Cách để Đưa ảnh vào bài viết trên wikiHow

Các hình ảnh cải thiện bài trình bày của bạn và khiến người khác dễ đọc hơn. Chúng làm rõ và minh họa cho văn bản. Việc thêm chúng từ trình soạn sửa có chỉ dẫn (Guided Editor) và trình soạn sửa cao cấp (Advanced Editor) là một việc dễ dàng!

 • Nếu bạn đang sử dụng Công cụ Tạo Bài viết (Article Creation Tool) để viết bài, bạn có thể xuất bản bài viết của bạn trước tiên dưới dạng văn bản, và sau đó nhấn vào “Edit” để thêm các hình ảnh theo các bước sau:

Các bước

 1. 1
  Hãy nhấn vào chữ Edit (Soạn sửa) ở phần trên cùng của bài viết bạn đã chọn.
 2. 2
  Hãy nhấn vào nút "Add Image to Steps" (Thêm ảnh vào các bước) (trong trình soạn sửa có chỉ dẫn - Guided Editor), hoặc biểu tượng hình ảnh (trong trình soạn sửa cao cấp - Advanced Editor).
  • Trong trình soạn sửa có chỉ dẫn, văn bản đã được chia thành các ô khác nhau (giới thiệu, các bước, video, lời khuyên…), bạn sẽ thấy nó bên dưới phần các bước.
  • Trong trình soạn sửa nâng cao, văn bản được trình bày trong một ô duy nhất, bạn sẽ thấy nút đó phía trên cùng của ô chỉnh sửa. Các bài viết với các phần hoặc phương pháp được tự động mở trong trình soạn sửa cao cấp, và không thể mở được trong trình soạn sửa có chỉ dẫn.
 3. 3
  Hãy chọn bước mà bạn muốn thêm ảnh vào.
  • Trong trình soạn sửa có chỉ dẫn, hãy chọn số thứ tự của bước từ thực đơn kéo thả xuống ở phía trên.
  • Trong trình soạn sửa cao cấp, hãy đặt con trỏ vào cuối bước mà bạn muốn thêm ảnh vào.
 4. 4
  Hãy tìm kiếm các ảnh chụp bạn được phép sử dụng trong Flickr. Bạn có thể tinh chỉnh các mục tìm kiếm của bạn và nhấn vào “Search” (Tìm) để tìm kiếm các hình ảnh thích hợp từ nguồn. Nếu bạn tìm thấy hình ảnh ảnh bạn muốn, hãy nhấn vào “Insert” (Chèn).
  • Ngoài ra, hãy nhấn vào dòng “Local File” (Tệp cục bộ) để đăng tải ảnh chụp bạn đã lưu trong máy tính. Hãy lưu ý rằng đây nên là ảnh do bạn chụp, chứ không phải bạn đã tìm thấy trên website khác.
  • Nếu bạn đã tải hình ảnh của riêng bạn lên, thì bạn sẽ được yêu cầu gắn wikiHow:Image giấy phép (license) thích hợp cho ảnh đó. Hãy lựa chọn nó từ trình đơn thả xuống. Nếu được yêu cầu, hãy cung cấp thông tin về nguồn ảnh. Nếu bạn đã chọn đăng hình ảnh từ Flickr hoặc Wikimedia, thì bước này sẽ tự động diễn ra.
 5. 5
  Hãy xác định kích cỡ, hình thức, và chú thích của hình ảnh.
  • Hãy lưu ý là việc đặt vị trí các hình ảnh lớn hoặc rộng trong các bước chính sẽ được diễn ra tự động.
  • Đối với các hình ảnh nhỏ và cần được trình bày dọc, bạn có thể chỉnh lại kích thước hoặc vị trí của ảnh và thêm chú thích. Đối với hình ảnh dành cho các bước phụ, bạn có thể điều chỉnh tương tự.
 6. 6
  Hãy nhấn vào Insert File (Chèn tệp).
 7. 7
  Hãy nhấn vào Done (Hoàn thành) để trở về trang Edit (Soạn sửa) bài viết của bạn.
 8. 8
  Hãy tinh chỉnh mã hình ảnh tiếp theo, nếu bạn muốn. Bạn có thể muốn thay đổi vị trí và kích cỡ (change the alignment or size) nhiều hơn sau khi bạn đã kết thúc việc chỉnh sửa và xem trước trang đó.
 9. 9
  Hãy nháy vào Publish (Xuất bản), ở đáy trang để lưu các thay đổi của bạn.

Lời khuyên

Cảnh báo

 • Chỉ các biên tập viên có đăng ký sẽ được phép nhập hoặc đăng tải các hình ảnh.
 • Không sử dụng các hình ảnh động. Trong wikiHow, tất cả các hình ảnh của chúng tôi đều là các hình ảnh tĩnh. Các video siêu ngắn được một tài khoản đặc biệt tải lên, nhưng các hình ảnh động sẽ thực sự không cần thiết ở đây.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 160 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Ngôn ngữ khác:

English: Put a Photo in a wikiHow Article, Español: insertar una imagen en un artículo de wikiHow

Trang này đã được đọc 2.923 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?