Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký DLL, nghĩa là tạo một đường dẫn từ tập tin đến sổ đăng ký Windows. Việc đăng ký DLL có thể khắc phục lỗi khởi động của một số chương trình, nhưng hầu hết tập tin DLL đều đã được đăng ký hoặc không hỗ trợ quá trình đăng ký. Lưu ý: bạn không thể đăng ký DLL đã cài đặt sẵn trên máy tính Windows vì những tập tin này rất quan trọng đối với sự vận hành hệ thống và các bản cập nhật Windows sẽ khắc phục mọi tập tin DLL lỗi thời hoặc sai chức năng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Đăng ký một tập tin DLL

 1. 1
  Bạn cần hiểu cách phương pháp này hoạt động. Bạn có thể kết hợp lệnh "regsvr" với tên tập tin DLL để đăng ký DLL nếu tập tin này hỗ trợ lệnh xuất máy chủ đăng ký Register Server. Thao tác này sẽ tạo ra một đường dẫn từ sổ đăng ký Windows đến tập tin DLL, đồng thời giúp cho quá trình xử lý Windows dễ dàng tìm và sử dụng tập tin DLL hơn.
  • Bạn sẽ thường sử dụng phương pháp này nhất khi đăng ký DLL đến từ chương trình của bên thứ ba sẽ tương tác trực tiếp với tài nguyên cấp hệ thống (chẳng hạn như Command Prompt).
 2. 2
  Bạn cần biết lỗi "entry point" nghĩa là gì. Nếu tập tin DLL đã được đăng ký sẵn thì lệnh xuất Register Server sẽ không được hỗ trợ, hoặc mã của DLL không cho phép kết nối với sổ đăng ký Windows, khi đó bạn sẽ nhận được thông báo lỗi với nội dung: "The module [tên tập tin DLL] was loaded but the entry point DllRegisterServer was not found" (Mô-đun tập tin DLL đã được nạp nhưng không tìm thấy điểm nhập DllRegisterServer). Như vậy nghĩa là bạn không thể đăng ký tập tin DLL này.
  • Thông báo "entry point" không hẳn là lỗi mà là sự xác nhận rằng bạn không cần phải đăng ký tập tin DLL đó nữa.
 3. 3
  Tìm tập tin DLL mà bạn muốn đăng ký. Hãy đi đến thư mục chứa tập tin DLL mà bạn muốn đăng ký. Sau khi tìm được tập tin, bạn có thể tiến hành đăng ký.
  • Chẳng hạn, nếu bạn cài đặt chương trình nào đó cần đăng ký tập tin DLL, hãy đi đến thư mục cài đặt của chương trình (ví dụ: "C:\Program Files\[tên chương trình]").
 4. 4
  Mở phần Properties (Thuộc tính) của DLL. Bạn nhấp phải vào tập tin DLL rồi chọn Properties trong trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 5. 5
  Lưu ý tên tập tin DLL. Trong khung văn bản đầu cửa sổ Properties là tên đầy đủ của tập tin DLL. Bạn sẽ cần nhập tên này sau đó.
  • Bởi vì đa số tên của tập tin DLL đều rất khó nhớ nên bạn đừng đóng cửa sổ Properties này; lát nữa bạn sẽ có thể sao chép tên tập tin từ đây.
 6. 6
  Sao chép đường dẫn của DLL. Nhấp và kéo con trỏ chuột để tô sáng dãy văn bản nằm bên phải tiêu đề "Location" (Vị trí), sau đó bạn nhấn Ctrl+C để sao chép đường dẫn đến tập tin DLL.
 7. 7
 8. 8
  Tìm Command Prompt. Hãy nhập command prompt vào thanh tìm kiếm của Start. Biểu tượng Command Prompt sẽ hiện lên đầu cửa sổ.
 9. 9
  Mở Command Prompt trong chế độ quản trị viên (administrator) bằng cách:
 10. 10
  Chuyển đến thư mục chứa tập tin DLL. Bạn hãy nhập cd vào và nhấn dấu cách, sau đó ấn Ctrl+V để dán đường dẫn đến tập tin DLL rồi nhấn Enter.
  • Chẳng hạn, nếu tập tin DLL thuộc thư mục "SysWOW64" nằm trong thư mục gốc "Windows", bạn cần nhập lệnh: cd C:\Windows\SysWOW64
 11. 11
  Nhập lệnh "regsvr" cùng với tên tập tin DLL. Bạn hãy gõ lệnh regsvr32, thêm dấu cách rồi nhập tên hoàn chỉnh của tập tin DLL với phần mở rộng ".dll" rồi nhấn Enter. Nếu tập tin DLL này có thể được đăng ký thì thông báo xác nhận sẽ hiện ra.[1]
  • Chẳng hạn, nếu tên tập tin DLL là "usbperf.dll" thì bạn sẽ nhập lệnh: regsvr32 usbperf.dll
  • Để sao chép tên của tập tin DLL ở bước này, bạn hãy mở lại thư mục chứa tập tin DLL (cửa sổ Properties sẽ bật lên), sau đó tô sáng tên trong khung văn bản và nhấn Ctrl+C. Bạn có thể dán tên tập tin vào Command Prompt bằng tổ hợp phím Ctrl+V.
  • Nếu tập tin DLL đã được đăng ký hoặc không thể đăng ký, bạn sẽ thấy lỗi "entry point" bật lên thay cho thông báo xác nhận.
 12. 12
  Thử gỡ đăng ký DLL và đăng ký lại. Nếu lệnh "regsvr" báo về lỗi không phải "entry point", có thể bạn cần gỡ đăng ký tập tin DLL rồi tiến hành đăng ký lại:
  • Nhập lệnh regsvr32 /u name.dll và nhấn Enter. Bạn nhớ thay "name" bằng tên tập tin DLL.
  • Nhập lệnh regsvr32 name.dll và nhấn Enter, xin nhắc lại, đừng quên thay "name" bằng tên tập tin DLL.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Đăng ký lại toàn bộ DLL

 1. 1
  Bạn cần hiểu cách mà phương pháp này hoạt động. Bằng việc tạo danh sách tập tin DLL trên máy tính và khởi chạy danh sách như tập tin BAT, bạn có thể đăng ký toàn bộ tập tin DLL trên máy tính một cách tự động. Đây là phương án tối ưu nếu bạn không có tập tin DLL cụ thể cần đăng ký.
 2. 2
 3. 3
  Tìm Command Prompt. Hãy nhập command prompt vào thanh tìm kiếm của Start. Biểu tượng Command Prompt sẽ hiện lên đầu cửa sổ.
 4. 4
  Mở Command Prompt trong chế độ quản trị viên (administrator) bằng cách:
 5. 5
  Chuyển sang thư mục Windows. Hãy nhập lệnh cd c:\Windows và nhấn Enter. Lệnh này sẽ chỉ định Command Prompt thực thi lệnh tiếp theo trong thư mục "Windows".
 6. 6
  Tạo tập tin chứa danh sách DLL. Hãy nhập lệnh dir *.dll /s /b > C:\regdll.bat vào Command Prompt rồi nhấn Enter. Command Prompt sẽ tạo tập tin liệt kê vị trí và tên của tất cả DLL trong thư mục Windows.
 7. 7
  Đóng Command Prompt. Sau khi dòng "c:\Windows>" hiện ra bên dưới lệnh vừa rồi, bạn có thể thoát Command Prompt và tiến hành phương pháp.
 8. 8
  Đi đến thư mục chứa tập tin danh sách. Bạn có thể tìm thông qua File Explorer:
 9. 9
  Sao chép tập tin này vào màn hình desktop. Để lưu lại những thay đổi, bạn cần tạo một bản sao của tập tin "regdll" trên màn hình desktop:
  • Nhấp vào tập tin để chọn.
  • Nhấn Ctrl+C.
  • Nhấp vào màn hình desktop.
  • Ấn Ctrl+V.
 10. 10
  Mở tập tin danh sách trong Notepad. Bạn hãy nhấp vào tập tin trên màn hình desktop để chọn, sau đó:
  • Nhấp phải vào tập tin "regdll".
  • Nhấp vào trình đơn thả xuống Edit (Chỉnh sửa)
 11. 11
  Xóa những đường dẫn DLL không cần thiết. Tuy không bắt buộc nhưng bước này sẽ rút ngắn thời gian đăng ký tập tin DLL một cách đáng kể. Bạn có thể xóa bất kỳ dòng văn bản nào có đường dẫn sau:[2]
  • C:\Windows\WinSXS — Những dòng văn bản này nằm đâu đó trong khoảng một phần tư hoặc hơn phía dưới cùng của tài liệu.
  • C:\Windows\Temp — Bạn cũng sẽ tìm thấy những dòng này gần mục của dòng "WinSXS" trước đó.
  • C:\Windows\$patchcache$ — Những dòng này khó tìm hơn. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhấn Ctrl+F, nhập $patchcache$ vào rồi nhấp Find next (Tìm tiếp theo).
 12. 12
  Thêm lệnh "regsvr" vào từng dòng văn bản. Bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng tính năng "Find and Replace" (Tìm và thay thế) của Notepad:
  • Nhấp vào Edit.
  • Nhấp vào Replace... (Thay thế) trong trình đơn thả xuống.
  • Nhập c:\ vào khung văn bản "Find what" (Tìm).
  • Nhập Regsvr32.exe /s c:\ vào khung văn bản "Replace with" (Thay thế bằng).
  • Nhấp vào Replace All (Thay thế tất cả)
  • Thoát cửa sổ.
 13. 13
  Lưu lại những thay đổi của bạn và thoát Notepad. Hãy nhấn Ctrl+S để lưu lại thay đổi và nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải cửa sổ Notepad để đóng. Lúc này, bạn đã sẵn sàng để khởi chạy tập tin "regdll.bat".
 14. 14
  Khởi chạy tập tin. Bạn nhấp phải vào tập tin "regdll.bat", chọn Run as administrator và nhấp Yes khi lời nhắc khởi chạy tập tin trong Command Prompt hiện ra. Command Prompt sẽ bắt đầu đăng ký toàn bộ DLL có sẵn; quá trình này có thể mất khá lâu, vì thế bạn cần chắc chắn rằng máy tính được cắm điện trong suốt thời gian.
 15. 15
  Thoát Command Prompt. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt. Vậy là những tập tin DLL của máy tính đã được đăng ký.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thao tác gỡ đăng ký DLL rất hữu ích nếu bạn muốn xóa tập tin vì mỗi DLL được đăng ký đều trở thành tập tin "read-only" (chỉ đọc) và vì thế bạn sẽ không thể xóa nếu như chưa gỡ đăng ký trước.

Cảnh báo

 • Tập tin DLL rất quan trọng trong việc vận hành đúng cách của Windows. Mặc dù những thao tác xóa hay thay đổi DLL không hề đơn giản nhưng nếu lỡ bạn vô tình thực hiện thì có thể gây hại cho máy tính.

Bài viết wikiHow có liên quan

Dùng thẻ màu chữ trên HTMLDùng thẻ màu chữ trên HTML
Chép tài liệu từ máy tính sang USBChép tài liệu từ máy tính sang USB
Thêm nhiều đích đến trên Google Maps
Gỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩuGỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩu
Lưu Google DocLưu Google Doc
Kết nối máy tính với TV thông minh LGKết nối máy tính với TV thông minh LG
Tự Tạo PodcastTự Tạo Podcast
Chèn phụ đề vào phim/video trên VLCChèn phụ đề vào phim/video trên VLC
Thêm tập tin PDF vào Kindle của bạnThêm tập tin PDF vào Kindle của bạn
Dùng TV làm màn hình máy tínhDùng TV làm màn hình máy tính
Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGASử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGA
Sử dụng Apple TVSử dụng Apple TV
Tạo và sửa video trong YouTube Video EditorTạo và sửa video trong YouTube Video Editor
Khôi phục dữ liệu bị ghi đèKhôi phục dữ liệu bị ghi đè
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 8.033 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 8.033 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo