Để đảo ngược hướng cuộn chuột trên Mac, hãy nhấp vào biểu tượng Apple Nhấp vào "System Preferences" (Thuộc tính hệ thống) Chọn biểu tượng "Trackpad" (Bàn cảm ứng) hoặc "Mouse" (Chuột) Nhấp vào ô đánh dấu "Scroll direction: Natural" (Hướng cuộn: tự nhiên) để bỏ chọn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng bàn cảm ứng

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng Apple. Nhấp vào logo Apple ở góc trên bên trái thanh menu.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Trackpad".
 4. 4
  Nhấp vào Scroll & Zoom (Cuộn & thu/phóng).
 5. 5
  Nhấp vào ô "Scroll direction Natural" để bỏ đánh dấu.
 6. 6
  Nhấp vào nút "X" màu đỏ. Cài đặt cuộn sẽ được lưu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng chuột

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng Apple. Nhấp vào logo Apple ở góc trên bên trái thanh menu.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Mouse".
 4. 4
  Nhấp vào ô "Scroll direction Natural" để bỏ chọn.
 5. 5
  Nhấp vào nút "X" màu đỏ. Cài đặt cuộn sẽ được lưu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Trang này đã được đọc 138 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo