Cách để Đóng góp sách vào thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota

Trong bài viết này:Các điểm khác biệt được nêu với thư viện sách giáo khoa mởĐóng góp sách vào thư viện sách giáo khoa mởTham khảo

Một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động của thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota[1] của Mỹ là đóng góp sách giáo khoa được cấp phép mở của các giáo viên vào thư viện. Nếu thư viện đại học của bạn có định hướng xây dựng thư viện sách giáo khoa mở, thì đây là một trường hợp điển hình để tham khảo rất tốt.

1
Các điểm khác biệt được nêu với thư viện sách giáo khoa mở

 1. 1
  Những điểm khác biệt. Nghiên cứu trang thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota, bạn có thể thấy những điểm khác biệt với một thư viện thông thường ở một vài khía cạnh:
  • Phương châm hành động của thư viện mở: Make a difference in your students' lives with free, openly-licensed textbooks - Tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống sinh viên của bạn bằng sách giáo khoa miễn phí và được cấp phép mở.
  • Mục đích tối thượng của sách giáo khoa mở: Textbooks every student can access and afford - Sách giáo khoa mà mỗi sinh viên đều có thể truy cập và sở hữu được.
  • Định nghĩa sách giáo khoa mở. Sách giáo khoa mở là các sách giáo khoa được cấp tiền, được xuất bản, và được cấp phép để được tự do sử dụng, tùy biến thích nghi, và phân phối. Các cuốn sách đó đã được các giáo viên từ các trường cao đẳng và đại học khác nhau rà soát lại để đánh giá chất lượng của chúng. Các cuốn sách đó có thể được tải về không mất tiền, hoặc được in ra với chi phí thấp. Tất cả các sách giáo khoa hoặc được sử dụng trong nhiều cơ sở giáo dục đại học; hoặc tại các chi nhánh của cơ sở, xã hội học tập, hoặc tổ chức nghề nghiệp.
 2. 2
  Các yêu cầu đối với các sách trong thư viện sách giáo khoa mở. Tất cả các sách giáo khoa mở đều phải tuân thủ quy trình rà soát lại của thư viện sách giáo khoa mở. Các rà soát lại đó được thu thập để đưa ra các đánh giá của giáo viên cho các giáo viên, bởi các giáo viên trên khắp nước Mỹ. Ngoài yêu cầu về rà soát lại ngang hàng đó, tất cả các sách trong thư viện sách giáo khoa mở đều phải thỏa mãn các yêu cầu khắt khe sau đây:
  • Phải mang giấy phép mở[2].
  • Phải là sách giáo khoa hoàn chỉnh (không phải là các chương hoặc một phần của sách giáo khoa)
  • Phải sẵn sàng như một tệp khả chuyển (như PDF, ePub)
  • Hiện hành phải được sử dụng trong nhiều cơ sở giáo dục đại học, hoặc trong các chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học, xã hội học tập, hoặc tổ chức nghề nghiệp.

2
Đóng góp sách vào thư viện sách giáo khoa mở

 1. 1
  Khả năng đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở. Nếu bạn có sách để đưa vào thư viện sách giáo khoa mở thì bạn có thể thực hiện được điều đó, miễn là cuốn sách đó phải đáp ứng được các tiêu chí ở trên, và nó sẽ phải đi qua một quy trình thẩm định. Quy trình thẩm định dựa vào các thư viện hàn lâm, các xã hội học tập, các tổ chức nghề nghiệp và các nhà xuất bản đang hỗ trợ nội dung mở để kết nối thư viện với các sách giáo khoa mở chất lượng.
 2. 2
  Mẫu tờ khai để đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở. Để đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở, bạn phải điền vào mẫu đơn với các thông tin sau đây:
  • About the Book - Về cuốn sách:
   • Name of book - Tên của sách. Hãy gõ tên của sách vào trường có dòng chữ mờ Book title - Tên sách.
   • URL for the book - Địa chỉ URL cho cuốn sách. Hãy gõ vào URL của sách, hay nơi bạn để cuốn sách đó trên Internet vào trường có dòng chữ mờ http://thebook
  • Book criteria - Các tiêu chí của sách. Sách giáo khoa phải đáp ứng tất cả các tiêu chí để được xem xét đưa vào thư viện sách giáo khoa mở (Bạn hãy chọn ô vuông nhỏ đứng ở đầu dòng từng tiêu chí):
   • Has an open license - Có giấy phép mở
   • Complete book (no chapters or partial textbooks) - Là sách hoàn chỉnh (không phải là các chương hoặc một phần của sách giáo khoa)
   • Available as a portable file (e.g. PDF, ePub) - Sẵn sàng như một tệp khả chuyển (như PDF, ePub)
   • Currently in use at multiple higher educational institutions, or affiliated with a higher education institution, scholarly society, or professional organization - Hiện hành phải được sử dụng trong nhiều cơ sở giáo dục đại học, hoặc trong các chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học, xã hội học tập, hoặc tổ chức nghề nghiệp.
  • About you - Về bạn:
   • Your name - Họ và tên của bạn. Hãy gõ họ và tên đầy đủ của bạn vào trường có dòng chữ mờ Full name please! (Xin gõ vào đầy đủ họ và tên)
   • Your email - Thư điện tử của bạn. Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của bạn vào trường có dòng chữ mờ yourmail@email
   • Affiliate institution / organization - Cơ sở chi nhánh/tổ chức. Hãy gõ tên cơ sở chi nhánh/tổ chức của bạn vào trường có dòng chữ mờ Full name please! (Xin gõ vào tên đầy đủ) ở ngay bên dưới dòng này.
   • Additional information - Thông tin thêm. Hãy gõ các thông tin bạn muốn bổ sung thêm vào trường có dòng chữ mờ Anything else we should know? - Bất kỳ điều gì chúng tôi nên biết chăng?
  • Gửi thông tin đi. Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, bạn sẽ gửi các thông tin đó đi bằng việc nhấn vào núm Submit Book - Gửi sách đi. Từ lúc này trở đi, cuốn sách của bạn sẽ đi vào quy trình thẩm định để có khả năng được đưa vào thư viện sách giáo khoa mở.

Khuyến cáo

 • Nếu bạn hoặc thư viện trường đại học của bạn có mong muốn xây dựng thư viện sách giáo khoa mở thì đây là một mô hình mẫu tuyệt vời để tham khảo về nhiều khía cạnh, trong đó có khía cạnh về các tiêu chí để trở thành sách giáo khoa mở và khía cạnh về quy trình thẩm định sách để có khả năng được đưa vào thư viện sách giáo khoa mở.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Chọn giấy phép Creative Commons

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Duyệt, tìm tạp chí và bài báo truy cập mở trên trang DOAJ

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Cách để

Duyệt sách giáo khoa được cấp phép mở trên Siyavula

Cách để

Tìm sách giáo khoa mở ở thư viện Đại học Minnesota

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Giấy phép Creative Commons (CC) | OER

Trang này đã được đọc 349 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?