trường ở bên dưới để đảm bảo bạn đã nhập đúng mật khẩu.
 7. 7
  Nhấp vào nút Change Password… ở cuối trình đơn. Thao tác này sẽ cập nhật mật khẩu Apple ID, nhưng bạn sẽ cần thoát tài khoản Apple ID trên các điện thoại, máy tính bảng và/hoặc máy tính đã kết nối rồi đăng nhập lại trước khi thay đổi được áp dụng.
  • Bạn cũng có thể đánh dấu vào ô "Sign out devices" (Thoát các thiết bị) để đăng xuất trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính và trang web đang có Apple ID được đăng nhập bằng mật khẩu cũ trước khi nhấp vào Change Password... tại đây.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Thay đổi địa chỉ email Apple ID

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở trang Apple ID bằng cách truy cập https://appleid.apple.com/ từ trình duyệt web.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản. Hãy nhập địa chỉ email Apple ID vào trường đầu tiên, rồi nhập mật khẩu vào trường thứ hai và nhấp .
 3. 3
  Tìm phần "Account" (Tài khoản) ở đầu trang.
 4. 4
  Nhấp vào lựa chọn Edit (Chỉnh sửa) ở phía trên góc phải phần "Account" (Tài khoản).
 5. 5
  Nhấp vào đường dẫn Change Apple ID… (Thay đổi Apple ID) bên dưới địa chỉ Apple ID hiện tại trong phần "Account" (Tài khoản) ở phía trên góc trái. Màn hình sẽ hiển thị một danh sách lựa chọn.
 6. 6
  Nhập địa chỉ email mới. Hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng vào trường nhập dữ liệu trong trình đơn đang hiển thị.
  • Đây phải là địa chỉ email khác với địa chỉ nhận thông báo email nếu bạn đã bật tính năng này.
 7. 7
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) ở bên dưới trình đơn. Thao tác này sẽ kiểm tra tính khả dụng của địa chỉ email và thiết lập địa chỉ email mới, nếu có thể.
 8. 8
  Nhấp vào Done (Hoàn tất). Đây là nút nhỏ, màu xanh dương ở phía trên góc phải trang Apple ID. Thao tác này sẽ lưu thay đổi và đóng trình đơn Edit (Chỉnh sửa) của Apple ID.
  • Bạn sẽ cần đăng xuất tài khoản Apple ID trên điện thoại, máy tính bảng và/hoặc máy tính đã kết nối, rồi đăng nhập lại bằng Apple ID mới để áp dụng thay đổi.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu đã bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản của mình, bạn sẽ phải nhập mã hiển thị trên điện thoại vào trình duyệt sau khi đăng nhập vào tài khoản Apple ID trước khi có thể thực hiện thay đổi.

Cảnh báo

 • Khi thay đổi mật khẩu, bạn không thể dùng mật khẩu đã được sử dụng trong 12 tháng qua.
 • Có thể bạn không thay đổi được Apple ID nếu địa chỉ email đăng ký có đuôi @icloud.com, @me.com, or @mac.com.[1]
 • Việc sử dụng nhiều Apple ID trên cùng một thiết bị có thể gây ra sự cố đăng nhập cho một số ứng dụng. Trong trường hợp này, hãy thử xóa cookie của trình duyệt nếu gặp sự cố, hoặc xóa cookie của Apple ID.[2]

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPadChuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Kiểm tra băng tần WiFi trên iPhoneKiểm tra băng tần WiFi trên iPhone
Thay đổi âm thanh thông báo của ứng dụng trên iPhoneThay đổi tiếng thông báo của ứng dụng trên iPhone
Tháo mở iPhoneTháo mở iPhone
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Bật chế độ nhà phát triển trên iPhoneBật chế độ nhà phát triển trên iPhone
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Tôi bỏ lỡ điều gì khi chuyển từ iPhone sang AndroidChuyển từ iPhone sang Android có đáng không
Chép Ảnh từ iPhone sang iPadChép Ảnh từ iPhone sang iPad
Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Thay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhoneThay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhone
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 23.176 lần.
Trang này đã được đọc 23.176 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo