Cách để Đăng ký tài khoản WeChat chính thức

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và đăng ký tài khoản WeChat chính thức cho doanh nghiệp trên trình duyệt web.

Các bước

 1. 1
  Mở trình duyệt web. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt nào, chẳng hạn như Chrome, Opera, Firefox hay Safari.
 2. 2
  Truy cập trang đăng ký tài khoản chính thức (Official Account Registration) của WeChat.apply.wechat.com vào thanh địa chỉ trên trình duyệt và nhấn Enter.
 3. 3
  Điền thông tin cá nhân cơ bản như địa chỉ email doanh nghiệp, mật khẩu và vùng vào mẫu "Basic Information". Bạn sẽ dùng địa chỉ email và mật khẩu này để đăng nhập vào tài khoản tài khoản chính thức của doanh nghiệp.
 4. 4
  Tích vào ô bên cạnh dòng "I have read and agreed to the <WeChat Official Account Admin Platform Service Agreement>" (Tôi đã đọc và đồng ý với hợp đồng sử dụng WeChat) nằm cuối mẫu đơn Basic Information. Bạn phải đồng ý với điều khoản dịch vụ thì mới có thể đăng ký tài khoản chính thức.
  • Đảm bảo rằng bạn đã đọc điều khoản dịch vụ của WeChat trước khi đồng ý. Tài liệu này bao gồm những thông tin quan trọng liên quan đến quyền lợi của người dùng tài khoản chính thức.
 5. 5
  Nhấp vào nút Next (Tiếp theo) màu xanh lá ở cuối trang Basic Information. Bạn sẽ được đưa đến mẫu đơn đăng ký thứ hai, đó là "Registration Info" (Thông tin đăng ký).
 6. 6
  Điền thông tin cơ bản về doanh nghiệp vào mẫu "Registration Info". Bạn cần cung cấp tên doanh nghiệp, số điện thoại, tên người liên lạc cũng như lời giới thiệu ngắn gọn về công ty.
 7. 7
  Nhấp vào Upload (Tải lên) nằm cạnh mục Company BR. Bạn sẽ có thể tải lên các tài liệu hỗ trợ nhằm chứng thực tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
 8. 8
  Chọn và tải lên tài liệu hỗ trợ. Có thể là những chứng chỉ chính thức, tiểu sử công ty, danh thiếp hay bất cứ nội dung gì để hỗ trợ cho việc đăng ký tài khoản chính thức của doanh nghiệp.
 9. 9
  Điền bản đề nghị kinh doanh vào mục Operation Info (Thông tin hoạt động). Bản đề nghị kinh doanh cần bao gồm lý do và cách thức mà công ty của bạn dự định sử dụng WeChat cho mục đích kinh doanh.
 10. 10
  Nhấp vào Upload nằm cạnh Proposal Attachment (Tập tin bản đề nghị kinh doanh đính kèm). Bạn sẽ có thể tải lên tài liệu hỗ trợ hoặc đính kèm báo cáo chi tiết cho bản đề nghị kinh doanh từ máy tính.
 11. 11
  Nhấp vào nút Next màu xanh lá nằm bên dưới tùy chọn Proposal Attachment. Bạn sẽ được đưa đến mẫu đơn đăng ký thứ ba là "Account Info" (Thông tin tài khoản).
 12. 12
  Nhập tên hiển thị cho công ty vào bên cạnh mục OA Display Name. Tài khoản của công ty sẽ xuất hiện trên WeChat dưới tên này.
 13. 13
  Điền đoạn giới thiệu ngắn về công ty vào mục OA Intro. Thông tin này sẽ hiển thị bên dưới tiểu sử công ty.
 14. 14
  Nhập mã xác nhận. Gõ mã xác nhận vào trường văn bản.
 15. 15
  Nhấp vào Submit (Xác nhận). Quá trình đăng ký tài khoản chính thức của bạn đã hoàn tất.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Xã hội
Trang này đã được đọc 10.361 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo