Tải về bản PDF Tải về bản PDF

OpenAire[1] là trang của Ủy ban châu Âu, nơi chứa các liên kết xã hội và kỹ thuật để xúc tác cho KHOA HỌC MỞ ở châu Âu[2] và những nơi khác. Để có thể liên kết với các dữ liệu nghiên cứu và/hoặc liên kết với các dự án và thực hiện một vài công việc khác trên OpenAire, bạn phải là thành viên của trang. Bài viết này giới thiệu cách đăng ký để trở thành thành viên của trang OpenAire để có thể tiến hành các công việc đó.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Đăng ký để trở thành thành viên của trang OpenAire

 1. 1
  Đi tới trang chủ OpenAire tại địa chỉ https://www.openaire.eu/. Hình minh họa ở trên là màn hình trang chủ OpenAire, được chụp vào ngày 30/04/2017.
 2. 2
  Đăng ký thành viên.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Làm việc trên trang OpenAire

 1. 1
  Điều kiện để làm việc được với một số tính năng trên OpenAire. Trong ví dụ tìm kiếm sách và báo cáo theo tìm kiếm các xuất bản phẩm trên OpenAire của bài Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire, khi mở một tài liệu được chọn, bạn sẽ thấy ở bên dưới các mô tả tài liệu đó có 2 nút với các dòng chữ: (1) LINK TO RESEARCH DATA (LIÊN KẾT TỚI DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU) và (2) LINK TO PROJECT (LIÊN KẾT TỚI DỰ ÁN). Khi chưa có tài khoản trên OpenAire, bạn không thể sử dụng các tính năng của 2 nút này. Tuy nhiên, nếu bạn đã có tài khoản của OpenAire như bạn vừa làm ở trên, thì bạn hoàn toàn có khả năng để sử dụng được các tính năng đó, như được nêu bên dưới đây với giả thiết bạn đã đăng nhập vào OpenAire.
 2. 2
  Liên kết với các dữ liệu nghiên cứu trên OpenAire. Để làm việc với các dữ liệu nghiên cứu trên OpenAire, hãy nhấn vào nút LINK TO RESEARCH DATA như được nhắc tới ở bên trên, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể tìm kiếm các dữ liệu nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu trích dẫn (Datacite) có trên OpenAire. Ví dụ:
 3. 3
  Liên kết với dự án nghiên cứu trên OpenAire. Để liên kết với dự án nghiên cứu trên OpenAire, hãy nhấn vào nút LINK TO PROJECT như được nhắc tới ở trên, một cửa sổ mới xuất hiện, nơi bạn có thể:
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.
 • OpenAire cũng là nơi mà các công ty khởi nghiệp có thể có được các ý tưởng mới để xây dựng các ứng dụng dựa vào các tập hợp dữ liệu mở thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
 • Xem thêm các nội dung khác có liên quan tới khoa học mở và truy cập mở trong phần 'Các tài nguyên truy cập mở' của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.071 lần.
Chuyên mục: Truy cập mở | Dữ liệu mở | OER
Trang này đã được đọc 1.071 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo