Cách để Tạo một danh sách thư tín trong Gmail

2 Phần:Tạo danh sách thư tínGửi thư cho danh sách thư tín

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một danh sách thư tín để gửi thư hàng loạt trong Gmail. Lưu ý rằng, bạn không thể tạo một danh sách tương tự khi sử dụng ứng dụng Gmail trên điện thoại.

Phần 1
Tạo danh sách thư tín

 1. 1
  Truy cập vào trang chủ của Gmail. Đường dẫn là https://www.mail.google.com/. Nếu bạn đã đăng nhập sẵn vào Gmail, hãy mở hộp thư của bạn lên.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào Gmail, nhấp chuột vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) ở góc phải trang rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào.
 2. 2
  Nhấp chuột vào nút Gmail nằm ở góc trên, bên trái của trang, ngay phía trên nút COMPOSE (SOẠN).
 3. 3
  Nhấp chuột vào tùy chọn Contacts hoặc Danh bạ. Ngay sau đó danh bạ Gmail của bạn sẽ mở ra trong một tab mới ngay trên trình duyệt của bạn.
 4. 4
  Nhấp chuột vào mục Create label hay Tạo nhãn. Tùy chọn này nằm ở bên trái của trang, gần giữa danh sách tùy chọn bổ sung.
  • Có thể bạn phải nhấp chuột vào mục Labels (Nhãn) ở đây trước thì tùy chọn Create labels (Tạo nhãn) mới hiện ra.
 5. 5
  Nhập tên nhãn mà bạn muốn tạo, sau đó nhấp OK. Nhãn mới sẽ xuất hiện trong danh sách tùy chọn, ngay bên dưới mục "Labels".
 6. 6
  Tổng hợp các địa chỉ liên hệ cho danh sách thư tín của bạn. Để làm điều này, di chuyển con trỏ chuột đến hình đại diện nằm bên trái của tên địa chỉ liên hệ, bạn sẽ thấy một ô vuông xuất hiện trên hình đại diện. Nhấp vào ô vuông đó, lần lượt thao tác tương tự với mỗi địa chỉ liên hệ mà bạn muốn chọn.
  • Để chọn tất cả địa chỉ liên hệ, nhấn tổ hợp phím ^ Ctrl+A (PC) hay Command+A (Mac).
 7. 7
  Nhấp chuột vào nút "Manage Labels" (Quản lý nhãn). Nó là một biểu tượng ngũ giác nằm ngay bên trái biểu tượng bao thư, ở góc trên, bên phải của trang.
 8. 8
  Nhấp chọn nhãn mà bạn đã tạo. Khi bạn nhấp vào "Manage Labels", nhãn sẽ xuất hiện trong trình đơn thả xuống; nhấp chọn nhãn để thêm địa chỉ liên hệ vào.
  • Bạn cũng có thể nhấp chuột vào Create label và nhập tên để thêm địa chỉ liên hệ vào nhãn mới.

Phần 2
Gửi thư cho danh sách thư tín

 1. 1
  Nhấp chuột vào tab Gmail nằm bên trái tab Contacts để quay lại trang chính.
 2. 2
  Nhấp vào nút COMPOSE hay SOẠN. Nó nằm bên trái hộp thư của bạn.
 3. 3
  Gõ tên nhãn mà bạn vừa tạo vào trường dữ liệu "To" (Tới). Trường dữ liệu này nằm ở dòng trên cùng của cửa sổ "New Message" (Thư mới) vừa bật lên. Tên nhãn sẽ xuất hiện trong trường này.
 4. 4
  Nhấp vào tên nhãn. Vậy là bạn đã nhập xong danh sách thư tín vào trường dữ liệu "To" (Tới).
 5. 5
  Thêm nội dung thư của bạn. Nhập dữ liệu vào ô trắng ngay bên dưới trường "Subject" (Chủ đề).
  • Bạn cũng có thể thêm một chủ đề trong trường dữ liệu "Subject" đó.
  • Để đính kèm một tệp trong thư, nhấp chuột vào biểu tượng kẹp giấy nằm gần bên dưới cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút Send hay Gửi nằm ở góc dưới bên trái của cửa sổ "New Message". Vậy là bạn đã hoàn tất việc gửi thư cho mỗi địa chỉ liên hệ trong danh sách thư tín của mình.

Lời khuyên

 • Nếu bạn muốn những người nhận thư không biết danh sách địa chỉ liên hệ mà bạn đã gửi, hãy sử dụng trường tùy chọn "Bcc" để thay thế cho "To".

Cảnh báo

 • Bạn không thể dùng danh sách thư tín khi sử dụng ứng dụng Gmail trên điện thoại.


Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Make a Mailing List in Gmail, Español: hacer una lista de correos en Gmail, Italiano: Creare una Mailing List in Gmail, Русский: сделать список рассылки в Gmail, Português: Criar uma Lista no Gmail, Deutsch: Eine Verteilerliste in Gmail erstellen, Français: créer une liste d'envoi dans Gmail, Bahasa Indonesia: Membuat Mailing List di Gmail, ไทย: สร้าง Mailing List ใน Gmail, 中文: 在Gmail中创建邮件列表, 日本語: Gmailのメーリングリストをつくる, 한국어: 지메일(Gmail) 메일링 리스트 만들기, العربية: إنشاء قائمة مراسلة بريدية في إيميل الجيميل, Nederlands: Een mailinglijst maken in Gmail

Trang này đã được đọc 175 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?