Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Các hình ảnh cải thiện bài trình bày của bạn và khiến người khác dễ đọc hơn. Chúng làm rõ và minh họa cho văn bản. Việc thêm chúng từ trình soạn sửa có chỉ dẫn (Guided Editor) và trình soạn sửa cao cấp (Advanced Editor) là một việc dễ dàng!

 • Nếu bạn đang sử dụng Công cụ Tạo Bài viết (Article Creation Tool) để viết bài, bạn có thể xuất bản bài viết của bạn trước tiên dưới dạng văn bản, và sau đó nhấn vào “Edit” để thêm các hình ảnh theo các bước sau:

Các bước

 1. 1
  Hãy nhấn vào chữ Edit (Soạn sửa) ở phần trên cùng của bài viết bạn đã chọn.
 2. 2
  Hãy nhấn vào nút "Add Image to Steps" (Thêm ảnh vào các bước) (trong trình soạn sửa có chỉ dẫn - Guided Editor), hoặc biểu tượng hình ảnh (trong trình soạn sửa cao cấp - Advanced Editor).
 3. 3
 4. 4
  Hãy tìm kiếm các ảnh chụp bạn được phép sử dụng trong Flickr. Bạn có thể tinh chỉnh các mục tìm kiếm của bạn và nhấn vào “Search” (Tìm) để tìm kiếm các hình ảnh thích hợp từ nguồn. Nếu bạn tìm thấy hình ảnh ảnh bạn muốn, hãy nhấn vào “Insert” (Chèn).
 5. 5
  Hãy xác định kích cỡ, hình thức, và chú thích của hình ảnh.
  • Hãy lưu ý là việc đặt vị trí các hình ảnh lớn hoặc rộng trong các bước chính sẽ được diễn ra tự động.
  • Đối với các hình ảnh nhỏ và cần được trình bày dọc, bạn có thể chỉnh lại kích thước hoặc vị trí của ảnh và thêm chú thích. Đối với hình ảnh dành cho các bước phụ, bạn có thể điều chỉnh tương tự.
 6. 6
  Hãy nhấn vào Insert File (Chèn tệp).
 7. 7
  Hãy nhấn vào Done (Hoàn thành) để trở về trang Edit (Soạn sửa) bài viết của bạn.
 8. 8
  Hãy tinh chỉnh mã hình ảnh tiếp theo, nếu bạn muốn. Bạn có thể muốn thay đổi vị trí và kích cỡ (change the alignment or size) nhiều hơn sau khi bạn đã kết thúc việc chỉnh sửa và xem trước trang đó.
 9. 9
  Hãy nháy vào Publish (Xuất bản), ở đáy trang để lưu các thay đổi của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

Cảnh báo

 • Chỉ các biên tập viên có đăng ký sẽ được phép nhập hoặc đăng tải các hình ảnh.
 • Không sử dụng các hình ảnh động. Trong wikiHow, tất cả các hình ảnh của chúng tôi đều là các hình ảnh tĩnh. Các video siêu ngắn được một tài khoản đặc biệt tải lên, nhưng các hình ảnh động sẽ thực sự không cần thiết ở đây.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 160 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 6.121 lần.
Trang này đã được đọc 6.121 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo