Cách để Đăng ảnh GIF lên Slack trên PC hoặc Mac

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ ảnh động lên Slack bằng Giphy - trình cắm GIF miễn phí, hoặc bằng cách tải lên từ máy tính.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng Giphy

 1. 1
  Đăng nhập vào nhóm Slack của bạn. Để tiến hành, hãy truy cập vào URL của không gian làm việc nhóm hoặc mở https://slack.com/signin trên trình duyệt web.
 2. 2
  Đi đến https://slack.com/apps/A0F827J2C-giphy. Trang Giphy trên Slack App Directory (Thư mục ứng dụng Slack) sẽ mở ra.[1]
 3. 3
  Nhấp vào Install (Cài đặt). Nút màu xanh lá này nằm trong cột bên trái.
 4. 4
  Nhấp vào Add Giphy Integration (Thêm tích hợp Giphy).
 5. 5
  Chọn hạng GIF. Hạng mặc định là G dành cho hầu hết người xem, nhưng bạn có thể chọn tùy chọn khác từ trong trình đơn thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào Save Integration (Lưu tích hợp). Giphy đã sẵn sàng để sử dụng.
 7. 7
  Mở không gian làm việc Slack của bạn.
 8. 8
  Nhấp vào kênh mà bạn muốn chia sẻ ảnh GIF. Các kênh sẽ hiển thị trong cột bên trái.
 9. 9
  Nhập /giphy <any word> và nhấn Enter. Thay “<any word>” bằng từ khóa diễn tả thể loại ảnh GIF mà bạn muốn chia sẻ. Ảnh GIF phù hợp sẽ hiện ra.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn xem ảnh GIF về mèo, hãy nhập /giphy cats.
 10. 10
  Nhấp vào Shuffle (Ngẫu nhiên) để xem nhiều ảnh GIF phù hợp hơn. Tiếp tục nhấn nút này cho đến khi bạn tìm được ảnh GIF mà bạn muốn chia sẻ.
 11. 11
  Nhấp vào Send (Gửi). Ảnh GIF được chọn sẽ xuất hiện trên kênh.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Tải ảnh GIF lên từ máy tính

 1. 1
  Đăng nhập vào nhóm Slack của bạn. Để tiến hành, hãy truy cập vào URL của không gian làm việc nhóm hoặc mở https://slack.com/signin trên trình duyệt web.
 2. 2
  Nhấp vào kênh mà bạn muốn chia sẻ ảnh GIF. Danh sách kênh nằm dọc bên trái màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào dấu + cuối màn hình, bên trái khu vực nhập liệu.
 4. 4
  Nhấp vào Your computer (Máy tính của bạn). Trình duyệt tập tin trên máy tính sẽ hiện lên.
 5. 5
  Nhấp vào ảnh GIF mà bạn muốn gửi. Nhấp vào ảnh GIF một lần để chọn.
 6. 6
  Nhấp vào Open (Mở).
 7. 7
  Chọn đối tượng có thể thấy ảnh GIF. Theo mặc định, ảnh GIF sẽ chỉ được chia sẻ với mình bạn. Bạn có thể chọn tùy chọn khác từ trong trình đơn thả xuống nếu cần thiết.
 8. 8
  Nhấp vào Upload (Tải lên). Vậy là ảnh GIF đã được chia sẻ với người dùng mà bạn chọn.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo