Cách để Đóng góp sách vào thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota

Một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động của thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota[1] của Mỹ là đóng góp sách giáo khoa được cấp phép mở của các giáo viên vào thư viện. Nếu thư viện đại học của bạn có định hướng xây dựng thư viện sách giáo khoa mở, thì đây là một trường hợp điển hình để tham khảo rất tốt.

Phương pháp 1 của 2:
Các điểm khác biệt được nêu với thư viện sách giáo khoa mở

 1. 1
  Những điểm khác biệt. Nghiên cứu trang thư viện sách giáo khoa mở ở Đại học Minnesota, bạn có thể thấy những điểm khác biệt với một thư viện thông thường ở một vài khía cạnh:
 2. 2
  Các yêu cầu đối với các sách trong thư viện sách giáo khoa mở. Tất cả các sách giáo khoa mở đều phải tuân thủ quy trình rà soát lại của thư viện sách giáo khoa mở. Các rà soát lại đó được thu thập để đưa ra các đánh giá của giáo viên cho các giáo viên, bởi các giáo viên trên khắp nước Mỹ. Ngoài yêu cầu về rà soát lại ngang hàng đó, tất cả các sách trong thư viện sách giáo khoa mở đều phải thỏa mãn các yêu cầu khắt khe sau đây:
  • Phải mang giấy phép mở[2].
  • Phải là sách giáo khoa hoàn chỉnh (không phải là các chương hoặc một phần của sách giáo khoa)
  • Phải sẵn sàng như một tệp khả chuyển (như PDF, ePub)
  • Hiện hành phải được sử dụng trong nhiều cơ sở giáo dục đại học, hoặc trong các chi nhánh của cơ sở giáo dục đại học, xã hội học tập, hoặc tổ chức nghề nghiệp.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Đóng góp sách vào thư viện sách giáo khoa mở

 1. 1
  Khả năng đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở. Nếu bạn có sách để đưa vào thư viện sách giáo khoa mở thì bạn có thể thực hiện được điều đó, miễn là cuốn sách đó phải đáp ứng được các tiêu chí ở trên, và nó sẽ phải đi qua một quy trình thẩm định. Quy trình thẩm định dựa vào các thư viện hàn lâm, các xã hội học tập, các tổ chức nghề nghiệp và các nhà xuất bản đang hỗ trợ nội dung mở để kết nối thư viện với các sách giáo khoa mở chất lượng.
 2. 2
  Mẫu tờ khai để đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở. Để đưa sách vào thư viện sách giáo khoa mở, bạn phải điền vào mẫu đơn với các thông tin sau đây:
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Nếu bạn hoặc thư viện trường đại học của bạn có mong muốn xây dựng thư viện sách giáo khoa mở thì đây là một mô hình mẫu tuyệt vời để tham khảo về nhiều khía cạnh, trong đó có khía cạnh về các tiêu chí để trở thành sách giáo khoa mở và khía cạnh về quy trình thẩm định sách để có khả năng được đưa vào thư viện sách giáo khoa mở.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Chọn giấy phép Creative Commons

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax

Cách để

Tìm bài hát và nhạc được cấp phép mở trên Jamendo

Cách để

Chọn, lọc và tìm nhạc được cấp phép mở trên MUSOPEN

Cách để

Ghi công tác giả và cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của dự án Washington Mở
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 512 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo