Cách để Đăng xuất Messenger trên iPhone hoặc iPad

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng xuất tài khoản Facebook trên ứng dụng Messenger bằng iPhone hoặc iPad.

Phương pháp 1 của 2:
Dùng ứng dụng Facebook

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng này có biểu tượng là một chữ "f" màu trắng trong hình vuông màu xanh biển trên màn hình chính.
  • Ứng dụng Messenger không cho phép bạn đăng xuất. Vì vậy, bạn phải dùng ứng dụng Facebook để đăng xuất tài khoản trên Messenger.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng để mở trình đơn điều hướng (navigation menu). Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình.
 3. 3
  Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy một trình đơn pop-up xuất hiện.
 4. 4
  Chọn Account Settings trên trình đơn pop-up để mở các tùy chọn cài đặt tài khoản trong trang mới.
 5. 5
  Chọn Security and Login (Bảo mật và đăng nhập). Tùy chọn này nằm ở trên cùng trong trình đơn Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 6. 6
  Tìm mục WHERE YOU'RE LOGGED IN (Nơi bạn đã đăng nhập) trong trình đơn Bảo mật và đăng nhập. Mục này sẽ hiển thị tất cả các phiên đăng nhập tài khoản Facebook của bạn, bao gồm các thiết bị di động, máy tính để bàn và ứng dụng Messenger.
 7. 7
  Chạm vào biểu tượng cạnh phiên đăng nhập trên Messenger mà bạn muốn đăng xuất để xem các tùy chọn.
 8. 8
  Chọn Log Out. Thao tác này sẽ đăng xuất tài khoản của bạn trên Messenger.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Chuyển tài khoản

 1. 1
  Mở ứng dụng Messenger trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng Messenger có biểu tượng là một bong bóng hội thoại màu xanh biển với một tia sét bên trong.
 2. 2
  Chạm vào thẻ Home (Trang chủ). Thẻ này có biểu tượng là ngôi nhà nhỏ ở góc dưới bên trái màn hình. Thao tác này sẽ mở ra tất cả các cuộc hội thoại gần đây của bạn.
 3. 3
  Chạm vào ảnh đại diện của bạn ở phía trên bên trái màn hình để mở trang cá nhân.
 4. 4
  Kéo xuống và chọn Switch Account (Chuyển tài khoản). Tất cả các tài khoản bạn đã lưu sẽ hiển thị trong một trang mới.
 5. 5
  Chọn Add Account (Thêm tài khoản) để đăng nhập và thêm tài khoản mới vào ứng dụng Messenger.
 6. 6
  Đăng nhập một tài khoản Facebook hoặc Messenger khác. Từ đây bạn có thể đăng nhập và chuyển sang sử dụng một tài khoản khác, tài khoản cũ của bạn sẽ tự động đăng xuất.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 2.786 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo