Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn cách ngăn người khác xem ảnh hoặc album của bạn trên Facebook. Bạn có thể đưa ảnh trên cả Facebook phiên bản website và di động về chế độ riêng tư. Lưu ý: bạn không thể chỉnh sửa những tùy chọn riêng tư đối với ảnh, video và album do người khác đăng tải.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Đặt từng ảnh về chế độ riêng tư trên máy tính

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web. Trang News Feed sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Facebook.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Đi đến trang cá nhân. Nhấp vào tên bạn ở phía trên bên phải trang Facebook.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Photos (Hình ảnh). Thẻ này nằm bên dưới ảnh bìa ở đầu trang Facebook.
 4. 4
  Chọn danh mục ảnh. Nhấp vào thẻ danh mục (ví dụ: Your Photos - Hình ảnh) ở gần đầu trang.
 5. 5
  Chọn ảnh. Nhấp vào ảnh mà bạn muốn thiết lập riêng tư. Hình ảnh sẽ hiện ra.
  • Ảnh phải được bạn đăng chứ không phải do người khác tải lên.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng "Privacy". Biểu tượng này thường có hình bóng một hoặc hai người và nằm phía dưới bên phải tên bạn ở phía trên bên phải ảnh. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Nếu khi bạn nhấp vào biểu tượng này có trình đơn bật ra với tùy chọn Edit Post Privacy (Chỉnh sửa quyền riêng tư bài viết), hãy nhấp vào Edit Post Privacy để đi đến bài đăng, sau đó nhấp vào biểu tượng quyền riêng tư ở đầu bài viết trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấp vào More… (Tùy chọn khác). Mục này nằm trong trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Nhấp vào Only Me (Chỉ mình tôi). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống mở rộng. Quyền riêng tư của ảnh sẽ ngay lập tức thay đổi và chỉ có bạn mới nhìn thấy.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Đặt từng ảnh về chế độ riêng tư trên điện thoại

 1. 1
  Mở Facebook. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Facebook với chữ "f" trắng trên nền xanh dương đậm. Trang News Feed sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phải màn hình (iPhone) hoặc đầu màn hình (Android). Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào tên bạn. Tùy chọn này nằm đầu trình đơn. Trang cá nhân của bạn sẽ hiện ra.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào Photos. Thẻ này nằm bên dưới phần thông tin.
 5. 5
  Chọn danh mục ảnh. Nhấn vào một trong các danh mục ảnh (ví dụ: Uploads - Tải lên) ở gần đầu màn hình.
 6. 6
  Chọn ảnh. Nhấn vào ảnh mà bạn muốn đặt chế độ riêng tư. Hình ảnh sẽ mở ra.
  • Lưu ý: ảnh được chọn là do bạn tải lên chứ không phải hình mà bạn được gắn thẻ. Chúng ta không thể điều chỉnh tùy chọn riêng tư đối với ảnh của người khác.
 7. 7
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ hiện ra.
  • Trên Android, bạn cần nhấn giữ lâu trên ảnh.
 8. 8
  Nhấn vào Edit Privacy (Chỉnh sửa quyền riêng tư). Tùy chọn này nằm trong trình đơn. Một trình đơn mới sẽ mở ra.
  • Với một số ảnh, bạn cần nhấn vào Edit Post Privacy ở đây.
  • Nếu không thấy tùy chọn này nghĩa là ảnh này nằm trong album do người dùng tạo và không thể đặt thành riêng tư. Lúc này, bạn cần đặt album thành riêng tư.
 9. 9
  Nhấn vào More ở cuối trình đơn.
  • Bỏ qua bước này nếu có tùy chọn Only me trong trình đơn.
 10. 10
  Nhấn vào tùy chọn Only me từ trong trình đơn.
 11. 11
  Nhấn vào Done (Xong) ở góc trên bên phải màn hình. Thao tác này sẽ lưu lại tùy chỉnh của ảnh và hình ảnh sẽ được ẩn khỏi tất cả mọi người trừ bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Đặt album thành riêng tư trên máy tính

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web. Trang News Feed sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Facebook.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Đi đến trang cá nhân. Nhấp vào tên bạn ở phía trên bên phải trang Facebook.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Photos nằm bên dưới ảnh bìa ở đầu trang Facebook.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Album ở phía trên bên phải trang "Photos". Danh sách album ảnh thuộc hồ sơ Facebook của bạn sẽ mở ra.
 5. 5
  Tìm album mà bạn muốn đặt làm riêng tư.
  • Một số album Facebook được tạo sẵn trên website Facebook và vì thế chúng không thể được đặt thành riêng tư.
  • Chúng ta không thể chỉnh sửa quyền riêng tư của album "Mobile Uploads" - Tải lên từ di động (hay "iOS Photos" đối với ảnh tải lên trước đây từ điện thoại Apple).
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải ảnh bìa albbum. Một trình đơn nhỏ sẽ hiện lên.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn Edit (Chỉnh sửa) trong trình đơn. Trang của album sẽ mở ra.
 8. 8
  Nhấp vào khung thả xuống "Privacy" ở đầu trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 9. 9
  Nhấp vào tùy chọn Only me nằm trong khung thả xuống.
  • Nếu không thấy tùy chọn này, bạn cần nhấp vào See all lists... (Xem tất cả danh sách) để mở rộng trình đơn.
 10. 10
  Nhấp vào nút Save (Lưu) ở phía trên bên phải trang. Thiết lập sẽ được lưu và đưa album về chế độ chỉ bạn mới xem được.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Đặt album thành riêng tư trên điện thoại

 1. 1
  Mở Facebook. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Facebook với chữ "f" trắng trên nền xanh dương đậm. Trang News Feed sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc dưới bên phải màn hình (iPhone) hoặc đầu màn hình (Android). Một trình đơn sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào tên bạn. Tùy chọn này nằm đầu trình đơn. Trang cá nhân của bạn sẽ hiện ra.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào Photos. Thẻ này nằm bên dưới phần thông tin.
 5. 5
  Nhấn vào thẻ Albums ở phía trên bên phải màn hình. Danh sách tất cả album mà bạn có trên trang cá nhân Facebook sẽ hiện ra.
 6. 6
  Tìm album mà bạn đã tạo. Chúng ta chỉ có thể thiết lập chế độ chỉ mình tôi đối với những album do mình tải lên Facebook.
  • Nếu ảnh mà bạn muốn đặt thành riêng tư nằm trong album có sẵn của Facebook (ví dụ: "Mobile Uploads" - Tải lên từ di động), bạn vẫn có thể ẩn từng ảnh cụ thể trong đó.
 7. 7
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải album.
  • Nếu không thấy tùy chọn trên nghĩa là bạn không thể chỉnh sửa quyền riêng tư của album đó.
 8. 8
  Nhấn vào cài đặt quyền riêng tư hiện tại. Thiết lập quyền riêng tư sẽ luôn hiển thị là Friends (Bạn bè) hoặc Public (Công khai) và nằm giữa màn hình. Khi bạn nhấn vào đó thì một trình đơn sẽ bật ra.
 9. 9
  Nhấn vào tùy chọn Only me nằm trong trình đơn. Trình đơn sẽ đóng lại và lựa chọn của bạn sẽ được lưu.
 10. 10
  Nhấn vào tùy chọn Save ở góc trên bên phải màn hình. Tùy chỉnh của album ảnh sẽ được lưu, vậy là chỉ mình bạn mới có thể nhìn thấy album.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu ai đó tải ảnh không mong muốn của bạn lên Facebook, bạn có quyền báo cáo bài đăng để Facebook xem xét xử lý.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 63.968 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 63.968 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo